» 99 / Zilzâl  8:

Kuran Sırası: 99
İniş Sırası: 93
1 2 3 4 5 6 7 8

 » 99 / Zilzâl  Suresi: 8
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
2. يَعْمَلْ (YAML) = yeǎ'mel : yapmışsa
3. مِثْقَالَ (MS̃GEL) = miṧḳāle : ağırlığınca
4. ذَرَّةٍ (Z̃RT) = ƶerratin : zerre
5. شَرًّا (ŞRE) = şerran : şer
6. يَرَهُ (YRH) = yerahu : onu görür
ve kim | yapmışsa | ağırlığınca | zerre | şer | onu görür |

[] [AML] [S̃GL] [Z̃RR] [ŞRR] [REY]
VMN YAML MS̃GEL Z̃RT ŞRE YRH

ve men yeǎ'mel miṧḳāle ƶerratin şerran yerahu
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

 » 99 / Zilzâl  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يعمل ع م ل | AML YAML yeǎ'mel yapmışsa does
مثقال ث ق ل | S̃GL MS̃GEL miṧḳāle ağırlığınca (equal to the) weight
ذرة ذ ر ر | Z̃RR Z̃RT ƶerratin zerre (of) an atom
شرا ش ر ر | ŞRR ŞRE şerran şer evil,
يره ر ا ي | REY YRH yerahu onu görür will see it.

99:8 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | yapmışsa | ağırlığınca | zerre | şer | onu görür |

[] [AML] [S̃GL] [Z̃RR] [ŞRR] [REY]
VMN YAML MS̃GEL Z̃RT ŞRE YRH

ve men yeǎ'mel miṧḳāle ƶerratin şerran yerahu
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

[] [ع م ل] [ث ق ل] [ذ ر ر] [ش ر ر] [ر ا ي]

 » 99 / Zilzâl  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
يعمل ع م ل | AML YAML yeǎ'mel yapmışsa does
Ye,Ayn,Mim,Lam,
10,70,40,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
مثقال ث ق ل | S̃GL MS̃GEL miṧḳāle ağırlığınca (equal to the) weight
Mim,Se,Gaf,Elif,Lam,
40,500,100,1,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ذرة ذ ر ر | Z̃RR Z̃RT ƶerratin zerre (of) an atom
Zel,Re,Te merbuta,
700,200,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
شرا ش ر ر | ŞRR ŞRE şerran şer evil,
Şın,Re,Elif,
300,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
يره ر ا ي | REY YRH yerahu onu görür will see it.
Ye,Re,He,
10,200,5,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يَعْمَلْ: yapmışsa | مِثْقَالَ: ağırlığınca | ذَرَّةٍ: zerre | شَرًّا: şer | يَرَهُ: onu görür |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يعمل YAML yapmışsa | مثقال MS̃GEL ağırlığınca | ذرة Z̃RT zerre | شرا ŞRE şer | يره YRH onu görür |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yeǎ'mel: yapmışsa | miṧḳāle: ağırlığınca | ƶerratin: zerre | şerran: şer | yerahu: onu görür |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve kim | YAML: yapmışsa | MS̃GEL: ağırlığınca | Z̃RT: zerre | ŞRE: şer | YRH: onu görür |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim, bir zerre ağırlığı şer yapmışsa görür onu.
Adem Uğur : Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Ahmed Hulusi : Kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr yaparsa, onu görür.
Ahmet Tekin : Kim de, zerre miktarı bir kötülük yaparsa, cezasını da, o zaman görecektir.
Ahmet Varol : Kim de bir zerre ağırlığınca kötülük yaparsa onu görür.
Ali Bulaç : Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.
Ali Fikri Yavuz : Kim de, zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.
Bekir Sadak : Kim de zerre kadar kotuluk yapmissa onu gorur. *
Celal Yıldırım : Kim de zerre kadar bir kötülük işlemişse onu görecek..
Diyanet İşleri : Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.
Diyanet Vakfi : Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Edip Yüksel : Ve kim bir atom ağırlığı kötülükte bulunursa onu görür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
Fizilal-il Kuran : Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.
Gültekin Onan : Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.
Hakkı Yılmaz : (7,8) Artık her kim, zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek, her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir.
Hasan Basri Çantay : kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor (idiy) se onu (n cezasını) görecek.
Hayrat Neşriyat : Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek!
İbni Kesir : Kim de zerre mikdarı şer işlerse; onu görür.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim zerre kadar şerr işlerse onu görür.
Muhammed Esed : kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.
Ömer Öngüt : Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun cezasını görür.
Şaban Piriş : Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onu görür.
Suat Yıldırım : Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.
Süleyman Ateş : Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.
Tefhim-ul Kuran : Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür.
Ümit Şimşek : Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o da onu görür.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}