"ḪMD̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "ḪMD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "ḪMD̃" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ح م د|ḪMD̃الحامدونELḪEMD̃VNl-Hāmidūnehamdedenlerthose who praise,1x
ح م د|ḪMD̃ الحامدون ELḪEMD̃VN l-Hāmidūne hamdedenler those who praise, 9:112
ح م د|ḪMD̃الحمدELḪMD̃El-HamduHamd"""All praise (be)"26x
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All praises and thanks 1:2
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun (All) the praises and thanks 6:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All the praise" 7:43
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun'dur """All the Praise be" 10:10
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All the Praise 14:39
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu Hamd All praise 16:75
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu sorumluluk """All Praise" 17:111
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All Praise 18:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """Praise" 23:28
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """Praise be" 27:15
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd olsun """All praise (be)" 27:59
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All praise (be)" 27:93
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are due) all praises 28:70
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (övgü) """All Praises" 29:63
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are) all praises 30:18
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd """All praises" 31:25
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamd All praises 34:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are) all praises 34:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamd olsun All praises 35:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All praises" 35:34
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd All praise 39:29
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All praise" 39:74
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu Hamd """All praise be" 39:75
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd All praise (be) 40:65
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) all the praise, 45:36
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) the praise. 64:1
ح م د|ḪMD̃الحميدELḪMYD̃l-Hamīdiçok övülen(Allah)ın(of) the Praiseworthy.10x
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdi ve övgüye layık olanın the Praiseworthy. 14:1
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdi çok övülen(Allah)ın (of) the Praiseworthy. 22:24
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdu övülmeğe layık olan the Praiseworthy. 22:64
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdu övülen the Praiseworthy. 31:26
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdi ve hamde layık olanın the Praiseworthy. 34:6
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdu ve hamde layık olan the Praiseworthy. 35:15
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdu övülmüştür the Praiseworthy. 42:28
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdu övgüye layıktır the Praiseworthy. 57:24
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdu övgüye layık olan the Praiseworthy. 60:6
ح م د|ḪMD̃ الحميد ELḪMYD̃ l-Hamīdi övgüye layık the Praiseworthy, 85:8
ح م د|ḪMD̃بحمدBḪMD̃biHamdihamd ile(the) praise10x
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi hamd ile with the praise 15:98
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi överek with praise 20:130
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi överek (the) praises 32:15
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi hamd ile (the) praise 39:75
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi hamd ile (överek) (the) praises 40:7
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi övgü ile (the) praise 40:55
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi hamd ile (the) praise 42:5
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi övgü ile (the) praise 50:39
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi övgü ile (the) praise 52:48
ح م د|ḪMD̃ بحمد BḪMD̃ biHamdi överek with (the) praises 110:3
ح م د|ḪMD̃بحمدكBḪMD̃KbiHamdikeseni överekwith Your praises1x
ح م د|ḪMD̃ بحمدك BḪMD̃K biHamdike seni överek with Your praises 2:30
ح م د|ḪMD̃بحمدهBḪMD̃HbiHamdihihamd ileHis Praise,4x
ح م د|ḪMD̃ بحمده BḪMD̃H biHamdihi onun övgüsüyle with his praise - 13:13
ح م د|ḪMD̃ بحمده BḪMD̃H biHamdihi hamd ile His Praise, 17:44
ح م د|ḪMD̃ بحمده BḪMD̃H biHamdihi O'na hamdederek with His Praise, 17:52
ح م د|ḪMD̃ بحمده BḪMD̃H biHamdihi O'nu överek with His Praise. 25:58
ح م د|ḪMD̃حميدḪMYD̃Hamīdunçok övülenden"Praiseworthy."""6x
ح م د|ḪMD̃ حميد ḪMYD̃ Hamīdun övülmüştür Praiseworthy. 2:267
ح م د|ḪMD̃ حميد ḪMYD̃ Hamīdun övgüye layıktır (is) All-Praiseworthy, 11:73
ح م د|ḪMD̃ حميد ḪMYD̃ Hamīdun övülmüştür "Praiseworthy.""" 14:8
ح م د|ḪMD̃ حميد ḪMYD̃ Hamīdun övülmüştür Praiseworthy. 31:12
ح م د|ḪMD̃ حميد ḪMYD̃ Hamīdin çok övülenden (the) Praiseworthy. 41:42
ح م د|ḪMD̃ حميد ḪMYD̃ Hamīdun övülmüştür Praiseworthy. 64:6
ح م د|ḪMD̃حميداḪMYD̃EHamīdenövgüye layıktırPraiseworthy.1x
ح م د|ḪMD̃ حميدا ḪMYD̃E Hamīden övgüye layıktır Praiseworthy. 4:131
ح م د|ḪMD̃محموداMḪMVD̃EmeHmūdengüzelpraiseworthy.1x
ح م د|ḪMD̃ محمودا MḪMVD̃E meHmūden güzel praiseworthy. 17:79
ح م د|ḪMD̃والحمدVELḪMD̃velHamduhamdolsunAnd all praise2x
ح م د|ḪMD̃ والحمد VELḪMD̃ velHamdu hamdolsun And all praises and thanks 6:45
ح م د|ḪMD̃ والحمد VELḪMD̃ velHamdu ve hamd olsun And all praise 37:182
ح م د|ḪMD̃يحمدواYḪMD̃VEyuHmedūövülmeyithey be praised1x
ح م د|ḪMD̃ يحمدوا YḪMD̃VE yuHmedū övülmeyi they be praised 3:188


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}