"VAD̃" ifadesi tarandı:
# İçinde "VAD̃" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "VAD̃" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
و ع د|VAD̃أتعداننيÊTAD̃ENNYeteǐdāninīsiz bana va'd mı ediyorsunuz?Do you promise me1x
و ع د|VAD̃ أتعدانني ÊTAD̃ENNY eteǐdāninī siz bana va'd mı ediyorsunuz? Do you promise me 46:17
و ع د|VAD̃أيعدكمÊYAD̃KMeyeǐdukumO size va'dediyor mu?Does he promise you -1x
و ع د|VAD̃ أيعدكم ÊYAD̃KM eyeǐdukum O size va'dediyor mu? Does he promise you - 23:35
و ع د|VAD̃الموعودELMVAVD̃l-mev'ǔdiva'dedilenPromised,1x
و ع د|VAD̃ الموعود ELMVAVD̃ l-mev'ǔdi va'dedilen Promised, 85:2
و ع د|VAD̃الميعادELMYAED̃l-mīǎādesözleştiğiniz vakitte"the Promise."""5x
و ع د|VAD̃ الميعاد ELMYAED̃ l-mīǎāde sözünden "the Promise.""" 3:9
و ع د|VAD̃ الميعاد ELMYAED̃ l-mīǎāde verdiğin sözden "the promise.""" 3:194
و ع د|VAD̃ الميعاد ELMYAED̃ l-mīǎādi sözleştiğiniz vakitte the appointment. 8:42
و ع د|VAD̃ الميعاد ELMYAED̃ l-mīǎāde sözünden (in) the Promise. 13:31
و ع د|VAD̃ الميعاد ELMYAED̃ l-mīǎāde va'dinden (in His) promise. 39:20
و ع د|VAD̃الوعدELVAD̃l-veǎ'dutehdid (ettiğiniz azab)(to his) promise9x
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du vaad edilen the promise (be fulfilled), 10:48
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'di vaade (to his) promise 19:54
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'de verdiğimiz sözü the promise, 21:9
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du tehdid(ettiğiniz azab) promise, 21:38
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du va'd the promise 21:97
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du tehdid(ettiğiniz azab) promise (be fulfilled), 27:71
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du tehdid(ettiğiniz azap) promise, 34:29
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du tehdid (ettiğiniz azab) promise, 36:48
و ع د|VAD̃ الوعد ELVAD̃ l-veǎ'du tehdid(ettiğiniz azab) promise, 67:25
و ع د|VAD̃الوعيدELVAYD̃l-veǐydikendisine karşı uyarılan(of) the Warning.2x
و ع د|VAD̃ الوعيد ELVAYD̃ l-veǐydi tehditleri the warnings 20:113
و ع د|VAD̃ الوعيد ELVAYD̃ l-veǐydi kendisine karşı uyarılan (of) the Warning. 50:20
و ع د|VAD̃بالوعيدBELVAYD̃bil-veǐydiuyarıthe Warning.1x
و ع د|VAD̃ بالوعيد BELVAYD̃ bil-veǐydi uyarı the Warning. 50:28
و ع د|VAD̃تعدناTAD̃NEteǐdunābize vaadettiğinyou promise us4x
و ع د|VAD̃ تعدنا TAD̃NE teǐdunā bizi tehdidettiğin you promise us, 7:70
و ع د|VAD̃ تعدنا TAD̃NE teǐdunā bizi tehdidettiğin you promise us 7:77
و ع د|VAD̃ تعدنا TAD̃NE teǐdunā bize vaadettiğin you threaten us (with), 11:32
و ع د|VAD̃ تعدنا TAD̃NE teǐdunā bizi tehdidettiğin you threaten us, 46:22
و ع د|VAD̃تواعدتمTVEAD̃TMtevāǎdtumsözleşmiş olsaydınız dahiyou (had) made an appointment1x
و ع د|VAD̃ تواعدتم TVEAD̃TM tevāǎdtum sözleşmiş olsaydınız dahi you (had) made an appointment 8:42
و ع د|VAD̃تواعدوهنTVEAD̃VHNtuvāǐdūhunnesakın onlarla sözleşmeyinpromise them (widows)1x
و ع د|VAD̃ تواعدوهن TVEAD̃VHN tuvāǐdūhunne sakın onlarla sözleşmeyin promise them (widows) 2:235
و ع د|VAD̃توعدونTVAD̃VNtūǎdūnesize söylenen"promised."""13x
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size söylenen uyarı you are promised 6:134
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǐdūne tehdit ederek threatening 7:86
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne va'dedilen "promised.""" 21:103
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne tehdid edildiğiniz you are promised. 21:109
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size va'dedilen you are promised! 23:36
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne va'dedilen promised. 36:63
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size söz verilen you are promised 38:53
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size söz verilen promised. 41:30
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size va'dedilen you were promised, 50:32
