"dosdoğru" ifadesi tarandı:
# İçinde "dosdoğru" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق و م|GVMالقيمELGYMl-ḳayyimidosdoğruright,1x
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the upright, 9:36
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the right, 12:40
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the correct, 30:30
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimi dosdoğru right, 30:43
ق و م|GVMالمستقيمELMSTGYMl-musteḳīmidosdoğru[the] even.1x
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 1:6
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 7:16
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi doğru the straight. 17:35
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi dosdoğru [the] even. 26:182
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the Straight. 37:118
ح ن ف|ḪNFحنيفاḪNYFEHanīfendosdoğru(the) upright?2x
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen hanif "(the) upright;" 2:135
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen dosdoğru a true 3:67
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen hanif (Allah'ı birleyici) olarak (the) upright, 3:95
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen dosdoğru (the) upright? 4:125
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen tamamen (as) a true monotheist, 6:79
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen hanif a true monotheist. 6:161
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen hanif olan upright, 10:105
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen birleyen upright, 16:120
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen hanif olan "upright;" 16:123
ح ن ف|ḪNF حنيفا ḪNYFE Hanīfen Hanif olarak upright. 30:30
ص د ق|ṦD̃GصادقينṦED̃GYNSādiḳīnedosdoğru"truthful."""1x
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 2:23
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru kimseler "truthful.""" 2:31
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne sözünüzde doğru "truthful.""" 2:94
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "[those who are] truthful.""" 2:111
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 3:93
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 3:168
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 3:183
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru (sözlü) "truthful?""" 6:40
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 6:143
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 7:194
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful.""" 10:38
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful?""" 10:48
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful.""" 11:13
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne dosdoğru "truthful.""" 12:17
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru söyleyenler "truthful?""" 21:38
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 27:64
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 27:71
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 28:49
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful?""" 32:28
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful?""" 34:29
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru söylüyor(lar) "truthful?""" 36:48
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 37:157
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan "truthful.""" 44:36
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 45:25
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 46:4
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 49:17
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru(lardan) truthful. 52:34
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 56:87
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne samimi(ler) "truthful.""" 62:6
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru (söylüyor) "truthful?""" 67:25
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 68:41
ق و م|GVMقيماGYMEḳiyemendosdoğruright,1x
ق و م|GVM قيما GYME ḳiyemen dosdoğru right, 6:161
ق و م|GVM قيما GYME ḳayyimen dosdoğru olarak Straight, 18:2
ق و م|GVMمستقيمMSTGYMmusteḳīmindosdoğru"straight."""7x
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru "straight.""" 2:142
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 2:213
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "straight.""" 3:51
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 3:101
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru (the) straight. 5:16
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight. 6:39
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 6:87
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight - 6:161
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight path. 10:25
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 11:56
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru straight. 15:41
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight? 16:76
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 16:121
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru "straight.""" 19:36
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 22:54
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight. 22:67
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 23:73
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 24:46
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight. 36:4
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 36:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight, 42:52
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 43:43
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 43:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "Straight.""" 43:64
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 46:30
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight? 67:22
ق و م|GVMمستقيماMSTGYMEmusteḳīmendosdoğrustraight,2x
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru (the) straight. 4:68
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 4:175
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 6:126
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru straight, 6:153
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru Straight, 48:2
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight. 48:20


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}