Herhangi bir yerinde "ESTKBR" geçen ifadeler tarandı:

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك ب ر|KBRاستكبرESTKBRstekberao büyüklük tasladıhe was arrogant1x
ك ب ر|KBR استكبر ESTKBR stekbera o büyüklük tasladı he was arrogant 38:74
ك ب ر|KBRاستكبرتمESTKBRTMstekbertumbüyüklük taslayarakyou acted arrogantly?1x
ك ب ر|KBR استكبرتم ESTKBRTM stekbertum büyüklük taslayarak you acted arrogantly? 2:87
ك ب ر|KBRاستكبرواESTKBRVEstekberūbüyüklük taslarlarsa(were) arrogant,11x
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslıyorlar (who) were arrogant 7:75
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lar) were arrogant, 7:76
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan were arrogant 7:88
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lara) were arrogant, 14:21
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū onlar büyüklük tasladılar they have become arrogant 25:21
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lara) were arrogant, 34:31
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lar) were arrogant 34:32
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lara) were arrogant, 34:33
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayanlara were arrogant, 40:47
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayanlar (were) arrogant, 40:48
ك ب ر|KBR استكبروا ESTKBRVE stekberū büyüklük taslarlarsa they are arrogant, 41:38
ك ب ر|KBRفاستكبرتمFESTKBRTMfestekbertumfakat siz büyüklük tasladınızbut you were proud1x
ك ب ر|KBR فاستكبرتم FESTKBRTM festekbertum fakat siz büyüklük tasladınız but you were proud 45:31
ك ب ر|KBRفاستكبرواFESTKBRVEfestekberūama yine büyüklük tasladılarbut they behaved arrogantly5x
ك ب ر|KBR فاستكبروا FESTKBRVE festekberū ama yine büyüklük tasladılar but they showed arrogance 7:133
ك ب ر|KBR فاستكبروا FESTKBRVE festekberū ancak onlar büyüklendiler but they were arrogant 10:75
ك ب ر|KBR فاستكبروا FESTKBRVE festekberū onlar büyüklük tasladılar but they behaved arrogantly 23:46
ك ب ر|KBR فاستكبروا FESTKBRVE festekberū fakat onlar büyüklük tasladılar but they were arrogant 29:39
ك ب ر|KBR فاستكبروا FESTKBRVE festekberū büyüklük tasladılar they were arrogant 41:15
ك ب ر|KBRواستكبرVESTKBRvestekberabüyüklük tasladılarAnd he was arrogant,3x
ك ب ر|KBR واستكبر VESTKBR vestekbera ve kibirlendi and was arrogant 2:34
ك ب ر|KBR واستكبر VESTKBR vestekbera büyüklük tasladılar And he was arrogant, 28:39
ك ب ر|KBR واستكبر VESTKBR vestekbera ve böbürlendi and was proud, 74:23
ك ب ر|KBRواستكبرتVESTKBRTvestekberteve büyüklük tasladınand were arrogant,1x
ك ب ر|KBR واستكبرت VESTKBRT vestekberte ve büyüklük tasladın and were arrogant, 39:59
ك ب ر|KBRواستكبرتمVESTKBRTMvestekbertumsiz tenezzül etmemişseniz"while you are arrogant?"""1x
ك ب ر|KBR واستكبرتم VESTKBRTM vestekbertum siz tenezzül etmemişseniz "while you are arrogant?""" 46:10
ك ب ر|KBRواستكبرواVESTKBRVEvestekberūve böbürlendilerand (are) arrogant4x
ك ب ر|KBR واستكبروا VESTKBRVE vestekberū ve büyüklük taslayanlara and were arrogant 4:173
ك ب ر|KBR واستكبروا VESTKBRVE vestekberū ve büyüklenenler and (are) arrogant 7:36
ك ب ر|KBR واستكبروا VESTKBRVE vestekberū ve kibirlenenler and (were) arrogant 7:40
ك ب ر|KBR واستكبروا VESTKBRVE vestekberū ve böbürlendiler and were arrogant 71:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}