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size va'dedilen you are promised 51:5
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne uyarıldığınız you are promised. 51:22
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size söylenen you are promised 72:25
و ع د|VAD̃ توعدون TVAD̃VN tūǎdūne size va'dedilen you are promised 77:7
و ع د|VAD̃لموعدهمLMVAD̃HMlemev'ǐduhumonların buluşma yeridir(is) surely the promised place for them1x
و ع د|VAD̃ لموعدهم LMVAD̃HM lemev'ǐduhum onların buluşma yeridir (is) surely the promised place for them 15:43
و ع د|VAD̃موعدMVAD̃mev'ǐdunva'dedilen bir zaman(is) an appointment,1x
و ع د|VAD̃ موعد MVAD̃ mev'ǐdun va'dedilen bir zaman (is) an appointment, 18:58
و ع د|VAD̃موعداMVAD̃Emev'ǐdenbir süre"an appointment."""4x
و ع د|VAD̃ موعدا MVAD̃E mev'ǐden bir vade "an appointment.""" 18:48
و ع د|VAD̃ موعدا MVAD̃E mev'ǐden bir süre an appointed time. 18:59
و ع د|VAD̃ موعدا MVAD̃E mev'ǐden buluşma zamanı an appointment, 20:58
و ع د|VAD̃ موعدا MVAD̃E mev'ǐden va'dedilenden (cezadan) (is) an appointment 20:97
و ع د|VAD̃موعدةMVAD̃Tmev'ǐdetinbir söz-(of) a promise1x
و ع د|VAD̃ موعدة MVAD̃T mev'ǐdetin bir söz- (of) a promise 9:114
و ع د|VAD̃موعدكMVAD̃Kmev'ǐdekesenin sözündenpromise to you1x
و ع د|VAD̃ موعدك MVAD̃K mev'ǐdeke senin sözünden promise to you 20:87
و ع د|VAD̃موعدكمMVAD̃KMmev'ǐdukumbuluşma zamanınız"""Your appointment"1x
و ع د|VAD̃ موعدكم MVAD̃KM mev'ǐdukum buluşma zamanınız """Your appointment" 20:59
و ع د|VAD̃موعدهMVAD̃Hmev'ǐduhukendisine vaadedilen(will be) his promised (meeting) place.1x
و ع د|VAD̃ موعده MVAD̃H mev'ǐduhu kendisine vaadedilen (will be) his promised (meeting) place. 11:17
و ع د|VAD̃موعدهمMVAD̃HMmev'ǐdehumubuluşma zamanları(is) their promised time,2x
و ع د|VAD̃ موعدهم MVAD̃HM mev'ǐdehumu onlara vaadedilen vakit their appointed time 11:81
و ع د|VAD̃ موعدهم MVAD̃HM mev'ǐduhum buluşma zamanları (is) their promised time, 54:46
و ع د|VAD̃موعديMVAD̃Ymev'ǐdībana verdiğiniz sözden"(the) promise to me?"""1x
و ع د|VAD̃ موعدي MVAD̃Y mev'ǐdī bana verdiğiniz sözden "(the) promise to me?""" 20:86
و ع د|VAD̃ميعادMYAED̃mīǎādubelirtilmiş(is the) appointment1x
و ع د|VAD̃ ميعاد MYAED̃ mīǎādu belirtilmiş (is the) appointment 34:30
و ع د|VAD̃نعدهمNAD̃HMneǐduhumonlara vaadettiklerimizinWe have promised them4x
و ع د|VAD̃ نعدهم NAD̃HM neǐduhum onlara vaadettiklerimizin We promised them 10:46
و ع د|VAD̃ نعدهم NAD̃HM neǐduhum onları uyardığımızın We have promised them 13:40
و ع د|VAD̃ نعدهم NAD̃HM neǐduhum onları tehdidettiğimiz We have promised them 23:95
ع د د|AD̃D̃ نعدهم NAD̃HM neǔdduhum saydığımız count them 38:62
و ع د|VAD̃ نعدهم NAD̃HM neǐduhum onları tehdidettiğimiz We have promised them 40:77
و ع د|VAD̃واعدناVEAD̃NEveǎdnāsözleşmiştikWe appointed1x
و ع د|VAD̃ واعدنا VEAD̃NE veǎdnā sözleşmiştik We appointed 2:51
و ع د|VAD̃وعدVAD̃veǎde(bu) va'didir(had) promised38x
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir promised 4:95
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de bu va'didir A Promise 4:122
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir Has promised 5:9
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde size va'dettiğini (was) promised 7:44
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir Allah has promised 9:68
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir (Has been) promised 9:72
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de vaadi Promise 10:4
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de vaadettiği (the) Promise of Allah 10:55
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'dun bir vaaddir (is) a promise 11:65
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du va'di (the) promise 13:31
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ vuǐde va'dedilen (is) promised 13:35
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di a promise 14:22
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du zamanı (the) promise 17:5
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du zamanı promise 17:7
