"ÊM" ifadesi tarandı:
# İçinde "ÊM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أمÊMemana(is) the Mother (of) the Book.131x
| أم ÊM em yada or 2:6
| أم ÊM em yoksa Or 2:80
| أم ÊM em yoksa Or 2:108
| أم ÊM em yoksa Or 2:133
| أم ÊM em yoksa Or 2:140
| أم ÊM emi yoksa or 2:140
| أم ÊM em yoksa Or 2:214
ا م م|EMM أم ÊM ummu anasıdır the foundation 3:7
| أم ÊM em yoksa Or 3:142
| أم ÊM em yoksa Or 4:53
| أم ÊM em yoksa Or 4:54
| أم ÊM em ya da or 4:109
ا م م|EMM أم ÊM umme anası (the) mother 6:92
| أم ÊM emi yoksa or 6:143
| أم ÊM emi yoksa or 6:144
| أم ÊM em yoksa Or 6:144
ا م م|EMM أم ÊM umme anamın (of) my mother! 7:150
| أم ÊM em ya da or 7:193
| أم ÊM em yada or 7:195
| أم ÊM em yoksa or 7:195
| أم ÊM em yahut or 7:195
| أم ÊM em yoksa Or 9:16
| أم ÊM em yoksa or 9:109
| أم ÊM em yoksa Or 10:38
| أم ÊM em yoksa or 10:59
| أم ÊM em yoksa Or 11:13
| أم ÊM em yoksa Or 11:35
| أم ÊM emi yoksa or 12:39
| أم ÊM em yahut Or 13:16
| أم ÊM em yoksa Or 13:16
| أم ÊM em yoksa Or 13:33
| أم ÊM em yoksa or 13:33
ا م م|EMM أم ÊM ummu ana (is) the Mother (of) the Book. 13:39
| أم ÊM em ya da or 14:21
| أم ÊM em yoksa or 16:59
| أم ÊM em yoksa Or 17:69
| أم ÊM em yoksa Or 18:9
| أم ÊM emi yoksa or 19:78
| أم ÊM em yoksa or 20:86
ا م م|EMM أم ÊM umme anamın my mother 20:94
| أم ÊM emi yoksa Or 21:21
| أم ÊM emi yoksa Or 21:24
| أم ÊM em yoksa Or 21:43
| أم ÊM em yoksa or 21:55
| أم ÊM em yoksa or 21:109
| أم ÊM em yoksa or 23:68
| أم ÊM em yoksa Or 23:69
| أم ÊM em yoksa Or 23:70
| أم ÊM em yoksa Or 23:72
| أم ÊM emi yoksa or 24:50
| أم ÊM em yoksa or 24:50
| أم ÊM em yoksa or 25:15
| أم ÊM em yoksa or 25:17
| أم ÊM em yoksa Or 25:44
| أم ÊM em veya or 26:136
| أم ÊM em yoksa or 27:20
| أم ÊM em yoksa or 27:27
| أم ÊM em yoksa or 27:40
| أم ÊM em yoksa or 27:41
ا م م|EMM أم ÊM ummi annesine (the) mother 28:7
ا م م|EMM أم ÊM ummi annesinin (of the) mother 28:10
| أم ÊM em yoksa Or 29:4
| أم ÊM em yoksa Or 30:35
| أم ÊM em yoksa? Or 32:3
| أم ÊM em yoksa or 34:8
| أم ÊM em yoksa or 35:40
| أم ÊM em yoksa Or 35:40
| أم ÊM em yada or 36:10
| أم ÊM em yoksa or 37:11
| أم ÊM em yoksa or 37:62
| أم ÊM em yoksa Or 37:150
| أم ÊM em yoksa (-mi var?) Or 37:156
| أم ÊM em yoksa Or 38:9
| أم ÊM em yoksa Or 38:10
| أم ÊM em yoksa Or 38:28
| أم ÊM em yoksa Or 38:28
| أم ÊM em yoksa or 38:63
| أم ÊM em yoksa or 38:75
| أم ÊM emi yoksa Or 39:43
| أم ÊM em yoksa or 41:40
ا م م|EMM أم ÊM umme anasını (the) mother 42:7
| أم ÊM emi yoksa Or 42:9
| أم ÊM em yoksa Or 42:21
| أم ÊM em yoksa Or 42:24
ا م م|EMM أم ÊM ummi ana (the) Mother 43:4
| أم ÊM emi yoksa Or 43:16
| أم ÊM em yoksa? Or 43:21
| أم ÊM em yahut (değil miyim?) Or 43:52
| أم ÊM em yoksa or 43:58
| أم ÊM em yoksa Or 43:79
| أم ÊM em yoksa Or 43:80
| أم ÊM em yoksa or 44:37
| أم ÊM em yoksa Do 45:21
| أم ÊM em yoksa or 46:4
| أم ÊM em yoksa Or 46:8
| أم ÊM em yoksa or 47:24
| أم ÊM em yoksa Or do 47:29
| أم ÊM em yoksa or 52:15
| أم ÊM em yoksa Or 52:30
| أم ÊM em yoksa Or 52:32
| أم ÊM em yoksa or 52:32
| أم ÊM em yoksa Or 52:33
| أم ÊM em yoksa Or 52:35
| أم ÊM em yoksa or 52:35
| أم ÊM em yoksa Or 52:36
| أم ÊM em yoksa Or 52:37
| أم ÊM em yahut or 52:37
| أم ÊM em yoksa Or 52:38
| أم ÊM em yoksa Or 52:39
| أم ÊM em yoksa Or 52:40
| أم ÊM em yoksa Or 52:41
| أم ÊM em yoksa Or 52:42
| أم ÊM em yoksa Or 52:43
| أم ÊM em yoksa Or 53:24
| أم ÊM em yoksa Or 53:36
| أم ÊM em yoksa or 54:43
| أم ÊM em yoksa Or 54:44
| أم ÊM em yoksa or 56:59
| أم ÊM em yoks or 56:64
| أم ÊM em yoksa or 56:69
| أم ÊM em yoksa or 56:72
| أم ÊM em ya da or 63:6
| أم ÊM em yoksa Or 67:17
| أم ÊM em yoksa Or 68:37
| أم ÊM em yoksa Or 68:39
| أم ÊM em yoksa Or 68:41
| أم ÊM em yoksa Or 68:46
| أم ÊM em yoksa Or 68:47
| أم ÊM em yoksa or 72:10
| أم ÊM em yoksa or (whether) 72:25
| أم ÊM emi yoksa or 79:27


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}