"LD̃NE" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "D̃NE" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# İçinde "LD̃NE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ل د ن|LD̃NلدناLD̃NEledunnākatımız-Ourselves6x
ل د ن|LD̃N لدنا LD̃NE ledunnā katımız- Ourselves 4:67
ل د ن|LD̃N لدنا LD̃NE ledunnā katımızdan Us 18:65
ل د ن|LD̃N لدنا LD̃NE ledunnā katımızdan Us 19:13
ل د ن|LD̃N لدنا LD̃NE ledunnā katımız- Us 20:99
ل د ن|LD̃N لدنا LD̃NE ledunnā kendi katımızdan Us, 21:17
ل د ن|LD̃N لدنا LD̃NE ledunnā kendi katımızdan Us? 28:57


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}