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du zamanı (the) promise 17:104
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du va'di (sözü) (the) promise 17:108
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'dinin (the) Promise 18:21
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du va'di (the) Promise 18:98
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'du va'di (the) Promise 18:98
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'dettiği promised 19:61
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir Allah (has) promised 24:55
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ vuǐde va'dedilen is promised 25:15
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di the Promise of Allah 28:13
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'didir (It is the) Promise 30:6
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di (the) Promise 30:60
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'didir (The) Promise of Allah 31:9
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di (the) Promise 31:33
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di (the) promise 35:5
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'dettiği (had) promised 36:52
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de (bu) va'didir (The) Promise 39:20
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di (the) Promise of Allah 40:55
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di (sözü) (the) Promise 40:77
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de va'di (the) Promise 45:32
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de sözdür A promise 46:16
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎ'de sözü (the) Promise 46:17
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ vuǐde söz verilen is promised 47:15
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir Allah has promised 48:29
و ع د|VAD̃ وعد VAD̃ veǎde va'detmiştir Allah has promised 57:10
و ع د|VAD̃وعداVAD̃Eveǎ'denbir söz(it is) a promise7x
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den bir sözdür A promise 9:111
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den verdiği sözdür (it is) a promise 16:38
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den bir va'd a promise 17:5
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den bir va'adle a promise 20:86
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den sözdür a promise 21:104
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den bir va'didir a promise 25:16
و ع د|VAD̃ وعدا VAD̃E veǎ'den bir söz a promise 28:61
و ع د|VAD̃وعدتناVAD̃TNEveǎdtenāva'dettiğinYou promised us1x
و ع د|VAD̃ وعدتنا VAD̃TNE veǎdtenā va'dettiğin You promised us 3:194
و ع د|VAD̃وعدتهمVAD̃THMveǎdtehumonlara söz verdiğinYou have promised them1x
و ع د|VAD̃ وعدتهم VAD̃THM veǎdtehum onlara söz verdiğin You have promised them 40:8
و ع د|VAD̃وعدكVAD̃Kveǎ'dekesenin vaadinYour promise1x
و ع د|VAD̃ وعدك VAD̃K veǎ'deke senin vaadin Your promise 11:45
و ع د|VAD̃وعدكمVAD̃KMveǎdekumsize va'dettiAllah has promised you2x
و ع د|VAD̃ وعدكم VAD̃KM veǎdekum size va'detti promised you 14:22
و ع د|VAD̃ وعدكم VAD̃KM veǎdekumu size va'detti Allah has promised you 48:20
و ع د|VAD̃وعدناVAD̃NEveǎdenābize va'dettiğidir(had) promised us5x
و ع د|VAD̃ وعدنا VAD̃NE veǎdenā bize va'dettiğini (had) promised us 7:44
و ع د|VAD̃ وعدنا VAD̃NE vuǐdnā yapıldı we have been promised 23:83
و ع د|VAD̃ وعدنا VAD̃NE vuǐdnā vadedildi (yapıldı) we have been promised 27:68
و ع د|VAD̃ وعدنا VAD̃NE veǎdenā bize vaadde bulunmadı Allah promised us 33:12
و ع د|VAD̃ وعدنا VAD̃NE veǎdenā bize va'dettiğidir Allah promised us 33:22
و ع د|VAD̃وعدناهVAD̃NEHveǎdnāhukendisine vadettiğimizWe have promised him1x
و ع د|VAD̃ وعدناه VAD̃NEH veǎdnāhu kendisine vadettiğimiz We have promised him 28:61
و ع د|VAD̃وعدناهمVAD̃NEHMveǎdnāhumonları uyardığımızWe have promised them,1x
و ع د|VAD̃ وعدناهم VAD̃NEHM veǎdnāhum onları uyardığımız We have promised them, 43:42
