"VLD̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "VLD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "VLD̃" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
و ل د|VLD̃أألدÊÊLD̃eeliduben doğuracak mıyım?Shall I bear a child1x
و ل د|VLD̃ أألد ÊÊLD̃ eelidu ben doğuracak mıyım? Shall I bear a child 11:72
و ل د|VLD̃أولادكمÊVLED̃KMevlādekumçocuklarınızyour child7x
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādekum çocuklarınızı your child 2:233
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādikum çocuklarınız(ın alacağı miras) your children - 4:11
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādekum çocuklarınızı your children 6:151
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādekum çocuklarınızı your children 17:31
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādukum evladlarınız your children 34:37
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādukum çocuklarınız your children 60:3
و ل د|VLD̃ أولادكم ÊVLED̃KM evlādukum çocuklarınız your children 63:9
و ل د|VLD̃أولادهمÊVLED̃HMevlāduhumçocukları(of) their children -6x
و ل د|VLD̃ أولادهم ÊVLED̃HM evlāduhum çocukları their children 3:10
و ل د|VLD̃ أولادهم ÊVLED̃HM evlāduhum evladları their children 3:116
و ل د|VLD̃ أولادهم ÊVLED̃HM evlādihim evladlarını (of) their children - 6:137
و ل د|VLD̃ أولادهم ÊVLED̃HM evlādehum çocuklarını their children 6:140
و ل د|VLD̃ أولادهم ÊVLED̃HM evlāduhum evladları their children. 9:55
و ل د|VLD̃ أولادهم ÊVLED̃HM evlāduhum çocukları their children 58:17
و ل د|VLD̃أولادهنÊVLED̃HNevlādehunneçocuklarınıtheir children2x
و ل د|VLD̃ أولادهن ÊVLED̃HN evlādehunne çocuklarını their children 2:233
و ل د|VLD̃ أولادهن ÊVLED̃HN evlādehunne çocuklarını their children, 60:12
و ل د|VLD̃المولودELMVLVD̃l-mevlūdibabanınthe father1x
و ل د|VLD̃ المولود ELMVLVD̃ l-mevlūdi babanın the father 2:233
و ل د|VLD̃الوالدانELVELD̃ENl-vālidāniana babanın(by) parents3x
و ل د|VLD̃ الوالدان ELVELD̃EN l-vālidāni ana babanın (by) the parents, 4:7
و ل د|VLD̃ الوالدان ELVELD̃EN l-vālidāni ana babanın (by) parents 4:7
و ل د|VLD̃ الوالدان ELVELD̃EN l-vālidāni ana babanın (by) the parents 4:33
و ل د|VLD̃الوالدينELVELD̃YNl-vālideyniana babanızınthe parents1x
و ل د|VLD̃ الوالدين ELVELD̃YN l-vālideyni ana babanızın the parents 4:135
و ل د|VLD̃الولدانELVLD̃ENl-vildāniçocuklarthe children2x
و ل د|VLD̃ الولدان ELVLD̃EN l-vildāni çocuklar the children 4:127
و ل د|VLD̃ الولدان ELVLD̃EN l-vildāne çocukları the children 73:17
و ل د|VLD̃بوالدتيBVELD̃TYbivālidetīannemeto my mother,1x
و ل د|VLD̃ بوالدتي BVELD̃TY bivālidetī anneme to my mother, 19:32
و ل د|VLD̃بوالديهBVELD̃YHbivālideyhiana babasınafor his parents -4x
و ل د|VLD̃ بوالديه BVELD̃YH bivālideyhi ana babasına to his parents, 19:14
و ل د|VLD̃ بوالديه BVELD̃YH bivālideyhi ana babasına goodness to his parents, 29:8
و ل د|VLD̃ بوالديه BVELD̃YH bivālideyhi ana babasını for his parents - 31:14
و ل د|VLD̃ بوالديه BVELD̃YH bivālideyhi ana babasına to his parents 46:15
و ل د|VLD̃بولدهBVLD̃Hbiveledihiçocuğu yüzündenbecause of his child.1x
و ل د|VLD̃ بولده BVLD̃H biveledihi çocuğu yüzünden because of his child. 2:233
و ل د|VLD̃بولدهاBVLD̃HEbiveledihāçocuğu yüzündenbecause of her child1x
و ل د|VLD̃ بولدها BVLD̃HE biveledihā çocuğu yüzünden because of her child 2:233
و ل د|VLD̃فللوالدينFLLVELD̃YNfelilvālideyniana-baba içindir(is) for parents,1x
و ل د|VLD̃ فللوالدين FLLVELD̃YN felilvālideyni ana-baba içindir (is) for parents, 2:215
و ل د|VLD̃للوالدينLLVELD̃YNlilvālideynianaya babayafor the parents1x
