"FŽLH" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "ŽLH" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# "-H" takısı olmadan "FŽL" ifadesini tara (1:1). {H: ona, onun}
# İçinde "FŽLH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ض ل|FŽLفضلهFŽLHfeDlihibol hazinesi-His Bounty28x
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfundan His Grace 2:90
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty, 3:170
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lütfu- His Bounty 3:180
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His bounty. 4:32
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi bol hazinesi- His Bounty - 4:37
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty? 4:54
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfundan His Bounty. 4:173
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi kendi lutfu- His Bounty, 9:28
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi bol lutfundan His Bounty 9:59
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfiyle His Bounty. 9:74
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfundan His bounty, 9:75
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfundan His Bounty, 9:76
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlehu kendi ihsanını His Grace. 11:3
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi O'nun lutfunu His Bounty, 16:14
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfundan His Bounty. 17:66
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlehu O'nun lutfu His Bounty 17:87
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty. 24:32
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty. 24:33
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty. 24:38
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi O'nun lutfu- His Bounty, 28:73
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi O'nun lutfu- His Bounty. 30:23
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty. 30:45
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi O'nun lutfu- His Bounty, 30:46
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty, 35:12
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfu- His Bounty. 35:30
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutfuyla His Bounty. 35:35
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi lutuf ve keremi- His Bounty. 42:26
ف ض ل|FŽL فضله FŽLH feDlihi O'nun lutfu- His Bounty 45:12


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}