Herhangi bir yerinde "GD̃R" geçen ifadeler tarandı:

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق د ر|GD̃RالقدرELGD̃Rl-ḳadrikadir(of) Power3x
ق د ر|GD̃R القدر ELGD̃R l-ḳadri kadir (of) Power. 97:1
ق د ر|GD̃R القدر ELGD̃R l-ḳadri kadir (of) Power (is)? 97:2
ق د ر|GD̃R القدر ELGD̃R l-ḳadri kadir (of) Power 97:3
ق د ر|GD̃RبقدرBGD̃Rbiḳaderinbelli ölçüdeby a measure.5x
ق د ر|GD̃R بقدر BGD̃R biḳaderin bir miktar in a measure 15:21
ق د ر|GD̃R بقدر BGD̃R biḳaderin belli ölçüde in (due) measure 23:18
ق د ر|GD̃R بقدر BGD̃R biḳaderin ölçüde in (due) measure 42:27
ق د ر|GD̃R بقدر BGD̃R biḳaderin bir ölçü ile in (due) measure, 43:11
ق د ر|GD̃R بقدر BGD̃R biḳaderin bir kadere göre by a measure. 54:49
ق د ر|GD̃RبقدرهاBGD̃RHEbiḳaderihākendi ölçüsünceaccording to their measure,1x
ق د ر|GD̃R بقدرها BGD̃RHE biḳaderihā kendi ölçüsünce according to their measure, 13:17
ق د ر|GD̃RتقدرواTGD̃RVEteḳdirūele geçirmenizdenyou had power2x
ق د ر|GD̃R تقدروا TGD̃RVE teḳdirū ele geçirmenizden you overpower 5:34
ق د ر|GD̃R تقدروا TGD̃RVE teḳdirū henüz ele geçiremediniz you had power 48:21
ق د ر|GD̃RفقدرFGD̃Rfe ḳaderave daraltsaand restricts1x
ق د ر|GD̃R فقدر FGD̃R fe ḳadera ve daraltsa and restricts 89:16
ق د ر|GD̃RفقدرناFGD̃RNEfeḳadernāve biçimlendirdikSo We measured,1x
ق د ر|GD̃R فقدرنا FGD̃RNE feḳadernā ve biçimlendirdik So We measured, 77:23
ق د ر|GD̃RفقدرهFGD̃RHfe ḳadderahusonra ona biçim verdiand determined it2x
ق د ر|GD̃R فقدره FGD̃RH fe ḳadderahu ve takdir etmiştir ona and determined it 25:2
ق د ر|GD̃R فقدره FGD̃RH feḳadderahu sonra ona biçim verdi then He proportioned him, 80:19
ق د ر|GD̃RقدرGD̃Rḳaderinbelirlediğimiz vakittea period7x
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳaderin belirlediğimiz vakitte the decreed (time) 20:40
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳudira takdir edilmiş predestined. 54:12
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳudira kısıtlı olan is restricted 65:7
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳaddera ölçtü biçti he plotted! 74:19
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳaddera ölçtü biçti he plotted! 74:20
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳaderin bir süreye a period 77:22
ق د ر|GD̃R قدر GD̃R ḳaddera takdie etti measured 87:3
ق د ر|GD̃RقدراGD̃REḳaderanbir kaderdira decree2x
ق د ر|GD̃R قدرا GD̃RE ḳaderan bir kaderdir a decree 33:38
ق د ر|GD̃R قدرا GD̃RE ḳadran bir ölçü a measure. 65:3
ق د ر|GD̃RقدرناGD̃RNEḳaddernāolmasını uygun gördükWe have decreed2x
ق د ر|GD̃R قدرنا GD̃RNE ḳaddernā olmasını uygun gördük We have decreed 15:60
ق د ر|GD̃R قدرنا GD̃RNE ḳaddernā takdir eden [We] have decreed 56:60
ق د ر|GD̃RقدرناهGD̃RNEHḳaddernāhutayin ettikWe have ordained for it1x
ق د ر|GD̃R قدرناه GD̃RNEH ḳaddernāhu tayin ettik We have ordained for it 36:39
ق د ر|GD̃RقدرناهاGD̃RNEHEḳaddernāhāona takdir ettikWe destined her1x
ق د ر|GD̃R قدرناها GD̃RNEHE ḳaddernāhā ona takdir ettik We destined her 27:57
