"HÙLEÙ" ifadesi tarandı:
# İçinde "HÙLEÙ" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|هؤلاءHÙLEÙhā'ulā'i"""These (are)"41x
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onların (of) these, 2:31
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i (are) those 2:85
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i o kimseler ki those who 3:66
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these (people) 4:41
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar """These" 4:51
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bu (with) these 4:78
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i siz those who 4:109
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlara these 4:143
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onlara those. 4:143
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şimdi şunlar these, 6:89
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 7:38
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunların these, 7:139
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunları these (people) 8:49
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar """These" 10:18
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i işte bunlardır """These (are)" 11:18
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlar These 11:78
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onların these (polytheists). 11:109
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunların (of) these 15:66
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 15:68
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i işte """These" 15:71
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i işte (bunlar) these 16:86
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunların these. 16:89
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onlara da (to) these 17:20
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunları these 17:102
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlar These, 18:15
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onları (to) these 21:44
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 21:65
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onlar these 21:99
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bu these 25:17
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlar these 26:54
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlardır These 28:63
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlardan (Araplardan) these 29:47
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 38:15
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlardan these, 39:51
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunları (to) these 43:29
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 43:88
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 44:22
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlar these 44:34
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i onlarsınız ki these, 47:38
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these 76:27
| هؤلاء HÙLEÙ hā'ulā'i şunlar these 83:32


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}