» 110 / Nasr  1:

Kuran Sırası: 110
İniş Sırası: 114
1 2 3

 » 110 / Nasr  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
2. جَاءَ (CEÙ) = cā'e : geldiği
3. نَصْرُ (NṦR) = neSru : yardımı
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
5. وَالْفَتْحُ (VELFTḪ) = velfetHu : ve fetih
zaman | geldiği | yardımı | Allah'ın | ve fetih |

[] [CYE] [NṦR] [] [FTḪ]
ÎZ̃E CEÙ NṦR ELLH VELFTḪ

iƶā cā'e neSru llahi velfetHu
إذا جاء نصر الله والفتح

 » 110 / Nasr  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e geldiği comes
نصر ن ص ر | NṦR NṦR neSru yardımı (the) Help
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
والفتح ف ت ح | FTḪ VELFTḪ velfetHu ve fetih and the Victory,

110:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

zaman | geldiği | yardımı | Allah'ın | ve fetih |

[] [CYE] [NṦR] [] [FTḪ]
ÎZ̃E CEÙ NṦR ELLH VELFTḪ

iƶā cā'e neSru llahi velfetHu
إذا جاء نصر الله والفتح

[] [ج ي ا] [ن ص ر] [] [ف ت ح]

 » 110 / Nasr  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e geldiği comes
Cim,Elif,,
3,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
نصر ن ص ر | NṦR NṦR neSru yardımı (the) Help
Nun,Sad,Re,
50,90,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والفتح ف ت ح | FTḪ VELFTḪ velfetHu ve fetih and the Victory,
Vav,Elif,Lam,Fe,Te,Ha,
6,1,30,80,400,8,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِذَا: zaman | جَاءَ: geldiği | نَصْرُ: yardımı | اللَّهِ: Allah'ın | وَالْفَتْحُ: ve fetih |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إذا ÎZ̃E zaman | جاء CEÙ geldiği | نصر NṦR yardımı | الله ELLH Allah'ın | والفتح WELFTḪ ve fetih |
Kırık Meal (Okunuş) : |iƶā: zaman | cā'e: geldiği | neSru: yardımı | llahi: Allah'ın | velfetHu: ve fetih |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎZ̃E: zaman | CEÙ: geldiği | NṦR: yardımı | ELLH: Allah'ın | VELFTḪ: ve fetih |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı.
Adem Uğur : Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,
Ahmed Hulusi : Nasrullah (Allâh nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık - şuur bakışı) geldiğinde,
Ahmet Tekin : Sana ve müslümanlara Allah’ın yardımı gerçekleşip, insanların gönülleri, ülkelerin kapıları İslâm’a, ebedî yurdun kapısı sana açılırken Rabbini tesbihe, zikre devam et.
Ahmet Varol : Allah'ın yardımı ve fetih geldiği,
Ali Bulaç : Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, düşmanlar üzerine) Allah’ın zaferi ve Mekke’nin fethi gelib de;
Bekir Sadak : (1-3) Allah'in yardimi ve zafer gunu gelip, insanlarin Allah'in dinine akin akin girdiklerini gorunce, Rabbini overek tesbih et; O'ndan bagislama dile, cunku O, tevbeleri daima kabul edendir. *
Celal Yıldırım : Allah'ın yardımı ve fetih günü geldiği,
Diyanet İşleri : (1-3) Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
Diyanet İşleri (eski) : (1-3) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.
Diyanet Vakfi : (1-3) Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın yardımı ve zafer geldiği zaman,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
Elmalılı Hamdi Yazır : Gelip de Allahın nusreti ve feth
Fizilal-il Kuran : Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde
Gültekin Onan : Tanrı'nın yardımı ve fetih geldiği zaman,
Hakkı Yılmaz : (1,2) Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve sen, insanların, bölük bölük, Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
Hasan Basri Çantay : Allahın nusreti ve fetih gelince,
Hayrat Neşriyat : Allah’ın nasr’ı (yardımı) ve fetih geldiği zaman!
İbni Kesir : Allah'ın nusreti ve fetih geldiğinde,
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman.
Muhammed Esed : Allah'ın yardımı ve zafer geldiğinde,
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman.
Ömer Öngüt : Resulüm! Allah'ın yardımı ve zafer günü geldiğinde,
Şaban Piriş : Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman.
Suat Yıldırım : Allah’ın yardım ve zaferi geldiği zaman,
Süleyman Ateş : Allâh'ın yardımı ve fetih geldiği,
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman,
Ümit Şimşek : Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}