» 97 / Kadr  4:

Kuran Sırası: 97
İniş Sırası: 25
1 2 3 4 5

 » 97 / Kadr  Suresi: 4
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. تَنَزَّلُ (TNZL) = tenezzelu : iner de iner
2. الْمَلَائِكَةُ (ELMLEÙKT) = l-melāiketu : melekler
3. وَالرُّوحُ (VELRVḪ) = ve rrūHu : ve Ruh
4. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onda
5. بِإِذْنِ (BÎZ̃N) = biiƶni : izniyle
6. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rab'lerinin
7. مِنْ (MN) = min : için
8. كُلِّ (KL) = kulli : her
9. أَمْرٍ (ÊMR) = emrin :
iner de iner | melekler | ve Ruh | onda | izniyle | Rab'lerinin | için | her | |

[NZL] [MLK] [RVḪ] [] [EZ̃N] [RBB] [] [KLL] [EMR]
TNZL ELMLEÙKT VELRVḪ FYHE BÎZ̃N RBHM MN KL ÊMR

tenezzelu l-melāiketu ve rrūHu fīhā biiƶni rabbihim min kulli emrin
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر

 » 97 / Kadr  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تنزل ن ز ل | NZL TNZL tenezzelu iner de iner Descend
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels
والروح ر و ح | RVḪ VELRVḪ ve rrūHu ve Ruh and the Spirit
فيها | FYHE fīhā onda therein,
بإذن ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃N biiƶni izniyle by (the) permission
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rab'lerinin (of) their Lord,
من | MN min için for
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
أمر ا م ر | EMR ÊMR emrin affair,

97:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

iner de iner | melekler | ve Ruh | onda | izniyle | Rab'lerinin | için | her | |

[NZL] [MLK] [RVḪ] [] [EZ̃N] [RBB] [] [KLL] [EMR]
TNZL ELMLEÙKT VELRVḪ FYHE BÎZ̃N RBHM MN KL ÊMR

tenezzelu l-melāiketu ve rrūHu fīhā biiƶni rabbihim min kulli emrin
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر

[ن ز ل] [م ل ك] [ر و ح] [] [ا ذ ن] [ر ب ب] [] [ك ل ل] [ا م ر]

 » 97 / Kadr  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تنزل ن ز ل | NZL TNZL tenezzelu iner de iner Descend
Te,Nun,Ze,Lam,
400,50,7,30,
V – 3rd person feminine singular (form V) imperfect verb
فعل مضارع
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
والروح ر و ح | RVḪ VELRVḪ ve rrūHu ve Ruh and the Spirit
Vav,Elif,Lam,Re,Vav,Ha,
6,1,30,200,6,8,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
فيها | FYHE fīhā onda therein,
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
"P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun → Night of Decree"
جار ومجرور
بإذن ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃N biiƶni izniyle by (the) permission
Be,,Zel,Nun,
2,,700,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rab'lerinin (of) their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min için for
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
أمر ا م ر | EMR ÊMR emrin affair,
,Mim,Re,
,40,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |تَنَزَّلُ: iner de iner | الْمَلَائِكَةُ: melekler | وَالرُّوحُ: ve Ruh | فِيهَا: onda | بِإِذْنِ: izniyle | رَبِّهِمْ: Rab'lerinin | مِنْ: için | كُلِّ: her | أَمْرٍ: |
Kırık Meal (Harekesiz) : |تنزل TNZL iner de iner | الملائكة ELMLEÙKT melekler | والروح WELRWḪ ve Ruh | فيها FYHE onda | بإذن BÎZ̃N izniyle | ربهم RBHM Rab'lerinin | من MN için | كل KL her | أمر ÊMR |
Kırık Meal (Okunuş) : |tenezzelu: iner de iner | l-melāiketu: melekler | ve rrūHu: ve Ruh | fīhā: onda | biiƶni: izniyle | rabbihim: Rab'lerinin | min: için | kulli: her | emrin: |
Kırık Meal (Transcript) : |TNZL: iner de iner | ELMLEÙKT: melekler | VELRVḪ: ve Ruh | FYHE: onda | BÎZ̃N: izniyle | RBHM: Rab'lerinin | MN: için | KL: her | ÊMR: |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.
Adem Uğur : O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
Ahmed Hulusi : Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her hükümden.
Ahmet Tekin : Melekler, varettiğimiz ve koruduğumuz aslî düzenin bir bölümü olan ruhlar, büyük melekler, Rablerinin bilgisi, planı, iradesi dâhilinde, o gece kâinattaki tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî her türlü konu ve yeni dönemdeki planlama ile görevli olarak rahmet deryası halinde peyderpey inerler de inerler.
Ahmet Varol : O gece, melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner de iner.
Ali Bulaç : Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Ali Fikri Yavuz : O gecede melekler ve Rûh = Cebrâil Rablerinin izni ile, (o sene takdir edilen) her iş için arka arkaya iner.
Bekir Sadak : Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her turlu is icin inerler.
Celal Yıldırım : O gece melekler ve Ruh, Rablarının izniyle her emir (iş, durum, hüküm ve takdir) ile inerler.
Diyanet İşleri : Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
Diyanet İşleri (eski) : Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.
Diyanet Vakfi : O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
Edip Yüksel : Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rab'lerinin izniyle tüm buyrukları yerine getirmek için inerler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey inerler.
Elmalılı Hamdi Yazır : İner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle rablarının her bir emirden
Fizilal-il Kuran : Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner.
Gültekin Onan : Melekler ve ruh, onda rablerinin izniyle inerler; hepsi buyruktandır.
Hakkı Yılmaz : (4,5) "Haberci âyetler, içlerindeki ruh; can katan, canlı tutan güçleriyle Rablerinin izniyle/ bilgisi gereği, o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar; her bir işten. –Selâm!– "
Hasan Basri Çantay : Onda melekler ve Ruuh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner.
Hayrat Neşriyat : Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler).
İbni Kesir : Melekler ve Ruh, o gece Rabblarının izniyle her iş için iner de iner.
İskender Evrenosoğlu : Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab'lerinin izniyle herbir emir için inerler.
Muhammed Esed : o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahi bir esin taşıyarak bölük bölük inerler; (insanı) her türlü (kötülük)ten
Ömer Nasuhi Bilmen : Onda melekler ve Ruh, Rabbilerinin izni ile her bir emirden iniverir.
Ömer Öngüt : Melekler ve Ruh (Cebrâil) o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Şaban Piriş : Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her iş için o gece iner.
Suat Yıldırım : O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner...
Süleyman Ateş : Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.
Tefhim-ul Kuran : Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Ümit Şimşek : Melekler ve Ruh, herbir iş için, Rablerinin izniyle o gecede yeryüzüne iner.
Yaşar Nuri Öztürk : Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}