"SCD̃" ifadesi tarandı:
# "S-" öntakısı olmadan "CD̃" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "SCD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "SCD̃" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س ج د|SCD̃أأسجدÊÊSCD̃eescuduben mi secde edeceğim?"""Shall I prostrate"1x
س ج د|SCD̃ أأسجد ÊÊSCD̃ eescudu ben mi secde edeceğim? """Shall I prostrate" 17:61
س ج د|SCD̃أنسجدÊNSCD̃enescudusecde eder miyiz hiç?Should we prostrate1x
س ج د|SCD̃ أنسجد ÊNSCD̃ enescudu secde eder miyiz hiç? Should we prostrate 25:60
س ج د|SCD̃اسجدواESCD̃VEscudūsecde edin"""Prostrate"6x
س ج د|SCD̃ اسجدوا ESCD̃VE scudū secde edin """Prostrate" 2:34
س ج د|SCD̃ اسجدوا ESCD̃VE scudū secde edin """Prostrate" 7:11
س ج د|SCD̃ اسجدوا ESCD̃VE scudū secde edin """Prostrate" 17:61
س ج د|SCD̃ اسجدوا ESCD̃VE scudū secde edin """Prostrate" 18:50
س ج د|SCD̃ اسجدوا ESCD̃VE scudū secede edin """Prostrate" 20:116
س ج د|SCD̃ اسجدوا ESCD̃VE scudū secde edin """Prostrate" 25:60
س ج د|SCD̃الساجدونELSECD̃VNs-sācidūnesecde edenlerthose who prostrate,1x
س ج د|SCD̃ الساجدون ELSECD̃VN s-sācidūne secde edenler those who prostrate, 9:112
س ج د|SCD̃الساجدينELSECD̃YNs-sācidīnesaygı-"those who prostrated?"""5x
س ج د|SCD̃ الساجدين ELSECD̃YN s-sācidīne secde edenlerden those who prostrated. 7:11
س ج د|SCD̃ الساجدين ELSECD̃YN s-sācidīne secde edenlerle those who prostrated. 15:31
س ج د|SCD̃ الساجدين ELSECD̃YN s-sācidīne secde edenlerle "those who prostrated?""" 15:32
س ج د|SCD̃ الساجدين ELSECD̃YN s-sācidīne secde edenler- those who prostrate. 15:98
س ج د|SCD̃ الساجدين ELSECD̃YN s-sācidīne saygı- those who prostrate. 26:219
س ج د|SCD̃السجودELSCVD̃s-sucūdisecde"and those who prostrate."""6x
س ج د|SCD̃ السجود ELSCVD̃ s-sucūdi secde edenler "and those who prostrate.""" 2:125
س ج د|SCD̃ السجود ELSCVD̃ s-sucūdi secde edenler için (and) those who prostrate. 22:26
س ج د|SCD̃ السجود ELSCVD̃ s-sucūdi secde (of) the prostration. 48:29
س ج د|SCD̃ السجود ELSCVD̃ s-sucūdi secde the prostration. 50:40
س ج د|SCD̃ السجود ELSCVD̃ s-sucūdi secdeye prostrate, 68:42
س ج د|SCD̃ السجود ELSCVD̃ s-sucūdi secdeye prostrate 68:43
س ج د|SCD̃المساجدELMSECD̃l-mesācidimescidlerthe masajid.2x
س ج د|SCD̃ المساجد ELMSECD̃ l-mesācidi mescidlerde the masajid. 2:187
س ج د|SCD̃ المساجد ELMSECD̃ l-mesācide mescidler the masjids 72:18
س ج د|SCD̃المسجدELMSCD̃l-mescidiMescid'e (Kudüs'e)(near) Al-Masjid15x
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i (of) Al-Masjid 2:144
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i (of) Al-Masjid 2:149
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i (of) Al-Masjid 2:150
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid 2:191
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i (near) Al-Masjid 2:196
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid 5:2
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid 8:34
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid 9:7
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i (of) Al-Masjid Al-Haraam 9:19
