"FALM" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "ALM" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# "-M" takısı olmadan "FAL" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "FALM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ع ل م|ALMفعلمFALMfe ǎlimebildiand He knew2x
ع ل م|ALM فعلم FALM fe ǎlime bildi and He knew 48:18
ع ل م|ALM فعلم FALM feǎlime böylece bildi But He knew 48:27


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}