"NṦB" ifadesi tarandı:
# "N-" öntakısı olmadan "ṦB" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "NṦB" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "NṦB" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ن ص ب|NṦBالنصبELNṦBn-nuSubidikili taşlarthe stone altars,1x
ن ص ب|NṦB النصب ELNṦB n-nuSubi dikili taşlar the stone altars, 5:3
ن ص ب|NṦBبنصبBNṦBbinuSbinbir yorgunlukwith distress1x
ن ص ب|NṦB بنصب BNṦB binuSbin bir yorgunluk with distress 38:41
ن ص ب|NṦBفانصبFENṦBfenSab(tekrar) başlathen labor hard.1x
ن ص ب|NṦB فانصب FENṦB fenSab (tekrar) başla then labor hard. 94:7
ن ص ب|NṦBناصبةNEṦBTnāSibetunyorulurexhausted.1x
ن ص ب|NṦB ناصبة NEṦBT nāSibetun yorulur exhausted. 88:3
ن ص ب|NṦBنصبNṦBneSabunbir yorgunluka goal4x
ن ص ب|NṦB نصب NṦB neSabun bir yorgunluk fatigue 9:120
ن ص ب|NṦB نصب NṦB neSabun hiçbir yorgunluk fatigue, 15:48
ن ص ب|NṦB نصب NṦB neSabun bir yorgunluk any fatigue 35:35
ن ص ب|NṦB نصب NṦB nuSubin dikilenlere (putlara) a goal 70:43
ن ص ب|NṦBنصباNṦBEneSabenyorgunluk"fatigue."""1x
ن ص ب|NṦB نصبا NṦBE neSaben yorgunluk "fatigue.""" 18:62
ن ص ب|NṦBنصبتNṦBTnuSibetdikilmişthey are fixed?1x
ن ص ب|NṦB نصبت NṦBT nuSibet dikilmiş they are fixed? 88:19
ن ص ب|NṦBنصيبNṦYBneSībun(savaşta) bir payı(is) a share9x
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir pay (is) a share 2:202
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir pay a portion 4:7
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir pay a portion 4:7
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir pay (is) a share 4:32
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir pay (is) a share 4:32
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir payı (is) a share 4:53
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun bir payı a share 4:85
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībun (savaşta) bir payı a chance 4:141
ص و ب|ṦVB نصيب NṦYB nuSību biz ulaştırırız We bestow 12:56
ن ص ب|NṦB نصيب NṦYB neSībin nasibi share. 42:20
ن ص ب|NṦBنصيباNṦYBEneSībenbir (nasip) paya portion8x
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir (nasip) pay a portion 3:23
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir hisse a portion 4:7
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir pay a portion 4:44
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir pay a portion 4:51
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir pay a portion 4:118
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir pay a share 6:136
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben bir pay a portion, 16:56
ن ص ب|NṦB نصيبا NṦYBE neSīben ufak bir parçasını a portion 40:47
ن ص ب|NṦBنصيبكNṦYBKneSībekenasibiniyour share1x
ن ص ب|NṦB نصيبك NṦYBK neSībeke nasibini your share 28:77
ن ص ب|NṦBنصيبهمNṦYBHMneSībehumhisselerinitheir portion3x
ن ص ب|NṦB نصيبهم NṦYBHM neSībehum hisselerini their share. 4:33
ن ص ب|NṦB نصيبهم NṦYBHM neSībuhum nasipleri their portion 7:37
ن ص ب|NṦB نصيبهم NṦYBHM neSībehum onların paylarını their share 11:109
ن ص ب|NṦBوالأنصابVELÊNṦEBvel'enSābuve dikili taşlarand (sacrifices at) altars1x
ن ص ب|NṦB والأنصاب VELÊNṦEB vel'enSābu ve dikili taşlar and (sacrifices at) altars 5:90


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}