"ÊFLE" ifadesi tarandı:
# İçinde "ÊFLE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أفلاÊFLEefelā"""Then will not"45x
| أفلا ÊFLE efelā -yok mu Then, will not 2:44
| أفلا ÊFLE efelā Then do (you) not 2:76
| أفلا ÊFLE efelā Then why don't 3:65
| أفلا ÊFLE efelā Then (do) not 4:82
| أفلا ÊFLE efelā So will not 5:74
| أفلا ÊFLE efelā Then not 6:32
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 6:50
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 6:80
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 7:65
| أفلا ÊFLE efelā So will not 7:169
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 10:3
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 10:16
| أفلا ÊFLE efelā öyleyse """Then will not" 10:31
| أفلا ÊFLE efelā Then, will not 11:24
| أفلا ÊFLE efelā Then, will not 11:30
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 11:51
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 12:109
| أفلا ÊFLE efelā Then will you not 16:17
| أفلا ÊFLE efelā Then, did not 20:89
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 21:10
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 21:30
| أفلا ÊFLE efelā Then do not 21:44
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 21:67
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 23:23
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 23:32
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 23:80
| أفلا ÊFLE efelā """Then will not" 23:85
| أفلا ÊFLE efelā """Then will not" 23:87
| أفلا ÊFLE efelā So (will) not 28:60
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 28:71
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 28:72
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 32:4
| أفلا ÊFLE efelā Then do not 32:26
| أفلا ÊFLE efelā Then do not 32:27
| أفلا ÊFLE efelā So will not 36:35
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 36:68
| أفلا ÊFLE efelā so (will) not 36:73
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 37:138
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 37:155
| أفلا ÊFLE efelā Then do not 43:51
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 45:23
| أفلا ÊFLE efelā Then do not 47:24
| أفلا ÊFLE efelā Then will not 51:21
| أفلا ÊFLE efelā Then do not 88:17
| أفلا ÊFLE efelā But does not 100:9


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}