و ل د|VLD̃ للوالدين LLVELD̃YN lilvālideyni anaya babaya for the parents 2:180
و ل د|VLD̃لوالديهLVELD̃YHlivālideyhianasına babasınato his parents,1x
و ل د|VLD̃ لوالديه LVELD̃YH livālideyhi anasına babasına to his parents, 46:17
و ل د|VLD̃مولودMVLVD̃mevlūdunbaba(the) father2x
و ل د|VLD̃ مولود MVLVD̃ mevlūdun baba (the) father 2:233
و ل د|VLD̃ مولود MVLVD̃ mevlūdun çocuk da a son, 31:33
و ل د|VLD̃وأولاداVÊVLED̃Eve evlādenve evladçaand children,2x
و ل د|VLD̃ وأولادا VÊVLED̃E ve evlāden ve evladça and children. 9:69
و ل د|VLD̃ وأولادا VÊVLED̃E ve evlāden ve evladça and children, 34:35
و ل د|VLD̃وأولادكمVÊVLED̃KMve evlādukumve çocuklarınızand your children3x
و ل د|VLD̃ وأولادكم VÊVLED̃KM ve evlādukum ve çocuklarınız and your children 8:28
و ل د|VLD̃ وأولادكم VÊVLED̃KM ve evlādikum ve çocuklarınızdan and your children 64:14
و ل د|VLD̃ وأولادكم VÊVLED̃KM ve evlādukum ve evladlarınız and your children 64:15
و ل د|VLD̃وأولادهمVÊVLED̃HMve evlāduhumve evladlarıand their children.1x
و ل د|VLD̃ وأولادهم VÊVLED̃HM ve evlāduhum ve evladları and their children. 9:85
و ل د|VLD̃والأولادVELÊVLED̃vel'evlādive evladdaand the children,2x
و ل د|VLD̃ والأولاد VELÊVLED̃ vel'evlādi ve evladlarda and the children, 17:64
و ل د|VLD̃ والأولاد VELÊVLED̃ vel'evlādi ve evladda and the children, 57:20
و ل د|VLD̃والدVELD̃velidunbabaa father1x
و ل د|VLD̃ والد VELD̃ velidun baba a father 31:33
و ل د|VLD̃والدةVELD̃Tvelidetun(ne) anne(the) mother1x
و ل د|VLD̃ والدة VELD̃T velidetun (ne) anne (the) mother 2:233
و ل د|VLD̃والدتكVELD̃TKvelidetikeanneneyour mother1x
و ل د|VLD̃ والدتك VELD̃TK velidetike annene your mother 5:110
و ل د|VLD̃والدهVELD̃Hvelidihibabasıhis father1x
و ل د|VLD̃ والده VELD̃H velidihi babası his father 31:33
و ل د|VLD̃والديVELD̃Yvelideyyeanama babamamy parents2x
و ل د|VLD̃ والدي VELD̃Y velideyye anama babama my parents 27:19
و ل د|VLD̃ والدي VELD̃Y velideyye anama babama my parents 46:15
و ل د|VLD̃والوالداتVELVELD̃ETvelvelidātuve annelerAnd the mothers1x
و ل د|VLD̃ والوالدات VELVELD̃ET velvelidātu ve anneler And the mothers 2:233
و ل د|VLD̃والولدانVELVLD̃ENvelvildānive çocuklarand the children2x
و ل د|VLD̃ والولدان VELVLD̃EN velvildāni ve çocuklar and the children, 4:75
و ل د|VLD̃ والولدان VELVLD̃EN velvildāni ve çocuklar and the children 4:98
و ل د|VLD̃وبالوالدينVBELVELD̃YNve bil-vālideynive ana babayaand to the parents4x
و ل د|VLD̃ وبالوالدين VBELVELD̃YN ve bil-vālideyni ve anaya-babaya and with [the] parents 2:83
و ل د|VLD̃ وبالوالدين VBELVELD̃YN ve bil-vālideyni ve ana babaya and to the parents 4:36
و ل د|VLD̃ وبالوالدين VBELVELD̃YN ve bil-vālideyni ve ana babaya and with the parents 6:151
و ل د|VLD̃ وبالوالدين VBELVELD̃YN ve bil-vālideyni ve anaya babaya and to the parents 17:23
و ل د|VLD̃ولدVLD̃veledunçocuğu"""Allah has begotten,"""17x
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğum a boy, 3:47
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğu a child. 4:11
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğu any child 4:11
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocukları a child. 4:12
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocukları a child, 4:12
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğunuz a child. 4:12
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğunuz a child, 4:12
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuk sahibi a son. 4:171
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğu a child 4:176
