"sahiplerine" ifadesi tarandı:
# İçinde "sahiplerine" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ص ح ب|ṦḪBأصحابÊṦḪEBeSHābesahiplerine(the) companions1x
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 2:39
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 2:81
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 2:82
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkından (the) companions 2:119
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are) companions 2:217
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 2:257
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 2:275
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 3:116
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe adamlarını companions 4:47
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 5:10
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkından (the) companions 5:29
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 5:86
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābun arkadaşlarının ise companions 6:71
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 7:36
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 7:42
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (the) companions 7:44
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe halkına (to the) companions 7:44
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe halkına (to the) companions 7:46
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkı (the) companions 7:47
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (the) companions 7:48
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (the) companions 7:50
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe halkına (to the) companions 7:50
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı oldukları (are the) companions 9:113
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu ehlidirler (are the) companions 10:26
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu ehlidirler (are the) companions 10:27
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu ehlidirler (are the) companions 11:23
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 13:5
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (the) companions 15:78
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (the) companions 15:80
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe sahiplerinin (the) companions 18:9
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu sahipleri (are the) companions 20:135
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu ashabıdır (are the) companions 22:51
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkının (The) companions 25:24
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamları (the) companions 26:61
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (the) companions 26:176
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkı- (the) companions 35:6
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe halkını (of the) companions 36:13
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe halkı (the) companions 36:55
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkı- (the) companions 39:8
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are) companions 40:6
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (will be the) companions 40:43
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 46:14
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkı (the) companions 46:16
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamları (are the) companions 56:8
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamları (are the) companions 56:9
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamları (are the) companions 56:27
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamları (are the) companions 56:41
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi ashabı- (the) companions 56:90
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi ashabı- (the) companions 56:91
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 57:19
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (will be) companions 58:17
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (are the) companions 59:20
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkı (The) companions 59:20
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkı- (the) companions 60:13
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu halkıdır (are the) companions 64:10
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābi halkı (the) companions 67:10
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe sahiplerine (the) companions 68:17
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe muhafızları keepers 74:31
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābe adamları (the) companions 74:39
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamları (the) companions 85:4
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamlarıdır (are the) companions 90:18
ص ح ب|ṦḪB أصحاب ÊṦḪEB eSHābu adamlarıdır (are the) companions 90:19
ص ح ب|ṦḪBبأصحابBÊṦḪEBbieSHābisahiplerinewith (the) Companions1x
ص ح ب|ṦḪB بأصحاب BÊṦḪEB bieSHābi sahiplerine with (the) Companions 105:1
ا و ل|EVLلأوليLÊVLYliūlīsahiplerinefor those2x
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī olanlar için for the owners 3:13
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahipleri için for men 3:190
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahipleri için for men 12:111
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahipleri için for possessors 20:54
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahipleri için for possessors 20:128
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī olanlar için for those who have vision. 24:44
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahiplerine for those of understanding. 38:43
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahipleri için for those of understanding. 39:21
ا و ل|EVL لأولي LÊVLY liūlī sahiplerine for those 40:54


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}