» 1 / Fâtiha  Suresi:

Kuran Sırası: 1
İniş Sırası: 5

Kırık Meal (Okunuş) Meali
|bismi: adıyla | llahi: Allah'ın | r-raHmāni: Rahman | r-raHīmi: Rahim | (1:1)
|El-Hamdu: hamdolsun | lillahi: Allah'a | rabbi: Rabbi | l-ǎālemīne: Alemlerin | (1:2)
|Er-raHmāni: (O) Rahman'dır | r-raHīmi: Rahim'dir | (1:3)
|māliki: sahibidir | yevmi: gününün | d-dīni: Din | (1:4)
|iyyāke: ancak sana | nǎ'budu: kulluk ederiz | ve iyyāke: ancak senden | nesteǐynu: yardım isteriz | (1:5)
|İhdinā: bizi ilet | S-SirāTa: yola | l-musteḳīme: doğru | (1:6)
|SirāTa: yoluna | elleƶīne: onlar ki | en'ǎmte: ni'met verdin | ǎleyhim: kimselerin | ğayri: değil | l-meğDūbi: gazabedilmiş olanların | ǎleyhim: kendilerine | ve lā: ve değil | D-Dāllīne: sapmışların | (1:7)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}