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescide Mescid-i Al-Masjid Al-Haraam 9:28
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid Al-Haraam, 17:1
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid Al-Aqsa 17:1
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescide Mescid'e (Kudüs'e) the Masjid 17:7
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescidi Mescid-i Al-Masjid Al-Haraam 48:25
س ج د|SCD̃ المسجد ELMSCD̃ l-mescide Mescid-i Al-Masjid Al-Haraam 48:27
س ج د|SCD̃تسجدTSCD̃tescudesecde etmektenyou (should) prostrate2x
س ج د|SCD̃ تسجد TSCD̃ tescude secde etmekten you prostrate 7:12
س ج د|SCD̃ تسجد TSCD̃ tescude secde etmekten you (should) prostrate 38:75
س ج د|SCD̃تسجدواTSCD̃VEtescudūsecde etmeyinprostrate1x
س ج د|SCD̃ تسجدوا TSCD̃VE tescudū secde etmeyin prostrate 41:37
س ج د|SCD̃ساجداSECD̃Esācidensecde ederekprostrating1x
س ج د|SCD̃ ساجدا SECD̃E sāciden secde ederek prostrating 39:9
س ج د|SCD̃ساجدينSECD̃YNsācidīnesecde ediyorlardı"prostrating."""5x
س ج د|SCD̃ ساجدين SECD̃YN sācidīne secdeye prostrate. 7:120
س ج د|SCD̃ ساجدين SECD̃YN sācidīne secde ediyorlardı "prostrating.""" 12:4
س ج د|SCD̃ ساجدين SECD̃YN sācidīne secdeye "prostrating.""" 15:29
س ج د|SCD̃ ساجدين SECD̃YN sācidīne secdeye prostrate. 26:46
س ج د|SCD̃ ساجدين SECD̃YN sācidīne secdeye "prostrating.""" 38:72
س ج د|SCD̃سجداSCD̃Esuccedensaygıyla-"(in) prostration."""11x
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secde ederek prostrating. 2:58
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secde ederek "prostrating.""" 4:154
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secde ederek prostrating, 7:161
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secdeye prostrate. 12:100
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secde ederek prostrating 16:48
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secdeye "(in) prostration.""" 17:107
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden saygıyla- prostrating 19:58
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secdeye prostrating. 20:70
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secde ederek prostrating 25:64
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secdeye prostrating 32:15
س ج د|SCD̃ سجدا SCD̃E succeden secde ederek and prostrating, 48:29
س ج د|SCD̃سجدواSCD̃VEsecedūsaydıklarındathey have prostrated,1x
س ج د|SCD̃ سجدوا SCD̃VE secedū saydıklarında they have prostrated, 4:102
س ج د|SCD̃فاسجدFESCD̃fescudsecde etprostrate1x
س ج د|SCD̃ فاسجد FESCD̃ fescud secde et prostrate 76:26
س ج د|SCD̃فاسجدواFESCD̃VEfescudūhaydi secde edinSo prostrate1x
س ج د|SCD̃ فاسجدوا FESCD̃VE fescudū haydi secde edin So prostrate 53:62
س ج د|SCD̃فسجدFSCD̃fesecedesecde ettilerSo prostrated2x
س ج د|SCD̃ فسجد FSCD̃ fesecede secde ettiler So prostrated 15:30
س ج د|SCD̃ فسجد FSCD̃ fesecede secde ettiler So prostrated 38:73
س ج د|SCD̃فسجدواFSCD̃VEfesecedūhemen secde ettilerSo they prostrated5x
س ج د|SCD̃ فسجدوا FSCD̃VE fesecedū hemen secde ettiler [so] they prostrated 2:34
