"FBĞ" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "BĞ" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FBĞ" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ب غ ي|BĞYفبغىFBĞfebeğāazgınlık ettibut he oppressed1x
ب غ ي|BĞY فبغى FBĞ febeğā azgınlık etti but he oppressed 28:76


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}