» 104 / Hümeze  1:

Kuran Sırası: 104
İniş Sırası: 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 » 104 / Hümeze  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيْلٌ (VYL) = veylun : vay haline
2. لِكُلِّ (LKL) = likulli : herkesin
3. هُمَزَةٍ (HMZT) = humezetin : diliyle çekiştiren
4. لُمَزَةٍ (LMZT) = lumezetin : kaş göz işaretleriyle alay eden
vay haline | herkesin | diliyle çekiştiren | kaş göz işaretleriyle alay eden |

[] [KLL] [HMZ] [LMZ]
VYL LKL HMZT LMZT

veylun likulli humezetin lumezetin
ويل لكل همزة لمزة

 » 104 / Hümeze  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويل | VYL veylun vay haline Woe
لكل ك ل ل | KLL LKL likulli herkesin to every
همزة ه م ز | HMZ HMZT humezetin diliyle çekiştiren slanderer
لمزة ل م ز | LMZ LMZT lumezetin kaş göz işaretleriyle alay eden backbiter!

104:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

vay haline | herkesin | diliyle çekiştiren | kaş göz işaretleriyle alay eden |

[] [KLL] [HMZ] [LMZ]
VYL LKL HMZT LMZT

veylun likulli humezetin lumezetin
ويل لكل همزة لمزة

[] [ك ل ل] [ه م ز] [ل م ز]

 » 104 / Hümeze  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويل | VYL veylun vay haline Woe
Vav,Ye,Lam,
6,10,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
لكل ك ل ل | KLL LKL likulli herkesin to every
Lam,Kef,Lam,
30,20,30,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
همزة ه م ز | HMZ HMZT humezetin diliyle çekiştiren slanderer
He,Mim,Ze,Te merbuta,
5,40,7,400,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
لمزة ل م ز | LMZ LMZT lumezetin kaş göz işaretleriyle alay eden backbiter!
Lam,Mim,Ze,Te merbuta,
30,40,7,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
VYL LKL HMZT LMZT

ويل لكل همزة لمزة

 » 104 / Hümeze  Suresi: 1

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيْلٌ: vay haline | لِكُلِّ: herkesin | هُمَزَةٍ: diliyle çekiştiren | لُمَزَةٍ: kaş göz işaretleriyle alay eden |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويل WYL vay haline | لكل LKL herkesin | همزة HMZT diliyle çekiştiren | لمزة LMZT kaş göz işaretleriyle alay eden |
Kırık Meal (Okunuş) : |veylun: vay haline | likulli: herkesin | humezetin: diliyle çekiştiren | lumezetin: kaş göz işaretleriyle alay eden |
Kırık Meal (Transcript) : |VYL: vay haline | LKL: herkesin | HMZT: diliyle çekiştiren | LMZT: kaş göz işaretleriyle alay eden |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.
Adem Uğur : Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!
Ahmed Hulusi : Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha!
Ahmet Tekin : İnsanları arkalarından çekiştirip ayıplayanların, aşağılayanların, gizli açık dillerine dolayanların, kaş-göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline!
Ahmet Varol : Arkadan çekiştiren, kaş göz hareketleri yaparak alay eden her kişinin vay haline!
Ali Bulaç : Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;
Ali Fikri Yavuz : Azab olsun, (insanları arkalarından çekiştiren) her ayıblayıcıya, yüzlerine karşı dil uzatıcıya!...
Bekir Sadak : (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!
Celal Yıldırım : Vay hâline arkadan çekiştirip çamur atana, yüzüne karşı kaş-göz işaretiyle alay edene !
Diyanet İşleri : (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!
Diyanet Vakfi : (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.
Edip Yüksel : Yazıklar olsun her dedikoducuya ve iftiracıya.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
Elmalılı Hamdi Yazır : Veyl bütün «hümeze lümeze» güruhuna
Fizilal-il Kuran : İnsanları dilleri ile arkalarından çekiştiren ve karşılarında kaş, göz hareketleri ile onları aşağılayan herkese yazıklar olsun!
Gültekin Onan : Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;
Hakkı Yılmaz : Arkadan çekiştirenlerin, kaş-göz hareketleriyle alay edenlerin hepsinin vay hâline!
Hasan Basri Çantay : Arkadan çekişdirmeyi, yüze karşı (el, kaş ve göz işaretleriyle) eğlenmeyi ve ayıblamayı aadet edinen her kişinin vay haaline!
Hayrat Neşriyat : Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi âdet edinen her kişinin vay hâline!
İbni Kesir : Diliyle çekiştirip yüzünde de alay edenin vay haline.
İskender Evrenosoğlu : Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!
Muhammed Esed : Vay haline iftira atanın ve ayıp kusur arayanın!
Ömer Nasuhi Bilmen : Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay haline!
Ömer Öngüt : Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı âdet edinen herkesin vay haline!
Şaban Piriş : Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline!
Suat Yıldırım : Vay haline her hümeze ve lümeze’nin!
Süleyman Ateş : (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd kişinin vay haline!
Tefhim-ul Kuran : Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;
Ümit Şimşek : Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlere, başkalarıyla eğlenenlere.
Yaşar Nuri Öztürk : Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}