"HD̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "HD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ه د ي|HD̃YهدىHD̃hudenbir hidayet"guidance."""38x
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterici/hediye a Guidance 2:2
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir hidayet Guidance 2:5
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir hidayet Guidance, 2:38
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hudā hidayeti (the) Guidance 2:120
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hedā yol gösterdiği guided 2:143
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden hidayet olarak a Guidance 2:185
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterici olarak (as) guidance 3:4
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hudā hidayetidir (is the) Guidance 3:73
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterme (was) Guidance 5:44
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterme (was) Guidance 5:46
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hudā yol gösterme (the) Guidance 6:71
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hudā hidayetidir (is the) Guidance 6:88
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hedā hidayet ettikleridir (have been) guided 6:90
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hedā doğru yola iletti He guided 7:30
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterici as guidance 7:52
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterme (was) guidance 7:154
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hedā hidayet etti Allah guided, 16:36
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir kılavuz a guidance 17:2
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden hidayetlerini (in) guidance. 18:13
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden hidayetini (in) guidance. 19:76
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir yol gösteren "guidance.""" 20:10
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hedā onu doğru yola iletendir "He guided (it).""" 20:50
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hedā doğru yola iletmedi guide them. 20:79
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir hidayet guidance 20:123
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir yol göstereni any guidance 22:8
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir yol guidance 22:67
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol göstericidir A guidance 27:2
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir yol gösterici guidance 28:50
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol göstericidir A guidance 31:3
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden doğru bir yol guidance 31:5
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol göstereni guidance 31:20
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterici a guide 32:23
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden doğru yol guidance 34:24
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ hudā rehberidir (is the) guidance 39:23
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir yol göstericidir A guide 40:54
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden bir yol göstericidir a guidance 41:44
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden yol gösterici (is) guidance. 45:11
ه د ي|HD̃Y هدى HD̃ huden hidayetlerini (in) guidance 47:17


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}