س ج د|SCD̃ فسجدوا FSCD̃VE fesecedū hepsi secde ettiler So they prostrated, 7:11
س ج د|SCD̃ فسجدوا FSCD̃VE fesecedū secde ettiler So they prostrated 17:61
س ج د|SCD̃ فسجدوا FSCD̃VE fesecedū secde ettiler so they prostrated 18:50
س ج د|SCD̃ فسجدوا FSCD̃VE fesecedū secde ettiler then they prostrated, 20:116
س ج د|SCD̃لأسجدLÊSCD̃liescudesecde(one) to prostrate1x
س ج د|SCD̃ لأسجد LÊSCD̃ liescude secde (one) to prostrate 15:33
س ج د|SCD̃لمسجدLMSCD̃lemescidunmescid (ise)A masjid1x
س ج د|SCD̃ لمسجد LMSCD̃ lemescidun mescid (ise) A masjid 9:108
س ج د|SCD̃مساجدMSECD̃mesācidemescidlerinde(the) masajid3x
س ج د|SCD̃ مساجد MSECD̃ mesācide mescidlerinde (the) masajid 2:114
س ج د|SCD̃ مساجد MSECD̃ mesācide mescidlerini (the) masajid of Allah 9:17
س ج د|SCD̃ مساجد MSECD̃ mesācide mescidlerini (the) masajid of Allah 9:18
س ج د|SCD̃مسجدMSCD̃mescidinmesci(de gidişiniz)demasjid2x
س ج د|SCD̃ مسجد MSCD̃ mescidin mescidde masjid 7:29
س ج د|SCD̃ مسجد MSCD̃ mescidin mesci(de gidişiniz)de masjid, 7:31
س ج د|SCD̃مسجداMSCD̃Emescidenbir mescid"a place of worship."""2x
س ج د|SCD̃ مسجدا MSCD̃E mesciden bir mescid a masjid 9:107
س ج د|SCD̃ مسجدا MSCD̃E mesciden bir mescid "a place of worship.""" 18:21
س ج د|SCD̃واسجدVESCD̃vescudsecde etBut prostrate1x
س ج د|SCD̃ واسجد VESCD̃ vescud secde et But prostrate 96:19
س ج د|SCD̃واسجدواVESCD̃VEvescudūfakat secde edinand prostrate2x
س ج د|SCD̃ واسجدوا VESCD̃VE vescudū ve secde edin and prostrate 22:77
س ج د|SCD̃ واسجدوا VESCD̃VE vescudū fakat secde edin but prostrate 41:37
س ج د|SCD̃واسجديVESCD̃Yvescudīve secde etand prostrate1x
س ج د|SCD̃ واسجدي VESCD̃Y vescudī ve secde et and prostrate 3:43
س ج د|SCD̃والمسجدVELMSCD̃velmescidive Mescid-iand (preventing access to) Al-Masjid2x
س ج د|SCD̃ والمسجد VELMSCD̃ velmescidi ve Mescid-i and (preventing access to) Al-Masjid 2:217
س ج د|SCD̃ والمسجد VELMSCD̃ velmescidi ve Mescid-i (Haram'dan) and Al-Masjid Al-Haraam, 22:25
س ج د|SCD̃ومساجدVMSECD̃ve mesāciduve -saymışand masajid -1x
س ج د|SCD̃ ومساجد VMSECD̃ ve mesācidu ve -saymış and masajid - 22:40
س ج د|SCD̃يسجدYSCD̃yescudusecde ederlerprostrate3x
س ج د|SCD̃ يسجد YSCD̃ yescudu secde ederler prostrates 13:15
س ج د|SCD̃ يسجد YSCD̃ yescudu secde ederler prostrate 16:49
س ج د|SCD̃ يسجد YSCD̃ yescudu secde ediyorlar prostrates 22:18
س ج د|SCD̃يسجدانYSCD̃ENyescudānisecde etmektedirlerboth prostrate.1x
س ج د|SCD̃ يسجدان YSCD̃EN yescudāni secde etmektedirler both prostrate. 55:6
س ج د|SCD̃يسجدواYSCD̃VEyescudūsecde etmezler mi?they prostrate1x
س ج د|SCD̃ يسجدوا YSCD̃VE yescudū secde etmezler mi? they prostrate 27:25
س ج د|SCD̃يسجدونYSCD̃VNyescudūnesecde aderlerkenprostrate.4x
س ج د|SCD̃ يسجدون YSCD̃VN yescudūne secdeye kapanırlar prostrate. 3:113
س ج د|SCD̃ يسجدون YSCD̃VN yescudūne secde ederler they prostrate. 7:206
س ج د|SCD̃ يسجدون YSCD̃VN yescudūne secde aderlerken prostrating 27:24
س ج د|SCD̃ يسجدون YSCD̃VN yescudūne secde etmiyorlar they prostrate? 84:21


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}