ق د ر|GD̃RقدرهGD̃RHḳaderuhukadriniaccording to his means5x
ق د ر|GD̃R قدره GD̃RH ḳaderuhu kendi gücü nisbetinde according to his means 2:236
ق د ر|GD̃R قدره GD̃RH ḳaderuhu kendi gücü nisbetinde according to his means - 2:236
ق د ر|GD̃R قدره GD̃RH ḳadrihi O'nun kadrini [of his] appraisal 6:91
ق د ر|GD̃R قدره GD̃RH ḳadrihi kadrini [His] estimation. 22:74
ق د ر|GD̃R قدره GD̃RH ḳadrihi O'nun kadrini appraisal, 39:67
ق د ر|GD̃RقدرواGD̃RVEḳaderūtakdir edemedilerthey (have) estimated3x
ق د ر|GD̃R قدروا GD̃RVE ḳaderū tanıyamadılar they appraised 6:91
ق د ر|GD̃R قدروا GD̃RVE ḳaderū takdir edemediler they (have) estimated 22:74
ق د ر|GD̃R قدروا GD̃RVE ḳaderū takdir edemediler they appraised 39:67
ق د ر|GD̃RقدروهاGD̃RVHEḳadderūhāonları takdir etmişlerdirThey will determine its1x
ق د ر|GD̃R قدروها GD̃RVHE ḳadderūhā onları takdir etmişlerdir They will determine its 76:16
ق د ر|GD̃RنقدرNGD̃Rneḳdiragüç yetiremeyeceğizWe would decree1x
ق د ر|GD̃R نقدر NGD̃R neḳdira güç yetiremeyeceğiz We would decree 21:87
ق د ر|GD̃RوقدرVGD̃Rve ḳaddirölçtü biçtiand determined3x
ق د ر|GD̃R وقدر VGD̃R ve ḳaddir ölçülü yap and measure precisely 34:11
ق د ر|GD̃R وقدر VGD̃R ve ḳaddera ve takdir etti and determined 41:10
ق د ر|GD̃R وقدر VGD̃R ve ḳaddera ölçtü biçti and plotted. 74:18
ق د ر|GD̃RوقدرناVGD̃RNEve ḳaddernāve takdir ettikAnd We determined1x
ق د ر|GD̃R وقدرنا VGD̃RNE ve ḳaddernā ve takdir ettik And We determined 34:18
ق د ر|GD̃RوقدرهVGD̃RHve ḳadderahuve düzenleyenand determined for it1x
ق د ر|GD̃R وقدره VGD̃RH ve ḳadderahu ve düzenleyen and determined for it 10:5
ق د ر|GD̃RويقدرVYGD̃Rve yeḳdiruve daraltıyorand restricts9x
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts. 13:26
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and straitens. 17:30
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısıyor and restricts it. 28:82
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts 29:62
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve daraltıyor and straitens (it). 30:37
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts, 34:36
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts 34:39
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts. 39:52
ق د ر|GD̃R ويقدر VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts. 42:12
ق د ر|GD̃RيقدرYGD̃Ryeḳdirugüç yetiremeyecek-determines4x
ق د ر|GD̃R يقدر YGD̃R yeḳdiru gücü yetmeyen he has power 16:75
ق د ر|GD̃R يقدر YGD̃R yeḳdiru gücü yetmez he has power 16:76
ق د ر|GD̃R يقدر YGD̃R yuḳaddiru takdir eder determines 73:20
ق د ر|GD̃R يقدر YGD̃R yeḳdira güç yetiremeyecek- has power 90:5
ق د ر|GD̃RيقدرونYGD̃RVNyeḳdirūne(Böyleleri) elde edemezlercontrol (they have)3x
ق د ر|GD̃R يقدرون YGD̃RVN yeḳdirūne (Böyleleri) elde edemezler they have control 2:264
ق د ر|GD̃R يقدرون YGD̃RVN yeḳdirūne ele geçiremezler control (they have) 14:18
ق د ر|GD̃R يقدرون YGD̃RVN yeḳdirūne malik olmadıklarını they have power 57:29


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}