"فأما" ifadesi tarandı:
# İçinde "فأما" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فأماFÊMEfeemmāAnd as for22x
| فأما FÊME feemmā gerçekten Then as for 2:26
| فأما FÊME feemmā olanlar Then as for 3:7
| فأما FÊME feemmā gelince Then as for 3:56
| فأما FÊME feemmā o zaman As for 3:106
| فأما FÊME feemmā gelince Then as for 4:173
| فأما FÊME feemmā gelince So as for 4:175
| فأما FÊME feemmā fakat As for 9:124
| فأما FÊME feemmā As for 11:106
| فأما FÊME feemmā ne zaman ki Then as for 13:17
| فأما FÊME feemmā ama But as for 28:67
| فأما FÊME feemmā ancak Then as for 30:15
| فأما FÊME feemmā fakat Then as for 41:15
| فأما FÊME feemmā gelince Then as for 45:30
| فأما FÊME feemmā ama Then 56:88
| فأما FÊME feemmā bu yüzden So as for 69:5
| فأما FÊME feemmā o zaman Then as for 69:19
| فأما FÊME feemmā artık Then as for 79:37
| فأما FÊME feemmā ama Then as for 84:7
| فأما FÊME fe emmā fakat And as for 89:15
| فأما FÊME feemmā ama Then as for 92:5
| فأما FÊME feemmā öyleyse So as for 93:9
| فأما FÊME feemmā ama Then as for 101:6


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}