"D̃ḢL" ifadesi tarandı:
# İçinde "D̃ḢL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "D̃ḢL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
د خ ل|D̃ḢLأدخلنيÊD̃ḢLNYedḣilnībeni girdirCause me to enter1x
د خ ل|D̃ḢL أدخلني ÊD̃ḢLNY edḣilnī beni girdir Cause me to enter 17:80
د خ ل|D̃ḢLأدخلواÊD̃ḢLVEedḣilūsokun (denilir)"""Cause to enter"1x
د خ ل|D̃ḢL أدخلوا ÊD̃ḢLVE edḣilū sokun (denilir) """Cause to enter" 40:46
د خ ل|D̃ḢLادخلED̃ḢLdḣuligir!"""Enter"1x
د خ ل|D̃ḢL ادخل ED̃ḢL dḣuli gir! """Enter" 36:26
د خ ل|D̃ḢLادخلاED̃ḢLEdḣulāhaydi girin"""Enter"1x
د خ ل|D̃ḢL ادخلا ED̃ḢLE dḣulā haydi girin """Enter" 66:10
د خ ل|D̃ḢLادخلواED̃ḢLVEdḣulūgirin"""Enter"13x
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 2:58
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter 2:208
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 4:154
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter 5:21
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 5:23
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 7:38
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 7:49
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 12:99
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter 16:32
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter 27:18
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE dḣulū girin """Enter" 39:72
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE Adḣulū girin Enter 40:76
د خ ل|D̃ḢL ادخلوا ED̃ḢLVE Adḣulū haydi girin Enter 43:70
د خ ل|D̃ḢLادخلوهاED̃ḢLVHEAdḣulūhāona girin"""Enter it"2x
د خ ل|D̃ḢL ادخلوها ED̃ḢLVHE Adḣulūhā oraya girin """Enter it" 15:46
د خ ل|D̃ḢL ادخلوها ED̃ḢLVHE Adḣulūhā ona girin Enter it 50:34
د خ ل|D̃ḢLادخليED̃ḢLYdḣulīgir"""Enter"1x
د خ ل|D̃ḢL ادخلي ED̃ḢLY dḣulī gir """Enter" 27:44
د خ ل|D̃ḢLالداخلينELD̃EḢLYNd-dāḣilīnegirenlerle"those who enter."""1x
د خ ل|D̃ḢL الداخلين ELD̃EḢLYN d-dāḣilīne girenlerle "those who enter.""" 66:10
د خ ل|D̃ḢLتدخلTD̃ḢLtudḣilisokarsanYou admit1x
د خ ل|D̃ḢL تدخل TD̃ḢL tudḣili sokarsan You admit 3:192
د خ ل|D̃ḢLتدخلواTD̃ḢLVEtedḣulū(izinsiz) girmeniz-enter6x
د خ ل|D̃ḢL تدخلوا TD̃ḢLVE tedḣulū gireceksiniz you will enter 2:214
د خ ل|D̃ḢL تدخلوا TD̃ḢLVE tedḣulū gireceğinizi you will enter 3:142
د خ ل|D̃ḢL تدخلوا TD̃ḢLVE tedḣulū girmeyin enter 12:67
د خ ل|D̃ḢL تدخلوا TD̃ḢLVE tedḣulū girmeyin enter 24:27
د خ ل|D̃ḢL تدخلوا TD̃ḢLVE tedḣulū (izinsiz) girmeniz- you enter 24:29
د خ ل|D̃ḢL تدخلوا TD̃ḢLVE tedḣulū girmeyin enter 33:53
د خ ل|D̃ḢLتدخلوهاTD̃ḢLVHEtedḣulūhāoraya girmeyinenter it1x
د خ ل|D̃ḢL تدخلوها TD̃ḢLVHE tedḣulūhā oraya girmeyin enter it 24:28
د خ ل|D̃ḢLداخلونD̃EḢLVNdāḣilūnegireriz"enter (it)."""1x
