Herhangi bir yerinde "GYME" geçen ifadeler tarandı:

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ع ق م|AGMعقيماAGYMEǎḳīmenkısırbarren.1x
ع ق م|AGM عقيما AGYME ǎḳīmen kısır barren. 42:50
ق و م|GVMفاستقيماFESTGYMEfesteḳīmādoğru yolda devam edinSo you two (keep to the) straight way.1x
ق و م|GVM فاستقيما FESTGYME festeḳīmā doğru yolda devam edin So you two (keep to the) straight way. 10:89
ق و م|GVMقيماGYMEḳiyemendosdoğruright,2x
ق و م|GVM قيما GYME ḳiyemen dosdoğru right, 6:161
ق و م|GVM قيما GYME ḳayyimen dosdoğru olarak Straight, 18:2
ق و م|GVMمستقيماMSTGYMEmusteḳīmendoğru(the) straight.6x
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru (the) straight. 4:68
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 4:175
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 6:126
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru straight, 6:153
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru Straight, 48:2
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight. 48:20
ق و م|GVMيقيماYGYMEyuḳīmākoruyacaklarınathey (will be able to) keep3x
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyamamaktan they both (can) keep 2:229
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyamamaktan they both (can) keep 2:229
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyacaklarına they (will be able to) keep 2:230


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}