"KS̃R" ifadesi tarandı:
# İçinde "KS̃R" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "KS̃R" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك ث ر|KS̃RأكثرÊKS̃Rekṧerabirçoğunu(have) more31x
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 2:243
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera fazla more 4:12
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğuna most 6:116
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 7:187
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 11:17
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 12:21
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 12:38
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 12:40
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 12:68
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧeru çoğu most 12:103
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 13:1
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 16:38
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera daha çok more 17:6
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧeru çoğu most 17:89
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧeru zenginim greater 18:34
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera daha çok (in) most 18:54
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧeru çoğu most 25:50
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera birçoğunu most 27:76
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most (of) 30:6
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera daha çok more 30:9
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 30:30
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 34:28
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧeru daha çoğuz (have) more 34:35
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 34:36
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧeru çoğu most 37:71
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 40:57
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 40:59
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 40:61
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera daha çok more numerous 40:82
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera çoğu most 45:26
ك ث ر|KS̃R أكثر ÊKS̃R ekṧera daha çok more 58:7
ك ث ر|KS̃RأكثركمÊKS̃RKMekṧerakumsizin çoğunuzmost of you2x
ك ث ر|KS̃R أكثركم ÊKS̃RKM ekṧerakum sizin çoğunuz most of you 5:59
ك ث ر|KS̃R أكثركم ÊKS̃RKM ekṧerakum sizin çoğunuz most of you, 43:78
ك ث ر|KS̃RأكثرهمÊKS̃RHMekṧeruhumçoğubut most of them38x
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 2:100
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 6:37
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 6:111
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çoklarını most of them 7:17
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoklarını most of them 7:102
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 7:131
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 8:34
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum onların çoğu most of them 10:36
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoğu most of them 10:55
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoğu most of them 10:60
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum onların çoğu most of them 12:106
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları but most of them 16:75
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum onların çokları most of them 16:101
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 21:24
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoğu most of them 25:44
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:8
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:67
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:103
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:121
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:139
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:158
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:174
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 26:190
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 27:61
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 27:73
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 28:13
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 28:57
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 29:63
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum onların çoğu Most of them were 30:42
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 31:25
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 34:41
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerihim onların çoğu most of them 36:7
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them 39:29
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 39:49
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çokları most of them, 41:4
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoğu most of them 44:39
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧeruhum çoğu most of them 49:4
ك ث ر|KS̃R أكثرهم ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them 52:47
ك ث ر|KS̃RاستكثرتمESTKS̃RTMstekṧertumsiz çok uğraştınızyou have (misled) many1x
ك ث ر|KS̃R استكثرتم ESTKS̃RTM stekṧertum siz çok uğraştınız you have (misled) many 6:128
ك ث ر|KS̃RالتكاثرELTKES̃Rt-tekāṧuruçokluk yarışıthe competition to increase1x
ك ث ر|KS̃R التكاثر ELTKES̃R t-tekāṧuru çokluk yarışı the competition to increase 102:1
ك ث ر|KS̃RالكوثرELKVS̃Rl-kevṧeraKevser'iAl-Kauthar,1x
ك ث ر|KS̃R الكوثر ELKVS̃R l-kevṧera Kevser'i Al-Kauthar, 108:1
ك ث ر|KS̃RتستكثرTSTKS̃Rtestekṧiruverdiğini çok bularak(to) acquire more,1x
ك ث ر|KS̃R تستكثر TSTKS̃R testekṧiru verdiğini çok bularak (to) acquire more, 74:6
ك ث ر|KS̃RفأكثرتFÊKS̃RTfe ekṧerteçok ileri gittinand you (have been) frequent1x
ك ث ر|KS̃R فأكثرت FÊKS̃RT fe ekṧerte çok ileri gittin and you (have been) frequent 11:32
ك ث ر|KS̃RفأكثرواFÊKS̃RVEfe ekṧerūçoklarıAnd (made) much1x
ك ث ر|KS̃R فأكثروا FÊKS̃RVE fe ekṧerū çokları And (made) much 89:12
ك ث ر|KS̃RفكثركمFKS̃RKMfe keṧṧerakumO sizi çoğalttıand He increased you.1x
ك ث ر|KS̃R فكثركم FKS̃RKM fe keṧṧerakum O sizi çoğalttı and He increased you. 7:86
ك ث ر|KS̃RكثرKS̃Rkeṧuraçoğundanmuch -1x
ك ث ر|KS̃R كثر KS̃R keṧura çoğundan much - 4:7
ك ث ر|KS̃RكثرةKS̃RTkeṧratuçokluğuabundance1x
ك ث ر|KS̃R كثرة KS̃RT keṧratu çokluğu abundance 5:100
ك ث ر|KS̃RكثرتKS̃RTkeṧuratçok da olsa(they are) numerous.1x
ك ث ر|KS̃R كثرت KS̃RT keṧurat çok da olsa (they are) numerous. 8:19
ك ث ر|KS̃RكثرتكمKS̃RTKMkeṧratukumçokluğunuzyour multitude,1x
ك ث ر|KS̃R كثرتكم KS̃RTKM keṧratukum çokluğunuz your multitude, 9:25
ك ث ر|KS̃RكثيرKS̃YRkeṧīrunbir çoğumany10x