د خ ل|D̃ḢL داخلون D̃EḢLVN dāḣilūne gireriz "enter (it).""" 5:22
د خ ل|D̃ḢLدخلD̃ḢLdeḣalegirdiğindeentered2x
د خ ل|D̃ḢL دخل D̃ḢL deḣale girdiğinde entered 3:37
د خ ل|D̃ḢL دخل D̃ḢL deḣale giren/dahil olan enters 71:28
د خ ل|D̃ḢLدخلاD̃ḢLEdeḣalenbozan bir şey(as) a deception2x
د خ ل|D̃ḢL دخلا D̃ḢLE deḣalen bozucu (as) a deception 16:92
د خ ل|D̃ḢL دخلا D̃ḢLE deḣalen bozan bir şey (as) a deception 16:94
د خ ل|D̃ḢLدخلتD̃ḢLTdeḣaletgirdiğinentered3x
د خ ل|D̃ḢL دخلت D̃ḢLT deḣalet girdiğinde entered 7:38
د خ ل|D̃ḢL دخلت D̃ḢLT deḣalte girdiğin you entered 18:39
د خ ل|D̃ḢL دخلت D̃ḢLT duḣilet girilseydi had been entered 33:14
د خ ل|D̃ḢLدخلتمD̃ḢLTMdeḣaltumbirleşmenizrelations3x
د خ ل|D̃ḢL دخلتم D̃ḢLTM deḣaltum evlerinizde bulunan you had relations 4:23
د خ ل|D̃ḢL دخلتم D̃ḢLTM deḣaltum birleşmeniz relations 4:23
د خ ل|D̃ḢL دخلتم D̃ḢLTM deḣaltum girdiğiniz you enter 24:61
د خ ل|D̃ḢLدخلتموهD̃ḢLTMVHdeḣaltumūhugirersenizyou have entered it1x
د خ ل|D̃ḢL دخلتموه D̃ḢLTMVH deḣaltumūhu girerseniz you have entered it 5:23
د خ ل|D̃ḢLدخلهD̃ḢLHdeḣalehugirenler / dahil olanlarenters it -1x
د خ ل|D̃ḢL دخله D̃ḢLH deḣalehu girenler / dahil olanlar enters it - 3:97
د خ ل|D̃ḢLدخلواD̃ḢLVEdeḣalūgirdiklerithey enter9x
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girmişlerdir they entered 5:61
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girdiler they entered 12:68
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girince they entered 12:69
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girdiklerinde they entered 12:88
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū vardıklarında they entered 12:99
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girmdiler they entered 15:52
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girdikleri they enter 27:34
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girmişlerdi they entered 38:22
د خ ل|D̃ḢL دخلوا D̃ḢLVE deḣalū girmişlerdi they entered 51:25
د خ ل|D̃ḢLدخلوهD̃ḢLVHdeḣalūhugirdiklerithey (had) entered it1x
د خ ل|D̃ḢL دخلوه D̃ḢLVH deḣalūhu girdikleri they (had) entered it 17:7
د خ ل|D̃ḢLسندخلهمSND̃ḢLHMsenudḣiluhumsokacağızWe will admit them2x
د خ ل|D̃ḢL سندخلهم SND̃ḢLHM senudḣiluhum sokacağız We will admit them 4:57
د خ ل|D̃ḢL سندخلهم SND̃ḢLHM senudḣiluhum sokacağız We will admit them 4:122
د خ ل|D̃ḢLسيدخلهمSYD̃ḢLHMseyudḣiluhumusokulurlarAllah will admit them1x
د خ ل|D̃ḢL سيدخلهم SYD̃ḢLHM seyudḣiluhumu sokulurlar Allah will admit them 9:99
د خ ل|D̃ḢLسيدخلونSYD̃ḢLVNseyedḣulūnegireceklerdirwill enter1x
د خ ل|D̃ḢL سيدخلون SYD̃ḢLVN seyedḣulūne gireceklerdir will enter 40:60
د خ ل|D̃ḢLفأدخلواFÊD̃ḢLVEfeudḣilūsokuldularthen made to enter1x
