"FEĞFR" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "EĞFR" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FEĞFR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
غ ف ر|ĞFRفاغفرFEĞFRfeğfirbağışlaso forgive6x
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 3:16
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 3:193
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 7:155
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 23:109
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 28:16
غ ف ر|ĞFR فاغفر FEĞFR feğfir bağışla so forgive 40:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}