"AND̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "AND̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ع ن د|AND̃عندAND̃ǐnde(are) near119x
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 2:54
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 2:62
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında before 2:76
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katındandır from 2:79
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında from 2:80
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 2:89
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 2:94
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 2:101
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 2:103
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi (of) 2:109
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 2:110
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır with 2:112
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 2:191
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 2:198
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 2:217
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 2:262
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 2:274
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 2:277
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 2:282
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katındandır from 3:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 3:15
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 3:19
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from 3:37
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 3:59
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda near 3:73
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katı- from 3:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katı- from 3:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katında [near] 3:126
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 3:163
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi -dendir from 3:165
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 3:169
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından [near] 3:195
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi tarafından [near] 3:198
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 3:198
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 3:199
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi taraf- from 4:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi taraf- from 4:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi taraf- from 4:82
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında from 5:60
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (are) with 6:109
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında from 6:124
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 6:127
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde at 7:29
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde at 7:31
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (are) with 7:131
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 7:187
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 7:187
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (are) near 7:206
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 8:4
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından [of] 8:10
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 8:22
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında at 8:35
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde göre near 8:55
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 9:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 9:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 9:19
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 9:20
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 9:36
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 9:99
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 10:2
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 10:18
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katından from 11:83
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 12:17
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında to 12:42
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 14:37
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında olan (is) with 16:95
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 16:96
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 17:38
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 18:46
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde -katında- near 19:55
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 19:76
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda from 19:78
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda from 19:87
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 20:52
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 22:30
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 22:47
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 23:117
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near Allah, 24:13
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (was) near Allah 24:15
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi tarafından from 24:61
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (is) with 27:47
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from Allah, 28:49
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 28:60
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında from 29:17
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (are) with 29:50
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 30:39
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda before 32:12
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 33:5
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında near 33:53
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 33:63
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 33:69
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda before 34:31
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 35:39
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde divanında before 39:31
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 39:34
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near Allah 40:35
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında bulunanlar (are) near 41:38
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi tarafı- from 41:52
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 42:16
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında with 42:22
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında bulunan ise (is) with 42:36
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 43:35
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐndi katından from Allah 46:10
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katındadır (is) with Allah 46:23
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 48:5
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda (in) presence 49:3
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında near 49:13
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında by your Lord 51:34
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında Near 53:14
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde huzurunda near 54:55
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (are) with 57:19
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 61:3
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (is) with 62:11
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanında (are) with 63:7
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde yanındadır (is) with 67:26
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 68:34
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 73:20
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında with 81:20
ع ن د|AND̃ عند AND̃ ǐnde katında (is) with 98:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}