» 99 / Zilzâl  6:

Kuran Sırası: 99
İniş Sırası: 93
1 2 3 4 5 6 7 8

 » 99 / Zilzâl  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَئِذٍ (YVMÙZ̃) = yevmeiƶin : o gün
2. يَصْدُرُ (YṦD̃R) = yeSduru : çıkarlar
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. أَشْتَاتًا (ÊŞTETE) = eştāten : ayrı ayrı gruplar halinde
5. لِيُرَوْا (LYRVE) = liyurav : gösterilsin diye
6. أَعْمَالَهُمْ (ÊAMELHM) = eǎ'mālehum : yaptıkları işler
o gün | çıkarlar | insanlar | ayrı ayrı gruplar halinde | gösterilsin diye | yaptıkları işler |

[] [ṦD̃R] [NVS] [ŞTT] [REY] [AML]
YVMÙZ̃ YṦD̃R ELNES ÊŞTETE LYRVE ÊAMELHM

yevmeiƶin yeSduru n-nāsu eştāten liyurav eǎ'mālehum
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم

 » 99 / Zilzâl  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يومئذ | YVMÙZ̃ yevmeiƶin o gün That Day
يصدر ص د ر | ṦD̃R YṦD̃R yeSduru çıkarlar will proceed
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar the mankind
أشتاتا ش ت ت | ŞTT ÊŞTETE eştāten ayrı ayrı gruplar halinde (in) scattered groups
ليروا ر ا ي | REY LYRVE liyurav gösterilsin diye to be shown
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'mālehum yaptıkları işler their deeds.

99:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | çıkarlar | insanlar | ayrı ayrı gruplar halinde | gösterilsin diye | yaptıkları işler |

[] [ṦD̃R] [NVS] [ŞTT] [REY] [AML]
YVMÙZ̃ YṦD̃R ELNES ÊŞTETE LYRVE ÊAMELHM

yevmeiƶin yeSduru n-nāsu eştāten liyurav eǎ'mālehum
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم

[] [ص د ر] [ن و س] [ش ت ت] [ر ا ي] [ع م ل]

 » 99 / Zilzâl  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يومئذ | YVMÙZ̃ yevmeiƶin o gün That Day
Ye,Vav,Mim,,Zel,
10,6,40,,700,
T – time adverb
ظرف زمان
يصدر ص د ر | ṦD̃R YṦD̃R yeSduru çıkarlar will proceed
Ye,Sad,Dal,Re,
10,90,4,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar the mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
أشتاتا ش ت ت | ŞTT ÊŞTETE eştāten ayrı ayrı gruplar halinde (in) scattered groups
,Şın,Te,Elif,Te,Elif,
,300,400,1,400,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ليروا ر ا ي | REY LYRVE liyurav gösterilsin diye to be shown
Lam,Ye,Re,Vav,Elif,
30,10,200,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'mālehum yaptıkları işler their deeds.
,Ayn,Mim,Elif,Lam,He,Mim,
,70,40,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَئِذٍ: o gün | يَصْدُرُ: çıkarlar | النَّاسُ: insanlar | أَشْتَاتًا: ayrı ayrı gruplar halinde | لِيُرَوْا: gösterilsin diye | أَعْمَالَهُمْ: yaptıkları işler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يومئذ YWMÙZ̃ o gün | يصدر YṦD̃R çıkarlar | الناس ELNES insanlar | أشتاتا ÊŞTETE ayrı ayrı gruplar halinde | ليروا LYRWE gösterilsin diye | أعمالهم ÊAMELHM yaptıkları işler |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevmeiƶin: o gün | yeSduru: çıkarlar | n-nāsu: insanlar | eştāten: ayrı ayrı gruplar halinde | liyurav: gösterilsin diye | eǎ'mālehum: yaptıkları işler |
Kırık Meal (Transcript) : |YVMÙZ̃: o gün | YṦD̃R: çıkarlar | ELNES: insanlar | ÊŞTETE: ayrı ayrı gruplar halinde | LYRVE: gösterilsin diye | ÊAMELHM: yaptıkları işler |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için.
Adem Uğur : O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Ahmed Hulusi : O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!
Ahmet Tekin : O gün, insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek üzere, bölük bölük, birbirlerinden ayrı olarak kabirlerinden fırlayıp mahşere gidecekler.
Ahmet Varol : O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için çeşitli gruplar halinde çıkarlar.
Ali Bulaç : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Ali Fikri Yavuz : O gün (kıyamette) insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için (rütbelerinin icabı) fırka fırka (kabirlerinden) çıkacaktır.
Bekir Sadak : O gun insanlar islerinin kendilerine gosterilmesi icin boluk boluk donerler.
Celal Yıldırım : O gün insanlar —amellerinin kendilerine gösterilmesi için— bölük bölük dağınık halde çıkıp gelirler.
Diyanet İşleri : O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) : O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
Diyanet Vakfi : O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Edip Yüksel : O gün, insanlar yapmış oldukları kendilerine gösterilsin diye bölükler halinde çıkagelirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
Fizilal-il Kuran : O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, ilahi divana çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Gültekin Onan : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Hakkı Yılmaz : (4-6) İşte o gün yeryüzü, şüphesiz Rabbinin kendisine vahyetmesi sebebiyle tüm haberlerini bir bir söyler. O gün insanlar, amelleri gösterilsin/amellerini görsünler diye bölük bölük ortaya çıkacaklar. Zilzal
Hasan Basri Çantay : O gün insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, dağınık dönecek (ler) dir!
Hayrat Neşriyat : O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden)bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler).
İbni Kesir : O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
İskender Evrenosoğlu : İzin günü insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak.
Muhammed Esed : O Gün bütün insanlar, (geçmiş) fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.
Ömer Öngüt : O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde (ilâhi divana) çıkarlar.
Şaban Piriş : O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.
Suat Yıldırım : İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.
Süleyman Ateş : O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Tefhim-ul Kuran : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Ümit Şimşek : O gün insanlar, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}