» 112 / Ihlâs  1:

Kuran Sırası: 112
İniş Sırası: 22
1 2 3 4

 » 112 / Ihlâs  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. هُوَ (HV) = huve : O
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. أَحَدٌ (ÊḪD̃) = eHadun : birdir
de ki | O | Allah | birdir |

[GVL] [] [] [EḪD̃]
GL HV ELLH ÊḪD̃

ḳul huve llahu eHadun
قل هو الله أحد

 » 112 / Ihlâs  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هو | HV huve O """He"
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadun birdir the One.

112:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | O | Allah | birdir |

[GVL] [] [] [EḪD̃]
GL HV ELLH ÊḪD̃

ḳul huve llahu eHadun
قل هو الله أحد

[ق و ل] [] [] [ا ح د]

 » 112 / Ihlâs  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هو | HV huve O """He"
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadun birdir the One.
,Ha,Dal,
,8,4,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
GL HV ELLH ÊḪD̃

قل هو الله أحد

 » 112 / Ihlâs  Suresi: 1

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | هُوَ: O | اللَّهُ: Allah | أَحَدٌ: birdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | هو HW O | الله ELLH Allah | أحد ÊḪD̃ birdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | huve: O | llahu: Allah | eHadun: birdir |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | HV: O | ELLH: Allah | ÊḪD̃: birdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: O Allah, birdir.
Adem Uğur : De ki: O, Allah birdir.
Ahmed Hulusi : De ki: "HÛ Allâh EHAD'dır! (son - sınır kavramsız TEK'tir)"
Ahmet Tekin : 'O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'O Allah tektir.
Ali Bulaç : De ki: O Allah, birdir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu bize açıkla diyen o Kureyş’e) de ki: O, Allah’dır, birdir (eşi ortağı yoktur).
Bekir Sadak : De ki O Allah bir tektir.
Celal Yıldırım : De ki: O Allah Bir'dir.
Diyanet İşleri : De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: O Allah bir tektir.
Diyanet Vakfi : (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
Edip Yüksel : De ki, 'O ALLAH bir tektir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki; O Allah bir tektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «O Allah tek birdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : De, o: Allah tek bir (ehad)dir
Fizilal-il Kuran : De ki: O Allah tektir.
Gültekin Onan : De ki: O Tanrı, birdir.
Hakkı Yılmaz : De ki: “O Rabb, bir tek olan Allah'tır,
Hasan Basri Çantay : De ki: O Allahdır, bir tekdir,
Hayrat Neşriyat : De ki: 'O Allah, Ehad’dir (birdir)!'
İbni Kesir : De ki: O Allah; bir tektir.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “O Allah, Bir'dir (Tek'tir).”
Muhammed Esed : De ki: "O, Tek Allah'tır:
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «O Allah birdir.»
Ömer Öngüt : De ki: O Allah bir tektir.
Şaban Piriş : De ki: -O Allah birdir.
Suat Yıldırım : De ki: O, Allah’tır, gerçek İlahtır ve Birdir.
Süleyman Ateş : De ki: O Allâh birdir.
Tefhim-ul Kuran : De ki: O Allah, birdir.
Ümit Şimşek : De ki: O Allah birdir.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}