"FÎN" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "ÎN" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# "-N" takısı olmadan "FÎ" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "FÎN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فإنFÎNfein(bilin ki) şüphesiz"""Then if"168x
| فإن FÎN fein yok eğer But if 2:24
| فإن FÎN feinne şüphesiz so indeed 2:61
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed 2:98
| فإن FÎN fein eğer So if 2:137
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 2:158
| فإن FÎN fein fakat eğer Then if 2:191
| فإن FÎN feini eğer Then if 2:192
| فإن FÎN feinne gerçekten then indeed, 2:192
| فإن FÎN feini eğer Then if 2:193
| فإن FÎN fe in eğer And if 2:196
| فإن FÎN feinne şüphesiz (but) indeed, 2:197
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:209
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 2:211
| فإن FÎN feinne muhakkak So indeed, 2:215
| فإن FÎN fein eğer then if 2:226
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 2:226
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 2:227
| فإن FÎN fein eğer But if 2:229
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:230
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:230
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:233
| فإن FÎN fe in eğer And if 2:239
| فإن FÎN fein şayet But if 2:240
| فإن FÎN feinne şüphesiz """[Then] indeed" 2:258
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:265
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 2:270
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 2:273
| فإن FÎN fe in eğer And if 2:279
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:282
| فإن FÎN fe in eğer And if 2:282
| فإن FÎN fein eğer Then if 2:283
| فإن FÎN feinne (bilsin ki) şüphesiz then indeed, 3:19
| فإن FÎN fein eğer Then if 3:20
| فإن FÎN fein eğer Then if 3:20
| فإن FÎN fein eğer Then if 3:32
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 3:32
| فإن FÎN fe in eğer And if 3:63
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 3:63
| فإن FÎN fein eğer Then if 3:64
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 3:76
| فإن FÎN feinne çünkü Then indeed, 3:89
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 3:92
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 3:97
| فإن FÎN fein eğer Then if 3:184
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 3:186
| فإن FÎN fein yine But if 4:3
| فإن FÎN fein eğer But if 4:4
| فإن FÎN fein eğer then if 4:6
| فإن FÎN fein eğer But if 4:11
| فإن FÎN fein eğer But if 4:11
| فإن FÎN fe in eğer And if 4:11
| فإن FÎN fein eğer But if 4:12
| فإن FÎN fein eğer But if 4:12
| فإن FÎN fein eğer But if 4:12
| فإن FÎN fe in eğer And if 4:15
| فإن FÎN fein eğer But if 4:16
| فإن FÎN fein eğer But if 4:19
| فإن FÎN fein eğer but if 4:23
| فإن FÎN fe in eğer and if 4:25
| فإن FÎN fein eğer Then if 4:34
| فإن FÎN fein eğer Then if 4:59
| فإن FÎN fein eğer then if 4:72
| فإن FÎN fein eğer But if 4:89
| فإن FÎN feini o halde So if 4:90
| فإن FÎN fein eğer So if 4:91
| فإن FÎN fein eğer But if 4:92
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 4:127
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 4:128
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 4:129
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed 4:131
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 4:135
| فإن FÎN feinne şüphesiz But indeed, 4:139
| فإن FÎN fein eğer Then if 4:141
| فإن FÎN feinne (bilin ki) şüphesiz then indeed, 4:149
| فإن FÎN feinne bilin ki then indeed, 4:170
| فإن FÎN fein eğer But if 4:176
| فإن FÎN feinne doğrusu then indeed, 5:3
| فإن FÎN fe in eğer and if 5:22
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 5:39
| فإن FÎN fein eğer So if 5:42
| فإن FÎN fe in eğer And if 5:49
