» 74 / Müddessir  20:

Kuran Sırası: 74
İniş Sırası: 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

 » 74 / Müddessir  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. قُتِلَ (GTL) = ḳutile : kahrolası
3. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
4. قَدَّرَ (GD̃R) = ḳaddera : ölçtü biçti
sonra | kahrolası | nasıl | ölçtü biçti |

[] [GTL] [KYF] [GD̃R]
S̃M GTL KYF GD̃R

ṧumme ḳutile keyfe ḳaddera
ثم قتل كيف قدر

 » 74 / Müddessir  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
قتل ق ت ل | GTL GTL ḳutile kahrolası may he be destroyed,
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
قدر ق د ر | GD̃R GD̃R ḳaddera ölçtü biçti he plotted!

74:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | kahrolası | nasıl | ölçtü biçti |

[] [GTL] [KYF] [GD̃R]
S̃M GTL KYF GD̃R

ṧumme ḳutile keyfe ḳaddera
ثم قتل كيف قدر

[] [ق ت ل] [ك ي ف] [ق د ر]

 » 74 / Müddessir  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
قتل ق ت ل | GTL GTL ḳutile kahrolası may he be destroyed,
Gaf,Te,Lam,
100,400,30,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
قدر ق د ر | GD̃R GD̃R ḳaddera ölçtü biçti he plotted!
Gaf,Dal,Re,
100,4,200,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
S̃M GTL KYF GD̃R

ثم قتل كيف قدر

 » 74 / Müddessir  Suresi: 20

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | قُتِلَ: kahrolası | كَيْفَ: nasıl | قَدَّرَ: ölçtü biçti |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | قتل GTL kahrolası | كيف KYF nasıl | قدر GD̃R ölçtü biçti |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | ḳutile: kahrolası | keyfe: nasıl | ḳaddera: ölçtü biçti |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | GTL: kahrolası | KYF: nasıl | GD̃R: ölçtü biçti |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra gene de geberesice, nasıl da ölçtü biçti.
Adem Uğur : Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!
Ahmed Hulusi : Sonra yine ölesi (de hakikati göresi) nasıl takdir etti!
Ahmet Tekin : Bir daha, bir daha kahrolası, nasıl da içinde yaşadığı toplumun tasvibini alacak peşpeşe planlar yaptı.
Ahmet Varol : Yine canı çıkası nasıl da hesab kurdu.
Ali Bulaç : Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
Ali Fikri Yavuz : Sonra kahrolası ne biçim (söz) uydurdu!...
Bekir Sadak : Cani cikasi; sonra yine ne bicim olcup bicti!
Celal Yıldırım : (19-20) Geberesi nasıl ölçüp biçti I Sonra yine kahrolası nasıl ölçüp biçti!
Diyanet İşleri : Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!
Diyanet İşleri (eski) : Canı çıkası; sonra yine ne biçim ölçüp biçti!
Diyanet Vakfi : Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!
Edip Yüksel : Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra (yine) kahrolası nasıl ölçüp biçti!
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra kahr olası nasıl biçti
Fizilal-il Kuran : Bir daha kahrolası, nasıl bir değerlendirme yaptı?
Gültekin Onan : Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
Hakkı Yılmaz : (18-25) Şüphesiz o, düşündü ve ölçü koydu. –Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu! Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu!– Sonra baktı. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Sonra, arkasını döndü ve böbürlendi de: “Bu, söylenti hâlinde gelen bir büyüden başka bir şey değil. Bu, beşer sözünden başka bir şey değil” dedi.
Hasan Basri Çantay : Yine kahr olası, nasıl ölçü yapdı o?!
Hayrat Neşriyat : Sonra (yine o) kahrolası, nasıl (da) ölçtü biçti!
İbni Kesir : Sonra yine canı çıkası nasıl da öşçüp biçti.
İskender Evrenosoğlu : Sonra kahroldu (Allah'ın Rahmeti'nden kovularak kendini mahvetti), nasıl da karar verdi.
Muhammed Esed : evet, o kendini mahveder böyle hesaplarla!
Ömer Nasuhi Bilmen : (20-21) Sonra kahrolası, nasıl ölçtü biçti. Sonra bakıverdi.
Ömer Öngüt : Yine kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!
Şaban Piriş : Bir daha kahrolası nasıl da değerlendirdi.
Suat Yıldırım : Hay kahrolası! Nasıl, nasıl da ölçtü biçti!
Süleyman Ateş : Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti.
Tefhim-ul Kuran : Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
Ümit Şimşek : Yine kahrolası, nasıl da ölçüp biçti!
Yaşar Nuri Öztürk : Bir kez daha kahrolası, nasıl bir ölçü kullandı?!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}