"ELD̃NYE" ifadesi tarandı:
# İçinde "ELD̃NYE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
د ن و|D̃NVالدنياELD̃NYEd-dunyādünya"(of) the world."""115x
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya "(of) the world;" 2:85
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 2:86
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 2:114
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world, 2:130
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada "the world.""" 2:200
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada da the world 2:201
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 2:204
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 2:212
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada (da) the world 2:217
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya the world 2:220
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 3:14
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 3:22
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 3:45
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada da the world 3:56
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā hayatında (of) the world 3:117
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world - 3:145
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (in) the world 3:148
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyayı the world 3:152
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 3:185
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 4:74
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 4:77
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 4:94
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 4:109
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world - 4:134
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 4:134
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 5:33
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 5:41
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 6:29
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 6:32
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 6:70
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 6:130
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 7:32
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya "(of) the world.""" 7:51
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 7:152
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada [the] world, 7:156
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā yakın kenarında idiniz the nearer 8:42
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 8:67
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 9:38
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 9:38
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 9:55
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 9:69
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 9:74
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world, 9:85
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 10:7
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 10:23
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 10:24
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 10:64
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world, 10:70
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 10:88
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya of the world 10:98
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 11:15
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada world 11:60
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 12:101
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 13:26
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya of the world 13:26
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 13:34
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 14:3
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 14:27
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada world 16:30
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 16:41
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 16:107
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 16:122
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 18:28
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 18:45
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 18:46
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 18:104
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 20:72
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 20:131
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 22:9
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyayı the world 22:11
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 22:15
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 23:33
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 23:37
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 24:14
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 24:19
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya'da the world 24:23
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 24:33
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada world 28:42
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 28:60
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 28:61
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya- the world. 28:77
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 28:79
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 29:25
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world. 29:27
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 29:64
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 30:7
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 31:15
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 31:33
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 33:28
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 33:57
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 35:5
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya [the world] 37:6
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada world 39:10
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 39:26
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 40:39
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world 40:43
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 40:51
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya [the world] 41:12
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 41:16
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 41:31
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 42:20
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 42:36
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 43:32
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 43:35
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 45:24
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya "(of) the world.""" 45:35
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 46:20
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 47:36
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world. 53:29
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 57:20
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world 57:20
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world, 59:3
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā en yakın nearest 67:5
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world, 79:38
د ن و|D̃NV الدنيا ELD̃NYE d-dunyā dünya- (of) the world, 87:16


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}