"MFTR" ifadesi tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "FTR" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "MFTR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ر ي|FRYمفترMFTRmufteriniftira ediyorsun"(are) an inventor."""1x
ف ر ي|FRY مفتر MFTR mufterin iftira ediyorsun "(are) an inventor.""" 16:101
ف ر ي|FRYمفترىMFTRmufteranuydurulmuş"invented."""2x
ف ر ي|FRY مفترى MFTR mufteran uydurulmuş invented, 28:36
ف ر ي|FRY مفترى MFTR mufteran uydurulmuş "invented.""" 34:43


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}