Herhangi bir yerinde "MSTG" geçen ifadeler tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "STG" ifadesini tara (1:1).
# "MS-" öntakısı olmadan "TG" ifadesini tara (1:1).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق د م|GD̃MالمستقدمينELMSTGD̃MYNl-musteḳdimīneönce geçenlerithe preceding ones1x
ق د م|GD̃M المستقدمين ELMSTGD̃MYN l-musteḳdimīne önce geçenleri the preceding ones 15:24
ق ر ر|GRRالمستقرELMSTGRl-musteḳarruvarıp durulacak yer(is) the place of rest.1x
ق ر ر|GRR المستقر ELMSTGR l-musteḳarru varıp durulacak yer (is) the place of rest. 75:12
ق و م|GVMالمستقيمELMSTGYMl-musteḳīmedoğruthe straight.5x
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 1:6
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 7:16
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi doğru the straight. 17:35
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi dosdoğru [the] even. 26:182
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the Straight. 37:118
ق ر ر|GRRفمستقرFMSTGRfemusteḳarrun(sizin için) bir kararso (there is) a place of dwelling1x
ق ر ر|GRR فمستقر FMSTGR femusteḳarrun (sizin için) bir karar so (there is) a place of dwelling 6:98
ق ر ر|GRRلمستقرLMSTGRlimusteḳarrinkarar bulacağı yereto a term appointed1x
ق ر ر|GRR لمستقر LMSTGR limusteḳarrin karar bulacağı yere to a term appointed 36:38
ق ب ل|GBLمستقبلMSTGBLmusteḳbileyönelerek geldiğiniapproaching1x
ق ب ل|GBL مستقبل MSTGBL musteḳbile yönelerek geldiğini approaching 46:24
ق ر ر|GRRمستقرMSTGRmusteḳarrungerçekleşeceği bir zaman vardır(is) a dwelling place5x
ق ر ر|GRR مستقر MSTGR musteḳarrun kalmak (is) a dwelling place 2:36
ق ر ر|GRR مستقر MSTGR musteḳarrun gerçekleşeceği bir zaman vardır (is) a fixed time, 6:67
ق ر ر|GRR مستقر MSTGR musteḳarrun yerleşme (is) a dwelling place 7:24
ق ر ر|GRR مستقر MSTGR musteḳirrun yerini bulacaktır (will be a) settlement. 54:3
ق ر ر|GRR مستقر MSTGR musteḳirrun kararlı abiding. 54:38
ق ر ر|GRRمستقراMSTGREmusteḳarranbir karargahtır(is) the settlement4x
ق ر ر|GRR مستقرا MSTGRE musteḳarran kalacakları yer abode, 25:24
ق ر ر|GRR مستقرا MSTGRE musteḳarran bir karargahtır abode 25:66
ق ر ر|GRR مستقرا MSTGRE musteḳarran karargahtır (is) the settlement 25:76
ق ر ر|GRR مستقرا MSTGRE musteḳirran yerleşmiş placed 27:40
ق ر ر|GRRمستقرهاMSTGRHEmusteḳarrahāonun karar kıldığı yeriits dwelling place1x
ق ر ر|GRR مستقرها MSTGRHE musteḳarrahā onun karar kıldığı yeri its dwelling place 11:6
ق و م|GVMمستقيمMSTGYMmusteḳīmindoğru"straight."""26x
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru "straight.""" 2:142
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 2:213
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "straight.""" 3:51
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 3:101
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru (the) straight. 5:16
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight. 6:39
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 6:87
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight - 6:161
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight path. 10:25
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 11:56
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru straight. 15:41
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight? 16:76
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 16:121
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru "straight.""" 19:36
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 22:54
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight. 22:67
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 23:73
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 24:46
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight. 36:4
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 36:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight, 42:52
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 43:43
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 43:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "Straight.""" 43:64
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 46:30
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight? 67:22
ق و م|GVMمستقيماMSTGYMEmusteḳīmendoğru(the) straight.6x
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru (the) straight. 4:68
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 4:175
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 6:126
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru straight, 6:153
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru Straight, 48:2
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight. 48:20


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}