د خ ل|D̃ḢL فأدخلوا FÊD̃ḢLVE feudḣilū sokuldular then made to enter 71:25
د خ ل|D̃ḢLفادخلواFED̃ḢLVEfedḣulūgirin"then enter;"2x
د خ ل|D̃ḢL فادخلوا FED̃ḢLVE fedḣulū onun için girin So enter 16:29
د خ ل|D̃ḢL فادخلوا FED̃ḢLVE fedḣulū girin "then enter;" 33:53
د خ ل|D̃ḢLفادخلوهاFED̃ḢLVHEfedḣulūhāburaya girinso enter it1x
د خ ل|D̃ḢL فادخلوها FED̃ḢLVHE fedḣulūhā buraya girin so enter it 39:73
د خ ل|D̃ḢLفادخليFED̃ḢLYfedḣulīve girSo enter1x
د خ ل|D̃ḢL فادخلي FED̃ḢLY fedḣulī ve gir So enter 89:29
د خ ل|D̃ḢLفدخلواFD̃ḢLVEfe deḣalūgirdilerand they entered1x
د خ ل|D̃ḢL فدخلوا FD̃ḢLVE fe deḣalū girdiler and they entered 12:58
د خ ل|D̃ḢLفسيدخلهمFSYD̃ḢLHMfeseyudḣiluhumsokacaktırthen He will admit them1x
د خ ل|D̃ḢL فسيدخلهم FSYD̃ḢLHM feseyudḣiluhum sokacaktır then He will admit them 4:175
د خ ل|D̃ḢLفيدخلهمFYD̃ḢLHMfeyudḣiluhumonları sokarwill admit them1x
د خ ل|D̃ḢL فيدخلهم FYD̃ḢLHM feyudḣiluhum onları sokar will admit them 45:30
د خ ل|D̃ḢLلتدخلنLTD̃ḢLNletedḣulunnegireceksinizSurely, you will enter1x
د خ ل|D̃ḢL لتدخلن LTD̃ḢLN letedḣulunne gireceksiniz Surely, you will enter 48:27
د خ ل|D̃ḢLلندخلنهمLND̃ḢLNHMlenudḣilennehumsokarızWe will surely admit them1x
د خ ل|D̃ḢL لندخلنهم LND̃ḢLNHM lenudḣilennehum sokarız We will surely admit them 29:9
د خ ل|D̃ḢLليدخلLYD̃ḢLliyudḣileki soksunThat Allah may admit2x
د خ ل|D̃ḢL ليدخل LYD̃ḢL liyudḣile soksun diye That He may admit 48:5
د خ ل|D̃ḢL ليدخل LYD̃ḢL liyudḣile ki soksun That Allah may admit 48:25
د خ ل|D̃ḢLليدخلنهمLYD̃ḢLNHMleyudḣilennehumelbette onları sokacaktırSurely, He will admit them1x
د خ ل|D̃ḢL ليدخلنهم LYD̃ḢLNHM leyudḣilennehum elbette onları sokacaktır Surely, He will admit them 22:59
د خ ل|D̃ḢLمدخلMD̃ḢLmudḣalegirdirişiylean entrance1x
د خ ل|D̃ḢL مدخل MD̃ḢL mudḣale girdirişiyle an entrance 17:80
د خ ل|D̃ḢLمدخلاMD̃ḢLEmudḣalenbir yere(to) an entrance3x
د خ ل|D̃ḢL مدخلا MD̃ḢLE mudḣalen bir yere (to) an entrance 4:31
د خ ل|D̃ḢL مدخلا MD̃ḢLE muddeḣalen sokulacak bir delik a place to enter, 9:57
د خ ل|D̃ḢL مدخلا MD̃ḢLE mudḣalen bir yere (to) an entrance 22:59
د خ ل|D̃ḢLندخلهاND̃ḢLHEnedḣulehāoraya girmeyizwill enter it2x
د خ ل|D̃ḢL ندخلها ND̃ḢLHE nedḣulehā oraya girmeyiz will enter it 5:22
د خ ل|D̃ḢL ندخلها ND̃ḢLHE nedḣulehā oraya girmeyiz will enter it, 5:24
د خ ل|D̃ḢLوأدخلVÊD̃ḢLve udḣileve sokand admitted3x
د خ ل|D̃ḢL وأدخل VÊD̃ḢL ve udḣile ve sokulursa and admitted 3:185
د خ ل|D̃ḢL وأدخل VÊD̃ḢL ve udḣile ve sokuldular And will be admitted, 14:23
د خ ل|D̃ḢL وأدخل VÊD̃ḢL ve edḣil ve sok And enter 27:12
د خ ل|D̃ḢLوأدخلناVÊD̃ḢLNEve edḣilnāve bizi sokand admit us1x
د خ ل|D̃ḢL وأدخلنا VÊD̃ḢLNE ve edḣilnā ve bizi sok and admit us 7:151
