Herhangi bir yerinde "TGYME" geçen ifadeler tarandı:
# "T-" öntakısı olmadan "GYME" ifadesini tara (1:1).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق و م|GVMفاستقيماFESTGYMEfesteḳīmādoğru yolda devam edinSo you two (keep to the) straight way.1x
ق و م|GVM فاستقيما FESTGYME festeḳīmā doğru yolda devam edin So you two (keep to the) straight way. 10:89
ق و م|GVMمستقيماMSTGYMEmusteḳīmendoğru(the) straight.6x
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru (the) straight. 4:68
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 4:175
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 6:126
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru straight, 6:153
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru Straight, 48:2
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight. 48:20


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}