"LÊƵNH" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "ÊƵNH" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# "-H" takısı olmadan "LÊƵN" ifadesini tara (1:1). {H: ona, onun}
# İçinde "LÊƵNH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ظ ن ن|ƵNNلأظنهLÊƵNHleeZunnuhuonu sanıyorum[I] surely think him2x
ظ ن ن|ƵNN لأظنه LÊƵNH leeZunnuhu sanıyorum ki o [I] think that he 28:38
ظ ن ن|ƵNN لأظنه LÊƵNH leeZunnuhu onu sanıyorum [I] surely think him 40:37


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}