"lutfu" ifadesi tarandı:
# İçinde "lutfu" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ض ل|FŽLفضلFŽLfeDlulutfu(for the) Grace7x
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu iyiliği (for the) Grace 2:64
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin ikram (of) bounty 2:243
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin lutuf (of) bounty 2:251
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin lütuf (of) Bounty 3:152
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin lutuf (of) Bounty 3:174
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDDele üstün kıldığı (has) bestowed 4:32
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDDele üstün kılmıştır (has) bestowed 4:34
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlun bir ni'met bounty 4:73
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (had been the) bounty 4:83
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDDele üstün kılmıştır Preferred 4:95
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (for the) Grace 4:113
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (the) Grace 4:113
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu bir lutfudur (is the) Grace 5:54
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin üstünlüğünüz superiority, 7:39
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin lütuf (is) surely Full (of) Bounty 10:60
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin ihsan (of) grace 11:3
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin üstünlüğünüzü "merit;" 11:27
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDli bir lutfudur (the) Grace 12:38
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDDele üstün kıldı has favored 16:71
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (for) the Grace of Allah 24:10
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (for the) Grace 24:14
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (for the) Grace of Allah 24:20
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfu (for the) Grace of Allah 24:21
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDli lutfu- (the) Favor 27:40
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin lutuf (is) full of Bounty 27:73
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlin lutuf (is) Full (of) Bounty 40:61
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfudur (is the) Bounty 57:21
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDli lutfu- (the) Bounty 57:29
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDlu lutfudur (is the) Bounty 62:4
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDli lutfu- (the) Bounty 62:10
ف ض ل|FŽL فضل FŽL feDli lutfu- (the) Bounty 73:20


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}