| فإن FÎN feinne yalnız then indeed. 5:56
| فإن FÎN fe in eğer And if 5:92
| فإن FÎN fein eğer Then if 5:107
| فإن FÎN feini haydi then if 6:35
| فإن FÎN fein eğer But if 6:89
| فإن FÎN feinne çünkü then indeed, 6:145
| فإن FÎN fein eğer But if 6:147
| فإن FÎN fein eğer Then if 6:150
| فإن FÎN feini eğer [then] if 7:143
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 8:13
| فإن FÎN feini eğer But if 8:39
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 8:39
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 8:49
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 8:62
| فإن FÎN fein bundan böyle So if 8:66
| فإن FÎN fein eğer So if 9:3
| فإن FÎN fein eğer But if 9:5
| فإن FÎN fein eğer But if 9:11
| فإن FÎN fein eğer Then if 9:58
| فإن FÎN fein eğer So if 9:74
| فإن FÎN fein eğer Then if 9:83
| فإن FÎN fein eğer But if 9:96
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 9:96
| فإن FÎN fein eğer But if 9:129
| فإن FÎN fein eğer But if 10:72
| فإن FÎN fein eğer So if 10:94
| فإن FÎN fein eğer But if 10:106
| فإن FÎN fein eğer So if 11:57
| فإن FÎN feinne şüphesiz for indeed, 11:115
| فإن FÎN fein eğer But if 12:60
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 12:90
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 14:8
| فإن FÎN feinne şüphesiz but indeed, 14:30
| فإن FÎN feinne kuşkusuz then indeed, 16:37
| فإن FÎN feinne doğrusu But indeed, 16:47
| فإن FÎN fein eğer yine Then, if 16:82
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 16:115
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 17:63
| فإن FÎN feini eğer """Then if" 18:70
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 20:74
| فإن FÎN fe inne artık And indeed, 20:97
| فإن FÎN feinne şüphesiz ki then indeed, 20:124
| فإن FÎN fein eğer But if 21:109
| فإن FÎN fe in eğer And if 22:11
| فإن FÎN fein eğer then if 23:107
| فإن FÎN feinne çünkü Then indeed, 24:5
| فإن FÎN fein eğer But if 24:28
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 24:33
| فإن FÎN fein eğer but if 24:54
| فإن FÎN fein şayet Then if 26:216
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 27:40
| فإن FÎN fein eğer but if 28:27
| فإن FÎN fein eğer But if 28:50
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 29:5
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 31:12
| فإن FÎN fein eğer But if 33:5
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 33:29
| فإن FÎN feinne şüphesiz indeed, 33:54
| فإن FÎN feinne şüphesiz For indeed, 35:8
| فإن FÎN feinne kuşkusuz then indeed, 35:45
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 39:7
| فإن FÎN fein fakat eğer But if 41:13
| فإن FÎN fein şimdi eğer Then if 41:24
| فإن FÎN feini fakat eğer But if 41:38
| فإن FÎN fein öyle bir durumda But if 42:24
| فإن FÎN fein eğer Then if 42:48
| فإن FÎN feinne şüphesiz hemen then indeed, 42:48
| فإن FÎN fein eğer Then if 48:16
| فإن FÎN fein şayet But if 49:9
| فإن FÎN fein eğer Then if 49:9
| فإن FÎN feinne çünkü for indeed, 51:55
| فإن FÎN feinne muhakkak So indeed, 51:59
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 57:24
| فإن FÎN fein şayet But if 58:12
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 58:12
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 59:4
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 60:6
| فإن FÎN fe in eğer And if 60:10
| فإن FÎN fein eğer but if 64:12
| فإن FÎN feinne muhakkak ki then indeed, 64:14
| فإن FÎN fein eğer Then if 65:6
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 66:4
| فإن FÎN feinne şüphesiz then indeed, 72:23
| فإن FÎN fein eğer So if 77:39
| فإن FÎN feinne elbette Then indeed, 79:39
| فإن FÎN feinne Gerçekten Then indeed, 79:41
| فإن FÎN feinne muhakkak (vardır) So indeed, 94:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}