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrun bir çoğu many 2:109
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrun birçok many. 3:146
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin çoğunda much 4:114
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin çoğu- much. 5:15
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrun çokları many 5:71
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin bir çoğu many 17:70
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin birçoğu many 27:15
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin birçoğunu much. 42:30
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin birçoğunu da much. 42:34
ك ث ر|KS̃R كثير KS̃YR keṧīrin birçok much 49:7
ك ث ر|KS̃RكثيراKS̃YREkeṧīranbir çoğunu"many."""46x
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran bir çoğunu many 2:26
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran bir çoğunu many. 2:26
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok abundant. 2:269
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much, 3:41
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok many, 3:186
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçok many 4:1
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much. 4:19
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok şey much. 4:82
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok many, 4:100
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoklarını many. 4:160
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunu much 5:15
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğu many 5:32
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğu many 5:49
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunun many 5:62
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunun many 5:64
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunun many 5:68
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçoğunu da many, 5:77
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunun many 5:80
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğu many 5:81
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunu da much (of it). 6:91
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçokları many 6:119
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçok many 7:179
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok (as) many 8:43
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much, 8:45
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçoğu many 9:34
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much 9:82
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğu many 10:92
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunu much 11:91
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçoğunu many 14:36
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much 20:33
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much. 20:34
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çokca much. 22:40
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçok "many.""" 25:14
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran daha birçoğunu many. 25:38
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçoğunu many. 25:49
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çokça much, 26:227
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğu many 30:8
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çokça much. 33:21
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much 33:35
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much 33:41
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran birçok great. 36:62
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğu many 38:24
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoğunu much 41:22
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çok much 49:12
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çokça much 62:10
ك ث ر|KS̃R كثيرا KS̃YRE keṧīran çoklarını many. 71:24
ك ث ر|KS̃RكثيرةKS̃YRTkeṧīratenbir çokabundant11x
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīraten kat kat many 2:245
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīraten çok olan large 2:249
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratun çok abundant. 4:94
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratin birçok many, 9:25
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratun birçok abundant 23:19
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratun daha birçok many 23:21
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratin bir çok many 38:51
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratun çok abundant, 43:73
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīraten birçok much 48:19
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīraten birçok much 48:20
ك ث ر|KS̃R كثيرة KS̃YRT keṧīratin pek çok abundant, 56:32
ك ث ر|KS̃RلأكثرهمLÊKS̃RHMliekṧerihimonların çoklarındafor most of them1x
ك ث ر|KS̃R لأكثرهم LÊKS̃RHM liekṧerihim onların çoklarında for most of them 7:102
ك ث ر|KS̃RلاستكثرتLESTKS̃RTlāstekṧertuelbete çok elde ederdimsurely I could have multiplied1x
ك ث ر|KS̃R لاستكثرت LESTKS̃RT lāstekṧertu elbete çok elde ederdim surely I could have multiplied 7:188
ك ث ر|KS̃RلكثيرLKS̃YRlikeṧīrinçoğunato many1x
ك ث ر|KS̃R لكثير LKS̃YR likeṧīrin çoğuna to many 6:137
ك ث ر|KS̃RوأكثرVÊKS̃Rve ekṧerave daha çokand greater2x
ك ث ر|KS̃R وأكثر VÊKS̃R ve ekṧera ve daha çok and more abundant 9:69
ك ث ر|KS̃R وأكثر VÊKS̃R ve ekṧeru ve daha çok and greater 28:78
ك ث ر|KS̃RوأكثرهمVÊKS̃RHMveekṧeruhumuama çoklarıand most of them6x
ك ث ر|KS̃R وأكثرهم VÊKS̃RHM veekṧeruhumu ama çokları but most of them 3:110
ك ث ر|KS̃R وأكثرهم VÊKS̃RHM ve ekṧeruhum ve çokları da and most of them 5:103
ك ث ر|KS̃R وأكثرهم VÊKS̃RHM ve ekṧeruhum ve çokları da and most of them 9:8
ك ث ر|KS̃R وأكثرهم VÊKS̃RHM ve ekṧeruhumu ve çokları da And most of them 16:83
ك ث ر|KS̃R وأكثرهم VÊKS̃RHM veekṧeruhum fakat çokları but most of them 23:70
ك ث ر|KS̃R وأكثرهم VÊKS̃RHM ve ekṧeruhum ve çokları da and most of them 26:223
ك ث ر|KS̃RوتكاثرVTKES̃Rve tekāṧurunçoğaltma yarışıdırand competition in increase1x
ك ث ر|KS̃R وتكاثر VTKES̃R ve tekāṧurun çoğaltma yarışıdır and competition in increase 57:20
ك ث ر|KS̃RوكثيرVKS̃YRvekeṧīrunama birçoğuand many6x
ك ث ر|KS̃R وكثير VKS̃YR vekeṧīrun ama çoğu but many 5:66
ك ث ر|KS̃R وكثير VKS̃YR ve keṧīrun ve birçoğu and many 22:18
ك ث ر|KS̃R وكثير VKS̃YR vekeṧīrun ama birçoğu But many - 22:18
ك ث ر|KS̃R وكثير VKS̃YR ve keṧīrun ve çoğu and many 57:16
ك ث ر|KS̃R وكثير VKS̃YR vekeṧīrun ama çoğu but most 57:26
ك ث ر|KS̃R وكثير VKS̃YR vekeṧīrun fakat birçoğu but most 57:27


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}