"kendinden" ifadesi tarandı:
# İçinde "kendinden" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عنهANHǎnhukendindenfrom it,1x
| عنه ANH ǎnhu ondan from [it], 4:31
| عنه ANH ǎnhu ondan from him, 4:55
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 4:161
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 5:119
| عنه ANH ǎnhu ondan (azabdan) from it 6:16
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 6:26
| عنه ANH ǎnhu ondan from it. 6:26
| عنه ANH ǎnhu kendinden from it, 6:28
| عنه ANH ǎnhu kendilerine from it, 7:166
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 8:20
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 9:100
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 10:12
| عنه ANH ǎnhu ondan from it. 11:88
| عنه ANH ǎnhu ondan of him 12:13
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 12:24
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 12:34
| عنه ANH ǎnhu onu for him 12:61
| عنه ANH ǎnhu o(yaptığı)ndan [about it] 17:36
| عنه ANH ǎnhu ondan from it, 20:100
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 26:5
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 28:55
| عنه ANH ǎnhu O'ndan from Him 34:3
| عنه ANH ǎnhu ondan [of] it 34:30
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 37:90
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 38:68
| عنه ANH ǎnhu ondan from him 44:14
| عنه ANH ǎnhu ondan from it 51:9
| عنه ANH ǎnhu ondan from [it], 58:8
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 58:22
| عنه ANH ǎnhu ondan from it, 59:7
| عنه ANH ǎnhu onun from him 64:9
| عنه ANH ǎnhu onun from him 65:5
| عنه ANH ǎnhu ondan [from him] 69:47
| عنه ANH ǎnhu onunla from him 80:10
| عنه ANH ǎnhu ona him 92:11
| عنه ANH ǎnhu O'ndan with Him. 98:8
| عنه ANH ǎnhu onu him 111:2
|منهMNHminhukendindenfrom Him5x
| منه MNH minhu ondan from it 2:60
| منه MNH minhu içinden from it 2:74
| منه MNH minhu ondan from it 2:74
| منه MNH minhu ondan (Mekke'den) from it, 2:217
| منه MNH minhu ondan than him, 2:247
| منه MNH minhu ondan from it 2:249
| منه MNH minhu ondan from it 2:249
| منه MNH minhu of it, 2:267
| منه MNH minhu kendi tarafından from Him 2:268
| منه MNH minhu ondan (borcundan) from it 2:282
| منه MNH minhu Onun of it 3:7
| منه MNH minhu onun of it, 3:7
| منه MNH minhu kendisinden from Him, 3:45
| منه MNH minhu ondan from him, 3:85
| منه MNH minhu ondan of it 4:4
| منه MNH minhu ondan of it 4:7
| منه MNH minhu ondan from it 4:8
| منه MNH minhu ondan (verdiğinizden) from it 4:20
| منه MNH minhu kendi katından from Him 4:96
| منه MNH minhu ondan yana about it. 4:157
| منه MNH minhu O'ndan from Him. 4:171
| منه MNH minhu kendinden from Himself 4:175
| منه MNH minhu ondan with it. 5:6
| منه MNH minhu ondan from him. 5:95
| منه MNH minhu o (bitki)den from it 6:99
| منه MNH minhu ondan da from it 6:99
| منه MNH minhu onunla from it 7:2
| منه MNH minhu ondan than him. 7:12
| منه MNH minhu ondan (taştan) from it 7:160
| منه MNH minhu O'ndan (Allah'tan) from Him, 8:11
| منه MNH minhu kendinden from Him 8:17
| منه MNH minhu kendisinden from Him 9:21
| منه MNH minhu ondan from him. 9:114
| منه MNH minhu bunda of it would (wish to) hasten 10:50
| منه MNH minhu ondan of it 10:59
| منه MNH minhu onun hakkında of it 10:61
| منه MNH minhu O'nun tarafından from Him 11:2
| منه MNH minhu ondan from Him. 11:5
| منه MNH minhu ondan from him, 11:9
| منه MNH minhu O'nun tarafından from Him, 11:17
| منه MNH minhu bundan about it. 11:17
| منه MNH minhu onunla [of] him. 11:38
| منه MNH minhu kendinden from Him, 11:63
| منه MNH minhu kendi katından from Himself 11:88
| منه MNH minhu bunun hakkında concerning it 11:110
| منه MNH minhu ondan from it. 12:36
| منه MNH minhu ondan of him, 12:80
| منه MNH minhu by it 14:46
| منه MNH minhu ondandır of it 16:10
| منه MNH minhu ondan from it 16:14
| منه MNH minhu ondan from it, 16:14
| منه MNH minhu onlardan from it 16:67
| منه MNH minhu ondan from it, 16:75
| منه MNH minhu onun (mağaranın) thereof. 18:17
| منه MNH minhu ondan from it, 18:19
| منه MNH minhu ondan of it 18:33
| منه MNH minhu onu of it 18:70
| منه MNH minhu ondan than him 18:81
| منه MNH minhu ondan about him 18:83
| منه MNH minhu ondan dolayı therefrom, 19:90
| منه MNH minhu o(Kur'a)ndan of it 22:55
| منه MNH minhu ondan from it. 22:73
| منه MNH minhu ondan [from it], 23:33
| منه MNH minhu kendisinden than him 28:78
| منه MNH minhu kendinden from Him 30:33
| منه MNH minhu ondan from it 32:27
| منه MNH minhu ondan (yükünden) of it 35:18
| منه MNH minhu ondan therefrom? 35:40
| منه MNH minhu ondan from it 36:37
| منه MNH minhu ondan from it 36:80
| منه MNH minhu ondan than him. 38:76
| منه MNH minhu kendisinden from Himself, 39:8
| منه MNH minhu ondan from it 39:23
| منه MNH minhu ondan about it 41:45
| منه MNH minhu ondan concerning it - 42:14
| منه MNH minhu ondan ötürü about it 43:57
| منه MNH minhu kendisinden from Him. 45:13
| منه MNH minhu ondan [from it] 50:19
| منه MNH minhu O'nun tarafından from Him 51:50
| منه MNH minhu O'nun tarafından from Him 51:51
| منه MNH minhu kendinden from Him. 58:22
| منه MNH minhu kendisinden from it, 62:8
| منه MNH minhu onun him 69:45
| منه MNH minhu onun from him 69:46
| منه MNH minhu bundan from it 73:3
| منه MNH minhu O'ndan- of it, 73:20
| منه MNH minhu ondan of him 75:39
| منه MNH minhu O'nun huzurunda from Him 78:37
ن ف س|NFSنفسكNFSKnefsekekendinden(for) yourself.1x
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefsike kendi(günahın yüzü) yourself. 4:79
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefseke kendinden (for) yourself. 4:84
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefsike senin nefsinde Yourself. 5:116
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefsike içinden yourself 7:205
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefseke kendini yourself 18:6
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefseke nefsini yourself, 18:28
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefseke kendini yourself 26:3
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefsike içinde yourself 33:37
ن ف س|NFS نفسك NFSK nefsuke canın your soul 35:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}