"GD̃M" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "GD̃" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "GD̃M" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "GD̃M" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق د م|GD̃MأقدامكمÊGD̃EMKMeḳdāmekumayaklarınızıyour feet.1x
ق د م|GD̃M أقدامكم ÊGD̃EMKM eḳdāmekum ayaklarınızı your feet. 47:7
ق د م|GD̃MأقدامناÊGD̃EMNEeḳdāmenāayaklarımızıour feet3x
ق د م|GD̃M أقدامنا ÊGD̃EMNE eḳdāmenā ayaklarımızı our feet, 2:250
ق د م|GD̃M أقدامنا ÊGD̃EMNE eḳdāmenā ayaklarımızı our feet 3:147
ق د م|GD̃M أقدامنا ÊGD̃EMNE eḳdāminā ayaklarımızın our feet, 41:29
ق د م|GD̃MالأقدامELÊGD̃EMl-eḳdāmeayakları(nızı)your feet.1x
ق د م|GD̃M الأقدام ELÊGD̃EM l-eḳdāme ayakları(nızı) your feet. 8:11
ق د م|GD̃MالأقدمونELÊGD̃MVNl-eḳdemūneeskiand your forefathers.1x
ق د م|GD̃M الأقدمون ELÊGD̃MVN l-eḳdemūne eski and your forefathers. 26:76
ق د م|GD̃MالقديمELGD̃YMl-ḳadīmieski"old."""2x
ق د م|GD̃M القديم ELGD̃YM l-ḳadīmi eski "old.""" 12:95
ق د م|GD̃M القديم ELGD̃YM l-ḳadīmi eski, kuru the old. 36:39
ق د م|GD̃MالمستقدمينELMSTGD̃MYNl-musteḳdimīneönce geçenlerithe preceding ones1x
ق د م|GD̃M المستقدمين ELMSTGD̃MYN l-musteḳdimīne önce geçenleri the preceding ones 15:24
ق د م|GD̃MتستقدمونTSTGD̃MVNtesteḳdimūneileri geçemezsiniz"(can) you precede (it)."""1x
ق د م|GD̃M تستقدمون TSTGD̃MVN testeḳdimūne ileri geçemezsiniz "(can) you precede (it).""" 34:30
ق د م|GD̃MتقدمTGD̃Mteḳaddemegeçmişpreceded1x
ق د م|GD̃M تقدم TGD̃M teḳaddeme geçmiş preceded 48:2
ق د م|GD̃MتقدمواTGD̃MVEtuḳaddimūgeçmeyinoffer4x
ق د م|GD̃M تقدموا TGD̃MVE tuḳaddimū ne gönderirsiniz you send forth 2:110
ق د م|GD̃M تقدموا TGD̃MVE tuḳaddimū geçmeyin put (yourselves) forward - 49:1
ق د م|GD̃M تقدموا TGD̃MVE tuḳaddimū vermenizden offer 58:13
ق د م|GD̃M تقدموا TGD̃MVE tuḳaddimū verdiklerinizi you send forth 73:20
ق د م|GD̃MفقدمواFGD̃MVEfeḳaddimūverinthen offer1x
ق د م|GD̃M فقدموا FGD̃MVE feḳaddimū verin then offer 58:12
ق د م|GD̃MقدمGD̃Mḳademeayak(will be) a respectable position4x
ق د م|GD̃M قدم GD̃M ḳademe makamı (will be) a respectable position 10:2
ق د م|GD̃M قدم GD̃M ḳademun ayak a foot 16:94
ق د م|GD̃M قدم GD̃M ḳaddeme önümüze getirdiyse brought 38:61
ق د م|GD̃M قدم GD̃M ḳaddeme yapıp öne sürdüğü he sent forth 75:13
ق د م|GD̃MقدمتGD̃MTḳaddemet(iyi işler) gönderseydim(have) sent forth16x
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet yapıp sunduğu işlerden (of what) sent ahead 2:95
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet yapıp öne sürdürdüğünün (of what) sent forth 3:182
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet yaptıkları (kötülükler) sent forth 4:62
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet (yapıp) gönderdiği sent forth 5:80
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet yapıp öne sürdüğü işler sent forth 8:51
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet öne sürdüğü have sent forth 18:57
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet önceden yaptıkları have sent forth 22:10
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet yaptıkları (günahları) had sent forth 28:47
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet öne sürdüklerinden have sent forth 30:36
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet öne sürdüğü işlerden have sent forth 42:48
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemtu önceden yaptım I sent forth 50:28
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet gönderdiğine it has sent forth 59:18
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet öne sürdükleri (have) sent forth 62:7
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet öne sürdüğü have sent forth 78:40
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemet öne sürmüştür it has sent forth 82:5
ق د م|GD̃M قدمت GD̃MT ḳaddemtu (iyi işler) gönderseydim I had sent forth 89:24
ق د م|GD̃MقدمتمGD̃MTMḳaddemtumönceden (biriktirdiklerinizi)you advanced1x
ق د م|GD̃M قدمتم GD̃MTM ḳaddemtum önceden (biriktirdiklerinizi) you advanced 12:48
ق د م|GD̃MقدمتموهGD̃MTMVHḳaddemtumūhubunu önümüze getirdinizbrought this1x
ق د م|GD̃M قدمتموه GD̃MTMVH ḳaddemtumūhu bunu önümüze getirdiniz brought this 38:60
ق د م|GD̃MقدمواGD̃MVEḳaddemūöne sürdüklerithey have sent before1x
ق د م|GD̃M قدموا GD̃MVE ḳaddemū öne sürdükleri they have sent before 36:12
ق د م|GD̃MقديمGD̃YMḳadīmuneski"ancient."""1x
ق د م|GD̃M قديم GD̃YM ḳadīmun eski "ancient.""" 46:11
ق د م|GD̃MوالأقدامVELÊGD̃EMvel'eḳdāmive ayaklar(ın)danand the feet.1x
ق د م|GD̃M والأقدام VELÊGD̃EM vel'eḳdāmi ve ayaklar(ın)dan and the feet. 55:41
ق د م|GD̃MوقدمناVGD̃MNEve ḳadimnāönüne geçiririzAnd We will proceed1x
ق د م|GD̃M وقدمنا VGD̃MNE ve ḳadimnā önüne geçiririz And We will proceed 25:23
ق د م|GD̃MوقدمواVGD̃MVEve ḳaddimūve hazırlık yapınand send forth (good deeds)1x
ق د م|GD̃M وقدموا VGD̃MVE ve ḳaddimū ve hazırlık yapın and send forth (good deeds) 2:223
ق د م|GD̃MيتقدمYTGD̃Myeteḳaddemeileri gitmekproceed1x
ق د م|GD̃M يتقدم YTGD̃M yeteḳaddeme ileri gitmek proceed 74:37
ق د م|GD̃MيستقدمونYSTGD̃MVNyesteḳdimūnegeriye bırakılırlar"they can precede (it)."""3x
ق د م|GD̃M يستقدمون YSTGD̃MVN yesteḳdimūne öne geçemezler seek to advance (it). 7:34
ق د م|GD̃M يستقدمون YSTGD̃MVN yesteḳdimūne geriye bırakılırlar "they can precede (it).""" 10:49
ق د م|GD̃M يستقدمون YSTGD̃MVN yesteḳdimūne ileri geçerler they can advance (it). 16:61
ق د م|GD̃MيقدمYGD̃Myeḳdumuöncülük ederekHe will precede1x
ق د م|GD̃M يقدم YGD̃M yeḳdumu öncülük ederek He will precede 11:98


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}