د خ ل|D̃ḢLوأدخلناهVÊD̃ḢLNEHve edḣalnāhuve onu soktukAnd We admitted him1x
د خ ل|D̃ḢL وأدخلناه VÊD̃ḢLNEH ve edḣalnāhu ve onu soktuk And We admitted him 21:75
د خ ل|D̃ḢLوأدخلناهمVÊD̃ḢLNEHMve edḣalnāhumve onları soktukAnd We admitted them1x
د خ ل|D̃ḢL وأدخلناهم VÊD̃ḢLNEHM ve edḣalnāhum ve onları soktuk And We admitted them 21:86
د خ ل|D̃ḢLوأدخلنيVÊD̃ḢLNYve edḣilnīve beni sokAnd admit me1x
د خ ل|D̃ḢL وأدخلني VÊD̃ḢLNY ve edḣilnī ve beni sok And admit me 27:19
د خ ل|D̃ḢLوأدخلهمVÊD̃ḢLHMve edḣilhumve onları sokAnd admit them1x
د خ ل|D̃ḢL وأدخلهم VÊD̃ḢLHM ve edḣilhum ve onları sok And admit them 40:8
د خ ل|D̃ḢLوادخلواVED̃ḢLVEvedḣulū(fakat) girinand enter3x
د خ ل|D̃ḢL وادخلوا VED̃ḢLVE vedḣulū girin and enter 2:58
د خ ل|D̃ḢL وادخلوا VED̃ḢLVE vedḣulū ve girin and enter 7:161
د خ ل|D̃ḢL وادخلوا VED̃ḢLVE vedḣulū (fakat) girin but enter 12:67
د خ ل|D̃ḢLوادخليVED̃ḢLYvedḣulīve girAnd enter1x
د خ ل|D̃ḢL وادخلي VED̃ḢLY vedḣulī ve gir And enter 89:30
د خ ل|D̃ḢLودخلVD̃ḢLve deḣaleve girdiAnd entered3x
د خ ل|D̃ḢL ودخل VD̃ḢL ve deḣale ve girdi And entered 12:36
د خ ل|D̃ḢL ودخل VD̃ḢL ve deḣale ve girdi And he entered 18:35
د خ ل|D̃ḢL ودخل VD̃ḢL ve deḣale ve girdi And he entered 28:15
د خ ل|D̃ḢLولأدخلناهمVLÊD̃ḢLNEHMvel'eedḣalnāhumve onları sokardıkand surely We (would have) admitted them1x
د خ ل|D̃ḢL ولأدخلناهم VLÊD̃ḢLNEHM vel'eedḣalnāhum ve onları sokardık and surely We (would have) admitted them 5:65
د خ ل|D̃ḢLولأدخلنكمVLÊD̃ḢLNKMveleudḣilennekumve sizi sokarımand I will surely admit you1x
د خ ل|D̃ḢL ولأدخلنكم VLÊD̃ḢLNKM veleudḣilennekum ve sizi sokarım and I will surely admit you 5:12
د خ ل|D̃ḢLولأدخلنهمVLÊD̃ḢLNHMveleudḣilennehumve onları sokacağımand surely I will admit them1x
د خ ل|D̃ḢL ولأدخلنهم VLÊD̃ḢLNHM veleudḣilennehum ve onları sokacağım and surely I will admit them 3:195
د خ ل|D̃ḢLوليدخلواVLYD̃ḢLVEveliyedḣulūve girsinler diyeand to enter1x
د خ ل|D̃ḢL وليدخلوا VLYD̃ḢLVE veliyedḣulū ve girsinler diye and to enter 17:7
د خ ل|D̃ḢLوندخلكمVND̃ḢLKMve nudḣilkumve sizi sokarızand We will admit you1x
د خ ل|D̃ḢL وندخلكم VND̃ḢLKM ve nudḣilkum ve sizi sokarız and We will admit you 4:31
د خ ل|D̃ḢLوندخلهمVND̃ḢLHMve nudḣiluhumve onları sokacağızand We will admit them1x
د خ ل|D̃ḢL وندخلهم VND̃ḢLHM ve nudḣiluhum ve onları sokacağız and We will admit them 4:57
د خ ل|D̃ḢLويدخلكمVYD̃ḢLKMve yudḣilkumsizi sokarand admit you2x
د خ ل|D̃ḢL ويدخلكم VYD̃ḢLKM ve yudḣilkum ve sizi koysun and admit you 61:12
د خ ل|D̃ḢL ويدخلكم VYD̃ḢLKM ve yudḣilekum sizi sokar and admit you 66:8
د خ ل|D̃ḢLويدخلهVYD̃ḢLHve yudḣilhuve onu sokarand He will admit him1x
د خ ل|D̃ḢL ويدخله VYD̃ḢLH ve yudḣilhu ve onu sokar and He will admit him 64:9
