"FÎZ̃E" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "ÎZ̃E" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FÎZ̃E" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فإذاFÎZ̃Efeiƶāand behold!87x
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:196
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 2:198
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:200
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:222
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 2:234
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when 2:239
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 3:159
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman da Then when 4:6
| فإذا FÎZ̃E feiƶā iken Then when 4:25
| فإذا FÎZ̃E feiƶen öyle olsaydı Then 4:53
| فإذا FÎZ̃E feiƶā fakat Then when 4:81
| فإذا FÎZ̃E feiƶā Then when 4:102
| فإذا FÎZ̃E feiƶā -zaman Then when 4:103
| فإذا FÎZ̃E feiƶā -zaman But when 4:103
| فإذا FÎZ̃E feiƶā eğer then when 5:23
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā böylece and then 6:44
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 7:34
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and suddenly 7:107
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and suddenly 7:108
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā (bir de baktılar ki) and suddenly 7:117
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 7:131
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā ve o zaman and then 7:201
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 9:5
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 10:47
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So, when 15:29
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden then behold, 16:4
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 16:61
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 16:98
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 17:5
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki So when 17:7
| فإذا FÎZ̃E feiƶā then when 17:104
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 18:98
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā (bir de ne görsün) and behold! 20:20
| فإذا FÎZ̃E feiƶā (bir de ne görsün) Then behold! 20:66
| فإذا FÎZ̃E feiƶā derhal behold, 21:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden then behold, 21:97
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman then when 22:5
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā Zira -zaman and when 22:36
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki then when 23:27
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 23:28
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 23:101
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 24:61
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 24:62
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā bir de (baktılar ki) and behold! 26:32
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 26:33
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and behold! 26:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā o zaman Then behold! 27:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki but when 28:7
| فإذا FÎZ̃E feiƶā bir de baktı ki when behold! 28:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā fakat But when 29:10
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 29:65
| فإذا FÎZ̃E feiƶā derken Then when 30:48
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki But when 33:19
| فإذا FÎZ̃E feiƶā ne zaman ki But when 33:19
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā and when 33:53
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 35:45
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen then behold! 36:29
| فإذا FÎZ̃E feiƶā birden Then behold! 36:37
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 36:51
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen so behold! 36:53
| فإذا FÎZ̃E feiƶā şimdi oldu Then behold! 36:77
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā işte and behold! 36:80
| فإذا FÎZ̃E feiƶā hemen then, behold! 37:19
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 37:177
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 38:72
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 39:49
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā birden and behold! 39:68
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 40:68
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 40:78
| فإذا FÎZ̃E feiƶā bir de bakarsın ki then behold! 41:34
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman but when 41:39
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 47:4
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 47:20
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 47:21
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 55:37
| فإذا FÎZ̃E feiƶā Zira -zaman Then when 62:10
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 65:2
| فإذا FÎZ̃E feiƶā O zaman when 67:16
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 69:13
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman Then when 74:8
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 75:7
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā zaman And when 75:18
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 77:8
| فإذا FÎZ̃E fe iƶā hemen And behold! 79:14
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 79:34
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman But when 80:33
| فإذا FÎZ̃E feiƶā zaman So when 94:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}