» 61 / Saff  1:

Kuran Sırası: 61
İniş Sırası: 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 » 61 / Saff  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سَبَّحَ (SBḪ) = sebbeHa : tesbih etmektedir
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ı
3. مَا (ME) = mā : ne varsa
4. فِي (FY) = fī :
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
9. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
10. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : üstündür
11. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hüküm ve hikmet sahibidir
tesbih etmektedir | Allah'ı | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | ve O | üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [AZZ] [ḪKM]
SBḪ LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VHV ELAZYZ ELḪKYM

sebbeHa lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve huve l-ǎzīzu l-Hakīmu
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم

 » 61 / Saff  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سبح س ب ح | SBḪ SBḪ sebbeHa tesbih etmektedir Glorifies
لله | LLH lillahi Allah'ı Allah
ما | ME ne varsa whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
وهو | VHV ve huve ve O And He
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu üstündür (is) the All-Mighty,
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hüküm ve hikmet sahibidir the All-Wise.

61:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tesbih etmektedir | Allah'ı | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | ve O | üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [AZZ] [ḪKM]
SBḪ LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VHV ELAZYZ ELḪKYM

sebbeHa lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve huve l-ǎzīzu l-Hakīmu
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم

[س ب ح] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 61 / Saff  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سبح س ب ح | SBḪ SBḪ sebbeHa tesbih etmektedir Glorifies
Sin,Be,Ha,
60,2,8,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
لله | LLH lillahi Allah'ı Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME ne varsa whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu üstündür (is) the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hüküm ve hikmet sahibidir the All-Wise.
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سَبَّحَ: tesbih etmektedir | لِلَّهِ: Allah'ı | مَا: ne varsa | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne varsa | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَهُوَ: ve O | الْعَزِيزُ: üstündür | الْحَكِيمُ: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سبح SBḪ tesbih etmektedir | لله LLH Allah'ı | ما ME ne varsa | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne varsa | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وهو WHW ve O | العزيز ELAZYZ üstündür | الحكيم ELḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |sebbeHa: tesbih etmektedir | lillahi: Allah'ı | : ne varsa | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne varsa | : | l-erDi: yerde | ve huve: ve O | l-ǎzīzu: üstündür | l-Hakīmu: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |SBḪ: tesbih etmektedir | LLH: Allah'ı | ME: ne varsa | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne varsa | FY: | ELÊRŽ: yerde | VHV: ve O | ELAZYZ: üstündür | ELḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.
Adem Uğur : Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ'sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allâh'ı tespih etmektedir! "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların ve imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı Allah’ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak Allah’ı tesbih ve zikrediyorlar. O kudretlidir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ı tesbîh etmekte... O, Azîz’dir, Hakîm’dir.
Bekir Sadak : Goklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'i tesbih ederler. O, gucludur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Göktekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbîh ederler. O, çok üstündür, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde olanlar ALLAH'ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah için tesbih etmektedir. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve Yerdeki, o öyle azîz öyle hakîm
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Göklerde ve yeryüzündeki şeyler, Allah'ı noksan sıfatlardan arındırdılar. Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, gaalib-i mutlakdır, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâüstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Göklerde ne var, yerde ne varsa; Allah'ı tesbih eder. Ve O; Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ın sınırsız şanını yüceltir çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihte bulunmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder. O, güçlüdür, hakimdir.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbih ve tenzih eder. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür ve hikmeti herşeyi kuşatır.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}