"FGYR" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "GYR" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FGYR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ق ر|FGRفقيرFGYRfeḳīrunfakirdir"(in) need."""2x
ف ق ر|FGR فقير FGYR feḳīrun fakirdir (is) poor 3:181
ف ق ر|FGR فقير FGYR feḳīrun muhtacım "(in) need.""" 28:24


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}