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğu a child. 4:176
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğu a son 6:101
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ vulide doğduğu he was born 19:15
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledin çocuk any son. 19:35
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledin çocuk son, 23:91
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ velede doğurdu """Allah has begotten,""" 37:152
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ veledun çocuğu a son. 43:81
و ل د|VLD̃ ولد VLD̃ velede doğurduğuna he begot. 90:3
و ل د|VLD̃ولداVLD̃Eveledenbir çocuk"(as) a son."""13x
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk "a son.""" 2:116
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk "a son.""" 10:68
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden evlad "(as) a son.""" 12:21
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk a son 17:111
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk "a son.""" 18:4
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk "a son.""" 19:88
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk a son. 19:91
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk a son. 19:92
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk "a son.""" 21:26
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden bir çocuk a son, 25:2
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden evlad "(as) a son.""" 28:9
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk a son, 39:4
و ل د|VLD̃ ولدا VLD̃E veleden çocuk a son, 72:3
و ل د|VLD̃ولدانVLD̃ENvildānungençlerboys2x
و ل د|VLD̃ ولدان VLD̃EN vildānun gençler boys 56:17
و ل د|VLD̃ ولدان VLD̃EN vildānun gençler young boys 76:19
و ل د|VLD̃ولدتVLD̃TvulidtudoğduğumI was born1x
و ل د|VLD̃ ولدت VLD̃T vulidtu doğduğum I was born 19:33
و ل د|VLD̃ولدنهمVLD̃NHMvelednehumonları doğuranlargave them birth.1x
و ل د|VLD̃ ولدنهم VLD̃NHM velednehum onları doğuranlar gave them birth. 58:2
و ل د|VLD̃ولدهVLD̃Hveledihiçocuğununhis son1x
و ل د|VLD̃ ولده VLD̃H veledihi çocuğunun his son 31:33
و ل د|VLD̃ولوالديVLVELD̃Yvelivālideyyeanamı-babamıand my parents2x
و ل د|VLD̃ ولوالدي VLVELD̃Y velivālideyye anamı-babamı and my parents 14:41
و ل د|VLD̃ ولوالدي VLVELD̃Y velivālideyye ve babamı-anamı and my parents, 71:28
و ل د|VLD̃ولوالديكVLVELD̃YKvelivālideykeve anana-babana"and to your parents;"1x
و ل د|VLD̃ ولوالديك VLVELD̃YK velivālideyke ve anana-babana "and to your parents;" 31:14
و ل د|VLD̃وليداVLYD̃Evelīdenbir çocuk olarak(as) a child,1x
و ل د|VLD̃ وليدا VLYD̃E velīden bir çocuk olarak (as) a child, 26:18
و ل د|VLD̃ووالدVVELD̃ve vālidinve doğurana (andolsun)And the begetter1x
و ل د|VLD̃ ووالد VVELD̃ ve vālidin ve doğurana (andolsun) And the begetter 90:3
و ل د|VLD̃وولداVVLD̃Eve veledenve evlad"and children?"""2x
و ل د|VLD̃ وولدا VVLD̃E ve veleden ve evlatça and children, 18:39
و ل د|VLD̃ وولدا VVLD̃E ve veleden ve evlad "and children?""" 19:77
و ل د|VLD̃وولدهVVLD̃Hve veleduhuve çocuğuand his children1x
و ل د|VLD̃ وولده VVLD̃H ve veleduhu ve çocuğu and his children 71:21
و ل د|VLD̃يلدYLD̃yeliddoğurmamıştırHe begets1x
و ل د|VLD̃ يلد YLD̃ yelid doğurmamıştır He begets 112:3
و ل د|VLD̃يلدواYLD̃VEyelidūdoğurmazlarthey will beget1x
و ل د|VLD̃ يلدوا YLD̃VE yelidū doğurmazlar they will beget 71:27
و ل د|VLD̃يولدYVLD̃yūleddoğurulmamıştırHe is begotten.1x
و ل د|VLD̃ يولد YVLD̃ yūled doğurulmamıştır He is begotten. 112:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}