» 69 / Hâkka  Suresi:

Kuran Sırası: 69
İniş Sırası: 78

Ali Bulaç Meali
'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet).(69:1)
Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?'(69:2)
O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?(69:3)
Semud ve Ad (toplumları), kâria'yı yalan saydılar.(69:4)
Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.(69:5)
Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.(69:6)
(Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.(69:7)
Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?(69:8)
Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.(69:9)
Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.(69:10)
Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık;(69:11)
Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip kavrasın.'(69:12)
Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği.(69:13)
Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.(69:14)
İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş)tir.(69:15)
Gök yarılıp çatlamıştır; artık o gün, 'sarkmış/za'fa uğramıştır.'(69:16)
Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.(69:17)
Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz.(69:18)
Artık kitabı sağ eline verilen kişi, der ki: "Alın, kitabımı okuyun!"(69:19)
"Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım."(69:20)
Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.(69:21)
Yüksek bir cennette.(69:22)
Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır.(69:23)
"Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için."(69:24)
Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi."(69:25)
"Hesabımı hiç bilmeseydim."(69:26)
"Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi."(69:27)
"Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı."(69:28)
"Güç ve kudretim yok olup gitti."(69:29)
(Allah buyruk verir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayın."(69:30)
"Sonra çılgın alevlerin içine atın."(69:31)
"Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin."(69:32)
"Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu."(69:33)
"Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı."(69:34)
"Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur."(69:35)
"İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur."(69:36)
"Bunu da, hata edenlerden başkası yemez."(69:37)
Hayır; gördüklerinize yemin ederim,(69:38)
Görmediklerinize de.(69:39)
Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.(69:40)
O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz?(69:41)
Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz?(69:42)
Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.(69:43)
Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.(69:44)
Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip alıverirdik.(69:45)
Sonra onun can damarını elbette keserdik.(69:46)
O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.(69:47)
Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.(69:48)
Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.(69:49)
Gerçekten o (Kur'an), kafirler için bir hasrettir.(69:50)
Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku'l-yakîn).(69:51)
Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.(69:52)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}