"D̃RY" ifadesi tarandı:
# "-Y" takısı olmadan "D̃R" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "D̃RY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "D̃RY" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
د ر ي|D̃RYأدرÊD̃RedribilmeseydimI had known1x
د ر ي|D̃RY أدر ÊD̃R edri bilmeseydim I had known 69:26
د ر ي|D̃RYأدراكÊD̃REKedrākebileceksincan make you know13x
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke bileceksin will make you know 69:3
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sen nereden bileceksin? can make you know 74:27
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke bileceksin will make you know 77:14
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 82:17
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 82:18
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 83:8
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 83:19
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 86:2
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 90:12
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren can make you know 97:2
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren will make you know 101:3
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke sana bildiren will make you know 101:10
د ر ي|D̃RY أدراك ÊD̃REK edrāke bilir misin? will make you know 104:5
د ر ي|D̃RYأدراكمÊD̃REKMedrākumve size hiç bildirmezdiHe (would) have made it known to you.1x
د ر ي|D̃RY أدراكم ÊD̃REKM edrākum ve size hiç bildirmezdi He (would) have made it known to you. 10:16
د ر ي|D̃RYأدريÊD̃RYedrībilmemI know4x
د ر ي|D̃RY أدري ÊD̃RY edrī bilmem I know 21:109
د ر ي|D̃RY أدري ÊD̃RY edrī bilmem I know, 21:111
د ر ي|D̃RY أدري ÊD̃RY edrī bilmem I know 46:9
د ر ي|D̃RY أدري ÊD̃RY edrī bilmem I know 72:25
د ر ي|D̃RYتدرونTD̃RVNtedrūnebilmezsinizyou know1x
د ر ي|D̃RY تدرون TD̃RVN tedrūne bilmezsiniz you know 4:11
د ر ي|D̃RYتدريTD̃RYtedrībiliyor"you know;"4x
د ر ي|D̃RY تدري TD̃RY tedrī bilmez knows 31:34
د ر ي|D̃RY تدري TD̃RY tedrī bilmez knows 31:34
د ر ي|D̃RY تدري TD̃RY tedrī biliyor know 42:52
د ر ي|D̃RY تدري TD̃RY tedrī bilmezsin "you know;" 65:1
د ر ي|D̃RYندريND̃RYnedrībilmiyoruzwe know2x
د ر ي|D̃RY ندري ND̃RY nedrī bilmiyoruz we know 45:32
د ر ي|D̃RY ندري ND̃RY nedrī bilmiyoruz we know 72:10
د ر ي|D̃RYيدريكYD̃RYKyudrīkebilirsinwill make you know?3x
د ر ي|D̃RY يدريك YD̃RYK yudrīke bilirsin will make you know? 33:63
د ر ي|D̃RY يدريك YD̃RYK yudrīke bilirsin will make you know? 42:17
د ر ي|D̃RY يدريك YD̃RYK yudrīke bilirsin would make you know 80:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}