» 69 / Hâkka  26:

Kuran Sırası: 69
İniş Sırası: 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 69 / Hâkka  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَمْ (VLM) = velem : ve hiç
2. أَدْرِ (ÊD̃R) = edri : bilmeseydim
3. مَا (ME) = mā : nedir
4. حِسَابِيَهْ (ḪSEBYH) = Hisābiyeh : hesabım
ve hiç | bilmeseydim | nedir | hesabım |

[] [D̃RY] [] [ḪSB]
VLM ÊD̃R ME ḪSEBYH

velem edri Hisābiyeh
ولم أدر ما حسابيه

 » 69 / Hâkka  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولم | VLM velem ve hiç And not
أدر د ر ي | D̃RY ÊD̃R edri bilmeseydim I had known
ما | ME nedir what
حسابيه ح س ب | ḪSB ḪSEBYH Hisābiyeh hesabım (is) my account.

69:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve hiç | bilmeseydim | nedir | hesabım |

[] [D̃RY] [] [ḪSB]
VLM ÊD̃R ME ḪSEBYH

velem edri Hisābiyeh
ولم أدر ما حسابيه

[] [د ر ي] [] [ح س ب]

 » 69 / Hâkka  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولم | VLM velem ve hiç And not
Vav,Lam,Mim,
6,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أدر د ر ي | D̃RY ÊD̃R edri bilmeseydim I had known
,Dal,Re,
,4,200,
V – 1st person singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
ما | ME nedir what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
حسابيه ح س ب | ḪSB ḪSEBYH Hisābiyeh hesabım (is) my account.
Ha,Sin,Elif,Be,Ye,He,
8,60,1,2,10,5,
N – nominative masculine (form III) verbal noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
VLM ÊD̃R ME ḪSEBYH

ولم أدر ما حسابيه

 » 69 / Hâkka  Suresi: 26

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَمْ: ve hiç | أَدْرِ: bilmeseydim | مَا: nedir | حِسَابِيَهْ: hesabım |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولم WLM ve hiç | أدر ÊD̃R bilmeseydim | ما ME nedir | حسابيه ḪSEBYH hesabım |
Kırık Meal (Okunuş) : |velem: ve hiç | edri: bilmeseydim | : nedir | Hisābiyeh: hesabım |
Kırık Meal (Transcript) : |VLM: ve hiç | ÊD̃R: bilmeseydim | ME: nedir | ḪSEBYH: hesabım |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve keşke bilmeseydim, nedir hesabım.
Adem Uğur : Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!
Ahmed Hulusi : "Hesabımı (yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu) hiç bilmeseydim!"
Ahmet Tekin : 'Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim.'
Ahmet Varol : Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim.
Ali Bulaç : "Hesabımı hiç bilmeseydim."
Ali Fikri Yavuz : Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim.
Bekir Sadak : (25-29) Fakat kitabi kendisine solundan verilen kimse: «Kitabim keske bana verilmeseydi; keske hesabimin ne oldugunu bilmeseydim; bu is keske son bulmus olsaydi; malim bana fayda vermedi; gucum de kalmadi» der.
Celal Yıldırım : Ve keşke hesabımın da ne ölçüde olacağını bilmeseydim !
Diyanet İşleri : “Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.”
Diyanet İşleri (eski) : (25-29) Fakat kitabı kendisine solundan verilen kimse: 'Kitabım keşke bana verilmeseydi; keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim; bu iş keşke son bulmuş olsaydı; malım bana fayda vermedi; gücüm de kalmadı' der.
Diyanet Vakfi : (25-26) Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!
Edip Yüksel : 'Hesabımın ne olduğunu öğrenmeyeydim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve hesabımın ne olduğunu öğrenmeseydim!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve vâkıf olmasa idim ne imiş? Hisabıma
Fizilal-il Kuran : Şu hesabımı hiç görmemiş olsaydım!
Gültekin Onan : "Hesabımı hiç bilmeseydim."
Hakkı Yılmaz : (25-29) "Ve kitabı solundan verilen kimseye gelince; işte o: “Keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Ne olurdu o iş bitmiş olsaydı. Malım bana hiç yarar sağlamadı. Gücüm/otoritem de benden yok olup gitti” der. –"
Hasan Basri Çantay : «Hisâbımın da ne olduğunu bilmeseydim».
Hayrat Neşriyat : 'Ve hesâbımın ne olduğunu bilmeseydim!'
İbni Kesir : Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim.
İskender Evrenosoğlu : Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim.
Muhammed Esed : ve (keşke) şu hesabımı görmemiş olsaydım!
Ömer Nasuhi Bilmen : (25-27) Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, (o da) der ki: «Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.» «Hesabımın da ne olduğunu bilmese idim. Keşke o (ölüm hayatımı) kesip bitirmiş olsa idi.»
Ömer Öngüt : "Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!"
Şaban Piriş : Hesabımı hiç bilmeseydim.
Suat Yıldırım : Keşke hesabımı bilmez olaydım!
Süleyman Ateş : "Şu hesabımı hiç bilmemiş olsaydım!"
Tefhim-ul Kuran : «Hesabımı da hiç bilmeseydim.»
Ümit Şimşek : 'Keşke hesabımı öğrenmeseydim.
Yaşar Nuri Öztürk : "Hesabımın ne olduğunu hiç bilmemiş olsaydım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}