د خ ل|D̃ḢLويدخلهمVYD̃ḢLHMve yudḣiluhumuonları sokacaktırAnd admit them2x
د خ ل|D̃ḢL ويدخلهم VYD̃ḢLHM ve yudḣiluhumu onları sokacaktır And admit them 47:6
د خ ل|D̃ḢL ويدخلهم VYD̃ḢLHM ve yudḣiluhum ve onları sokacaktır And He will admit them 58:22
د خ ل|D̃ḢLيدخلYD̃ḢLyedḣuleasla giremezentered8x
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yedḣule asla giremez will enter 2:111
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokacaktır will admit 22:14
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar will admit 22:23
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar He admits 42:8
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar will admit 47:12
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yedḣuli girmedi entered 49:14
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣale sokulacağını he enters 70:38
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar He admits 76:31
د خ ل|D̃ḢLيدخلناYD̃ḢLNEyudḣilenābizi katmasınıwill admit us1x
د خ ل|D̃ḢL يدخلنا YD̃ḢLNE yudḣilenā bizi katmasını will admit us 5:84
د خ ل|D̃ḢLيدخلنهاYD̃ḢLNHEyedḣulennehāsakın sokulmasınwill enter it1x
د خ ل|D̃ḢL يدخلنها YD̃ḢLNHE yedḣulennehā sakın sokulmasın will enter it 68:24
د خ ل|D̃ḢLيدخلهYD̃ḢLHyudḣilhu(Allah onu) sokarHe will admit him4x
د خ ل|D̃ḢL يدخله YD̃ḢLH yudḣilhu (Allah onu) sokar He will admit him 4:13
د خ ل|D̃ḢL يدخله YD̃ḢLH yudḣilhu (Allah onu) sokar He will admit him 4:14
د خ ل|D̃ḢL يدخله YD̃ḢLH yudḣilhu onu sokar He will admit him 48:17
د خ ل|D̃ḢL يدخله YD̃ḢLH yudḣilhu onu sokar He will admit him 65:11
د خ ل|D̃ḢLيدخلونYD̃ḢLVNyedḣulūnegirdiklerinientering6x
د خ ل|D̃ḢL يدخلون YD̃ḢLVN yedḣulūne girerler will enter 4:124
د خ ل|D̃ḢL يدخلون YD̃ḢLVN yedḣulūne onlar giremeyeceklerdir they will enter 7:40
د خ ل|D̃ḢL يدخلون YD̃ḢLVN yedḣulūne girerler will enter 13:23
د خ ل|D̃ḢL يدخلون YD̃ḢLVN yedḣulūne girecekler will enter 19:60
د خ ل|D̃ḢL يدخلون YD̃ḢLVN yedḣulūne girerler will enter 40:40
د خ ل|D̃ḢL يدخلون YD̃ḢLVN yedḣulūne girdiklerini entering 110:2
د خ ل|D̃ḢLيدخلونهاYD̃ḢLVNHEyedḣulūnehāgirerlerthey will enter them3x
د خ ل|D̃ḢL يدخلونها YD̃ḢLVNHE yedḣulūnehā girerler they will enter them 13:23
د خ ل|D̃ḢL يدخلونها YD̃ḢLVNHE yedḣulūnehā girerler which they will enter, 16:31
د خ ل|D̃ḢL يدخلونها YD̃ḢLVNHE yedḣulūnehā oraya girerler they will enter them. 35:33
د خ ل|D̃ḢLيدخلوهاYD̃ḢLVHEyedḣulūhācennete girmemişthey enter them2x
د خ ل|D̃ḢL يدخلوها YD̃ḢLVHE yedḣulūhā girmeleri they enter them 2:114
د خ ل|D̃ḢL يدخلوها YD̃ḢLVHE yedḣulūhā cennete girmemiş they have entered it 7:46


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}