و ع د|VAD̃وعدهVAD̃Hveǎ'dehu(yardım) va'dini(in) His promise,7x
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'dehu (yardım) va'dini His promise, 3:152
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'dihi verdiği sözden (to) keep His Promise 14:47
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'duhu va'di His promise 19:61
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'dehu sözünden (in) His Promise. 22:47
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'dehu va'dinden (in) His promise, 30:6
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'dehu verdiği sözünü His promise 39:74
و ع د|VAD̃ وعده VAD̃H veǎ'duhu O'nun va'di His Promise 73:18
و ع د|VAD̃وعدهاVAD̃HEveǎdehāve onu va'detmiştirAllah (has) promised it2x
و ع د|VAD̃ وعدها VAD̃HE veǎdehā verdiği he had promised it 9:114
و ع د|VAD̃ وعدها VAD̃HE veǎdehā ve onu va'detmiştir Allah (has) promised it 22:72
و ع د|VAD̃وعدهمVAD̃HMve ǐdhumve onlara va'dler yap"and promise them."""1x
و ع د|VAD̃ وعدهم VAD̃HM ve ǐdhum ve onlara va'dler yap "and promise them.""" 17:64
ع د د|AD̃D̃ وعدهم VAD̃HM ve ǎddehum ve onları saymıştır and counted them, 19:94
و ع د|VAD̃وعدوهVAD̃VHveǎdūhuverdikleri sözdenthey had promised Him,1x
و ع د|VAD̃ وعدوه VAD̃VH veǎdūhu verdikleri sözden they had promised Him, 9:77
و ع د|VAD̃وعيدVAYD̃veǐyditehdidimden"My Threat."""3x
و ع د|VAD̃ وعيد VAYD̃ veǐydi tehdidimden "My Threat.""" 14:14
و ع د|VAD̃ وعيد VAYD̃ veǐydi tehdidimi My Threat. 50:14
و ع د|VAD̃ وعيد VAYD̃ veǐydi tehdidimden My threat. 50:45
و ع د|VAD̃وواعدناVVEAD̃NEve vāǎdnāve sözleştikAnd We appointed1x
و ع د|VAD̃ وواعدنا VVEAD̃NE ve vāǎdnā ve sözleştik And We appointed 7:142
و ع د|VAD̃وواعدناكمVVEAD̃NEKMve vāǎdnākumve size va'dettikand We made a covenant with you1x
و ع د|VAD̃ وواعدناكم VVEAD̃NEKM ve vāǎdnākum ve size va'dettik and We made a covenant with you 20:80
و ع د|VAD̃ووعدتكمVVAD̃TKMve veǎdtukumve ben de size va'dettimAnd I promised you,1x
و ع د|VAD̃ ووعدتكم VVAD̃TKM ve veǎdtukum ve ben de size va'dettim And I promised you, 14:22
و ع د|VAD̃يعدYAD̃yeǐduva'detmiyorlarpromise1x
و ع د|VAD̃ يعد YAD̃ yeǐdu va'detmiyorlar promise 35:40
و ع د|VAD̃يعدكمYAD̃KMyeǐdukumusize va'adediyorhe threatens you.5x
و ع د|VAD̃ يعدكم YAD̃KM yeǐdukumu size vaad eder promises you 2:268
و ع د|VAD̃ يعدكم YAD̃KM yeǐdukum size va'adediyor promises you 2:268
و ع د|VAD̃ يعدكم YAD̃KM yeǐdukumu size va'dediyordu promised you 8:7
و ع د|VAD̃ يعدكم YAD̃KM yeǐdkum size va'detmemiş miydi? promise you 20:86
و ع د|VAD̃ يعدكم YAD̃KM yeǐdukum size va'dettiklerinin he threatens you. 40:28
و ع د|VAD̃يعدهمYAD̃HMyeǐduhum(Şeytan) onlara söz verirHe promises them3x
و ع د|VAD̃ يعدهم YAD̃HM yeǐduhum (Şeytan) onlara söz verir He promises them 4:120
و ع د|VAD̃ يعدهم YAD̃HM yeǐduhumu sözü promises them 4:120
و ع د|VAD̃ يعدهم YAD̃HM yeǐduhumu onlara va'detmez promises them 17:64
و ع د|VAD̃يوعدونYVAD̃VNyūǎdūnekendilerine va'dpromised10x
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne va'dedildikleri they were promised, 19:75
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne onların tehdidedildikleri they are promised 23:93
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne tehdid ediliyor promised 26:206
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne kendilerine vadedilen they are promised 43:83
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne kendilerine va'd promised. 46:16
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne tehdit edildikleri they were promised, 46:35
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne uyarıldıkları they are promised. 51:60
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne kendilerine va'dedilen they are promised, 70:42
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne onlara va'dedilmiş promised. 70:44
و ع د|VAD̃ يوعدون YVAD̃VN yūǎdūne kendilerine va'dedilen they are promised, 72:24


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}