» 69 / Hâkka  Suresi:

Kuran Sırası: 69
İniş Sırası: 78

Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Gerçek olan kıyâmet.(69:1)
Nedir gerçek olan kıyâmet?(69:2)
Ve nedir bildiren sana ki nedir gerçek kıyâmet?(69:3)
Yalanladı Semûd ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyâmeti.(69:4)
Derken Semûd, helâk edildi taşkınlığıyla.(69:5)
Ve ama Âd, helâk edildi müthiş bir ses çıkaran, yıkıp götüren, silip süpüren soğuk bir kasırgayla.(69:6)
Onu, yedi gece ve sekiz gün, birbiri ardınca mûsâllat etti onlara, o topluluğa baksaydın görürdün ki bu kadar zamân içinde yıkılıvermişler yerlere, sanki içleri kof hurma kütükleriymiş onlar.(69:7)
Artık görebilir misin, var mı onlardan kalanlar?(69:8)
Ve Firavun ve ondan önce şehirleri altüst olanlar da suçlar işlemişlerdi.(69:9)
Derken Rablerinin peygamberine isyân etmişlerdi de onları gittikçe artan bir azapla helâk etmişti.(69:10)
Şüphe yok ki akıp giden gemide taşıdık sizi sular köpürüp coşunca.(69:11)
Bu, size bir öğüt ve ibret olsun ve belleyip unutmayan kulaklarda kalsın diye.(69:12)
Sûra bir kerecik üfürülünce.(69:13)
Ve yeryüzü ve dağlar, bir kerecik birbirlerine çarpıp dağılınca.(69:14)
İşte o gün ansızın kopacak kıyâmet kopar.(69:15)
Ve gök yarılır, o gün bitkin bir hâle gelir.(69:16)
Melekler, etrafında toplanırlar ve Rabbinin arşını o gün, onların üstünde, sekiz melek taşır.(69:17)
O gün ahvâliniz öylesine meydana çıkarılır ki hiçbir şeyiniz gizli kalmaz.(69:18)
Derken kimin kitabı, sağ yanından verilirse artık der ki: Gelin, işte okuyun kitabımı.(69:19)
Zâten ben biliyordum ki kıyâmet günü kavuşacağım hesâbıma.(69:20)
Artık o, razı olduğu bir yaşayış, bir zevk içindedir.(69:21)
Yüce cennettedir.(69:22)
Meyveleri pek yakındır.(69:23)
Yiyin için, âfiyetler olsun, geçmiş günlerdeki yaptıklarınızın karşılığı olarak.(69:24)
Ve ama kimin kitabı, sol yanından verilirse artık der ki: Keşke verilmeseydi kitabım.(69:25)
Ve keşke bilmeseydim, nedir hesabım.(69:26)
Keşke ölümle olup bitseydi her işim.(69:27)
Bir fayda vermedi bana mallarım.(69:28)
Helâk olup gitti gücüm, kuvvetim.(69:29)
Tutun onu da zincirle bağlayın.(69:30)
Sonra koca cehenneme atın.(69:31)
Sonra da onu, boyu yetmiş zirâ, bir zincire vurun.(69:32)
Şüphe yok ki o, pek ulu Allah'a inanmazdı.(69:33)
Ve yoksulun yiyeceğine bakmazdı.(69:34)
Artık bugün, ona, burada bir dost yok.(69:35)
Ve irinden başka bir yemek de yok.(69:36)
Onu da ancak suçlular yer.(69:37)
Artık iş, sizin sandığınız gibi değil, andolsun gördüğünüze.(69:38)
Ve görmediğinize.(69:39)
Şüphe yok ki bu, kerem sâhibi bir elçinin sözü elbet.(69:40)
Ve bu, şâir sözü değil, ne de az inanırsınız.(69:41)
Ve kâhin sözü de değil, ne de az düşünürsünüz.(69:42)
Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.(69:43)
Ve eğer bize isnâd ederek bâzı lâflar etseydi.(69:44)
Elbette onu kudretimizle alırdık.(69:45)
Sonra da elbette şah damarını çeker koparırdık.(69:46)
Artık buna mâni olamazdı sizden hiçbir kimsecik.(69:47)
Ve şüphe yok ki Kur'ân, çekinenlere öğüttür.(69:48)
Ve şüphe yok ki biz, elbette biliriz, sizden, yalanlayanlar vardır.(69:49)
Ve şüphe yok ki Kur'ân, kâfirlere âdetâ bir hasrettir.(69:50)
Ve şüphe yok ki o, elbette gerçeğin ta kendisidir.(69:51)
Artık pek ulu Rabbinin adını anarak tenzîh et onu.(69:52)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}