» 1 / Fâtiha  6:

Kuran Sırası: 1
İniş Sırası: 5
1 2 3 4 5 6 7

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اهْدِنَا (EHD̃NE) = İhdinā : bizi ilet
2. الصِّرَاطَ (ELṦREŦ) = S-SirāTa : yola
3. الْمُسْتَقِيمَ (ELMSTGYM) = l-musteḳīme : doğru
bizi ilet | yola | doğru |

[HD̃Y] [ṦRŦ] [GVM]
EHD̃NE ELṦREŦ ELMSTGYM

İhdinā S-SirāTa l-musteḳīme
اهدنا الصراط المستقيم

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اهدنا ه د ي | HD̃Y EHD̃NE İhdinā bizi ilet Guide us
الصراط ص ر ط | ṦRŦ ELṦREŦ S-SirāTa yola (to) the path,
المستقيم ق و م | GVM ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight.

1:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bizi ilet | yola | doğru |

[HD̃Y] [ṦRŦ] [GVM]
EHD̃NE ELṦREŦ ELMSTGYM

İhdinā S-SirāTa l-musteḳīme
اهدنا الصراط المستقيم

[ه د ي] [ص ر ط] [ق و م]

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اهدنا ه د ي | HD̃Y EHD̃NE İhdinā bizi ilet Guide us
Elif,He,Dal,Nun,Elif,
1,5,4,50,1,
"V – 2nd person masculine singular imperative verb
PRON – 1st person plural object pronoun
PRON – implicit subject pronoun → Allah"
فعل أمر و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الصراط ص ر ط | ṦRŦ ELṦREŦ S-SirāTa yola (to) the path,
Elif,Lam,Sad,Re,Elif,Tı,
1,30,90,200,1,9,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
المستقيم ق و م | GVM ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight.
Elif,Lam,Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
1,30,40,60,400,100,10,40,
ADJ – accusative masculine (form X) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اهْدِنَا: bizi ilet | الصِّرَاطَ: yola | الْمُسْتَقِيمَ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |اهدنا EHD̃NE bizi ilet | الصراط ELṦREŦ yola | المستقيم ELMSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |İhdinā: bizi ilet | S-SirāTa: yola | l-musteḳīme: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |EHD̃NE: bizi ilet | ELṦREŦ: yola | ELMSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bize doğru yolu göster,
Adem Uğur : Bize doğru yolu göster.
Ahmed Hulusi : Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.
Ahmet Tekin : Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini isbat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle.
Ahmet Varol : Bizi doğru olan yola ilet.
Ali Bulaç : Bizi doğru yola ilet;
Ali Fikri Yavuz : Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)
Bekir Sadak : Bizi dogru yola eristir.
Celal Yıldırım : Bizi doğru yola ilet.
Diyanet İşleri : (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Diyanet İşleri (eski) : Bizi doğru yola eriştir.
Diyanet Vakfi : Bize doğru yolu göster.
Edip Yüksel : Bizi doğru yola ilet.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hidayet eyle bizi doğru yola,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hidayet eyle bizi doğru yola!
Elmalılı Hamdi Yazır : Hidayet eyle bizi doğru yola
Gültekin Onan : (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
Hakkı Yılmaz : (1-7) {Müddessir 1-2: Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen,} + “Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına: “Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır; başkası övülmemelidir. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz. Bize, üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yolu göster, bildir!” + {Müddessir 2-7: diye uyar! Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilân et, kişiliğini lekeleme; temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kakma! Ve yalnız Rabbin için sabret! }
Hasan Basri Çantay : (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
Hayrat Neşriyat : Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!
İbni Kesir : Bizi dosdoğru yola ilet.
İskender Evrenosoğlu : (Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).
Muhammed Esed : Bizi dosdoğru yola ilet,
Ömer Nasuhi Bilmen : (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.
Ömer Öngüt : Bize doğru yolu göster.
Şaban Piriş : (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
Suat Yıldırım : Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
Süleyman Ateş : Bizi doğru yola ilet!
Tefhim-ul Kuran : (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Ümit Şimşek : Bizi doğru yola ilet.
Yaşar Nuri Öztürk : Dosdoğru giden yola ilet bizi...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}