"LKME" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "KME" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# İçinde "LKME" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|لكماLKMElekumāikiniz için(in) you two7x
| لكما LKME lekumā size to both of you 7:21
| لكما LKME lekumā size to both of you, 7:22
| لكما LKME lekumā sizin için to both of you 7:22
| لكما LKME lekumā ikiniz için and you two (may) have 10:78
| لكما LKME lekumā size (in) you two 10:78
| لكما LKME lekumā size for both of you 28:35
| لكما LKME lekumā size to both of you! 46:17


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}