» 114 / Nâs  5:

Kuran Sırası: 114
İniş Sırası: 21
1 2 3 4 5 6

 » 114 / Nâs  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : o ki
2. يُوَسْوِسُ (YVSVS) = yuvesvisu : fısıldar
3. فِي (FY) = fī :
4. صُدُورِ (ṦD̃VR) = Sudūri : göğüslerine
5. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
o ki | fısıldar | | göğüslerine | insanların |

[] [VSVS] [] [ṦD̃R] [NVS]
ELZ̃Y YVSVS FY ṦD̃VR ELNES

Elleƶī yuvesvisu Sudūri n-nāsi
الذي يوسوس في صدور الناس

 » 114 / Nâs  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī o ki The one who
يوسوس و س و س | VSVS YVSVS yuvesvisu fısıldar whispers
في | FY in
صدور ص د ر | ṦD̃R ṦD̃VR Sudūri göğüslerine (the) breasts
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) mankind,

114:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o ki | fısıldar | | göğüslerine | insanların |

[] [VSVS] [] [ṦD̃R] [NVS]
ELZ̃Y YVSVS FY ṦD̃VR ELNES

Elleƶī yuvesvisu Sudūri n-nāsi
الذي يوسوس في صدور الناس

[] [و س و س] [] [ص د ر] [ن و س]

 » 114 / Nâs  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī o ki The one who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يوسوس و س و س | VSVS YVSVS yuvesvisu fısıldar whispers
Ye,Vav,Sin,Vav,Sin,
10,6,60,6,60,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
صدور ص د ر | ṦD̃R ṦD̃VR Sudūri göğüslerine (the) breasts
Sad,Dal,Vav,Re,
90,4,6,200,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: o ki | يُوَسْوِسُ: fısıldar | فِي: | صُدُورِ: göğüslerine | النَّاسِ: insanların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y o ki | يوسوس YWSWS fısıldar | في FY | صدور ṦD̃WR göğüslerine | الناس ELNES insanların |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: o ki | yuvesvisu: fısıldar | : | Sudūri: göğüslerine | n-nāsi: insanların |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: o ki | YVSVS: fısıldar | FY: | ṦD̃VR: göğüslerine | ELNES: insanların |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.
Adem Uğur : O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
Ahmed Hulusi : "O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. "
Ahmet Tekin : 'İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah’a sığınırım.'
Ahmet Varol : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Ali Bulaç : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Ali Fikri Yavuz : Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.
Bekir Sadak : (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*
Celal Yıldırım : (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..
Diyanet İşleri : (1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”
Diyanet İşleri (eski) : (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'
Diyanet Vakfi : (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!
Edip Yüksel : 'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki vesvese verir sinelerinde nâsın
Fizilal-il Kuran : O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.
Gültekin Onan : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
Hakkı Yılmaz : (1-6) "Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan; hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de! "
Hasan Basri Çantay : ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.
Hayrat Neşriyat : 'O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!'
İbni Kesir : Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.
İskender Evrenosoğlu : Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.
Muhammed Esed : insanların kalbine fısıldayan;
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»
Ömer Öngüt : Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.
Şaban Piriş : İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..
Suat Yıldırım : O ki insanların kalplerine vesvese verir,
Süleyman Ateş : O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
Tefhim-ul Kuran : Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
Ümit Şimşek : (4-5) İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}